V-test voor prosumenten met een bidirectionele meter: hoe uitvoeren?

Indien u zonnepanelen heeft met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA en zonder terugdraaiende teller, dan bent u een zonnepaneleneigenaar met een bi-directionele meter. Een bi-directionele meter meet hoeveel elektriciteit u van het net afneemt (bruto afname) én hoeveel u erop zet (injectie). Uw netto elektriciteitsafname bekomt u door de injectie af te trekken van de bruto afname.

Sommige onderdelen van uw elektriciteitsfactuur worden berekend op basis van de bruto elektriciteitsafname en andere op basis van de netto elektriciteitsafname:

  • De aanrekening van de nettarieven en federale bijdrage is gebaseerd op de bruto elektriciteitsafname;
  • De aanrekening van de energiekost en de bijdrage op de energie is gebaseerd op de netto elektriciteitsafname (= bruto afname - injectie);
  • De aanrekening van de heffing ‘bijdrage energiefonds’ is onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteitsafname en zal dus hetzelfde zijn bij een berekening op basis van bruto als op basis van netto elektriciteitsafname.

Voorbeeld:         
U neemt 1.000 kWh van het net af (bruto afname),
maar u zet er ook 300 kWh op (injectie).
Het verschil is de netto afname, in dit geval 700 kWh (netto afname).

Uw netto elektriciteitsafname is minimum gelijk aan 0 kWh, ook als u meer zou injecteren dan bruto afnemen.

Technische beperking V-test

De V-test is momenteel technisch niet in staat om te rekenen met twee verschillende afnamevolumes (bruto/netto afname). Daardoor is een volledig juiste simulatie enkel mogelijk door de resultaten van twee verschillende V-test berekeningen samen te leggen, namelijk een V-test berekening op basis van uw netto afname en een V-test berekening op basis van uw bruto afname.

  • V-test op basis van uw netto afname:
    Aangezien de energiekost het enige prijsonderdeel is dat verschillend is tussen de verschillende contracten, zal de resultaattabel van de V-test de contracten correct sorteren van goedkoopste naar duurste. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test zullen echter een onderschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de nettarieven en de federale bijdrage worden gefactureerd op basis van uw bruto afname, die doorgaans hoger is dan uw netto afname.
  • V-test op basis van uw bruto afname:
    In deze berekening krijgt u een correcte inschatting van de kostprijs op jaarbasis van de nettarieven en de federale bijdrage. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test zullen echter een overschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de energiekost en de bijdrage op de energie worden gefactureerd op basis van uw netto afname, die doorgaans lager is dan uw bruto afname.

Samenleggen van de resultaten van de twee V-test berekeningen:

Stap 1: Voer de V-test uit op basis van uw netto afname (= bruto afname – injectie).

Stap 2: Maak een contractkeuze. Hou hierbij rekening met alle informatie die voor u van belang is (vb. prijs, vaste of variabele energiecomponent, voorwaarden, looptijd, beloofd groenpercentage van de stroom,…).

Stap 3: Klik op ‘Meer’ in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test om de contractdetails te zien van het door u gekozen contract.

Stap 4: Noteer de volgende bedragen en hou dit bij de hand: energiekost, bijdrage op de energie (onder Heffingen) en bijdrage energiefonds (onder Heffingen).
Opgelet, indien u kiest voor een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ of ‘Wase Wind’, dan kan u geen correcte simulatie maken van uw totale kostprijs op jaarbasis. De reden hiervoor is dat deze leveranciers een andere prijsstructuur hanteren dan de overige leveranciers, waardoor de energiecomponent, nettarieven en de meeste heffingen onder eenzelfde eenheidstarief zitten en dus niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Stap 5: Voer de V-test uit op basis van uw bruto afname.

Stap 6: Klik op ‘Meer’ in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test achter om het even welk contract, BEHALVE ‘Sociaal Tarief’, ‘Elektriciteitstarief DNB [naam DNB]’ of een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ en ‘Wase Wind’ (zie uitleg onder stap 4).

Stap 7: Noteer de volgende bedragen en tel deze op bij de bedragen genoteerd onder stap 4: nettarieven en federale bijdrage (onder Heffingen).

Stap 8: U heeft nu een simulatie uitgevoerd van de totale kostprijs op jaarbasis voor het door u gekozen contract

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700