Veelgestelde vragen over digitale meter

Over hoeveel jaar wordt de plaatsing van de digitale meters gespreid of wat is de "uitrolperiode"?

Fluvius plaatst digitale meters sinds juli 2019 en moet minstens 80% van de digitale meters tegen 31 december 2024 plaatsen.

Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle gezinnen en kmo's een digitale meter hebben.

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale meter?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Welke impact heeft de digitale meter op mijn energiefactuur?

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat door de plaatsing van de digitale meters een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Maar die extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kunt u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit – minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kunt u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Wie gaat de digitale meters installeren?

Fluvius is verantwoordelijk voor het uitrollen van de digitale meter . De rechtsbasis hiervoor ligt in het Energiedecreet. De modaliteiten van de uitrol (bepaling prioritaire doelgroepen, tempo van de uitrol,…) zijn vastgelegd in het  Energiebesluit. Omwille van de grootte van dit werk zal Fluvius werken met een aantal onderaannemers.

Is de digitale meter ook voor bedrijven verplicht?

Ja, iedereen met een aansluiting tot 56  kVA  krijgt verplicht een  digitale meter . De meeste bedrijven vallen onder die regeling. Alleen voor  grootverbruikers  met een zwaardere aansluiting wordt een ander type meter verplicht, de zogenaamde AMR-meter.

Kan ik een digitale meter weigeren, zoals dat in Nederland het geval is?

Nee, de  digitale meter  wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren. In Nederland bestaat die mogelijkheid inderdaad wel. Gezinnen en bedrijven mogen die weigeren, en mogen kiezen voor een niet op afstand uitleesbaar exemplaar. De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar.

Moet ik mijn elektrische boiler aanpassen naar aanleiding van de plaatsing van de digitale meter, zoals bijvoorbeeld: aanpassingen doen aan bedrading in de boiler of overschakelen naar een ander type van elektrische boiler?

Bij de plaatsing van een digitale meter bij netgebruikers met een bestaande dag/nacht meter zal het aanwezige systeem voor het eventueel inschakelen van een boiler behouden blijven. Het is met andere woorden niet nodig om aanpassingen aan de binneninstallatie te doen.

Als uw bestaande boiler via een timer geschakeld wordt, moet er ook geen aanpassing gebeuren: de tijdstippen van omschakeling voor dag/nacht blijven behouden.

Voor prosumenten met een elektrische boiler is het in de toekomst interessant om de boiler niet ’s nachts op te laden maar op momenten van maximale zonneschijn. Op een eenvoudige manier kan dit met een timer (bv. opladen vanaf 11u00), maar er zijn ook meer geavanceerde oplossingen mogelijk die werken op basis van data uit de lokale gebruikerspoort van de digitale meter (de zogenaamde P1-poort). Meer informatie over slimme toepassingen voor de digitale meter zijn te vinden op de website www.maakjemeterslim.be.

De vakorganisaties voor elektriciens in Vlaanderen zijn ook bezig met een programma om installateurs te informeren over de mogelijkheden van de digitale meter.

Wanneer krijg ik mijn digitale meter?

De digitale meters worden sinds juli 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd. Bouwers, verbouwers en klanten met een budgetmeter zijn eerst aan de beurt. Wie niet tot deze doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, kan deze zelf aanvragen.
De plaatsing van een digitale meter op aanvraag is vanaf 1 januari 2023 gratis. 
Fluvius rolt de digitale meters per gemeente en per regio uit. Gebruik de planningschecker van Fluvius als u nog geen digitale meter hebt en als u wil weten of u binnenkort aan de beurt bent.
Bent u nog niet aan de beurt maar wil u toch zo snel mogelijk een digitale meter? Vraag uw digitale meter dan aan bij Fluvius.

Wat is een digitale meter?

Een  digitale meter  meet net als de klassieke meter met draaischijf uw elektriciteits- en/of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat digitale meters elektronische displays en ingebouwde communicatietechnologie hebben. Daarmee kunnen ze op afstand uitgelezen worden. In tegenstelling tot de klassieke meter worden afname en injectie gescheiden geregistreerd en is het mogelijk om dit per kwartier te doen. Hierdoor bieden ze de mogelijkheden

Als u hiervoor toestemming geeft, stuurt de digitale meter ook kwaliteits- en verbruiksgegevens door naar apps, slimme toepassingen of slimme huishoudtoestellen. Die zorgen voor meer gebruikscomfort en kunnen uw aardgas- of elektriciteitsverbruik doen dalen. Dit doet u zelf via de gebruikerspoort van de digitale meter.

Kan ik met een digitale meter nog altijd kiezen tussen een enkelvoudige meter en een tweevoudige meter met dag- en nachttarief?

Ja, er bestaat maar één digitale meter , maar u zal bij de installatie van de digitale meter kunnen kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven gewoon bestaan. Bovendien maakt de digitale meter het veel eenvoudiger, en dus ook goedkoper, om later alsnog van tarief te veranderen.

Moet ik mijn meterstanden nog doorgeven aan mijn netbeheerder wanneer ik over een digitale meter beschik? En moet de meteropnemer nog langskomen?

Nee, dat zal niet meer nodig zijn. De digitale meter zal uw meterstanden automatisch doorsturen naar uw netbeheerder. U hoeft dus geen meterstanden meer te noteren en door te sturen, en er moet ook geen meteropnemer meer langskomen.

Waarom moet ik absoluut een digitale meter krijgen?

De reden daarvoor is eenvoudig: de klassieke mechanische meters voor elektriciteit en aardgas worden simpelweg niet meer gemaakt. Maar in dit digitale tijdperk is het logisch dat ook onze energiemeter de technologische evolutie volgt. Met de digitale meter zijn we voorbereid op de energietransitie , waarbij hernieuwbare energie een steeds grotere rol zal spelen en waarbij consumenten ook zélf energie gaan produceren. De digitale meter geeft ons veel meer inzicht in ons energieverbruik, en geeft ons veel meer mogelijkheden om dat verbruik zelf te sturen.