Veelgestelde vragen over digitale meter

Over hoeveel jaar wordt de plaatsing van de digitale meters gespreid of wat is de "uitrolperiode"?

Fluvius plaatst digitale meters sinds juli 2019 en moet minstens 80% van de digitale meters tegen 31 december 2024 plaatsen.

Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle gezinnen en kmo's een digitale meter hebben.

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale meter?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Welke impact heeft de digitale meter op mijn energiefactuur?

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat door de plaatsing van de digitale meters een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Maar die extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kunt u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit – minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kunt u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Wie gaat de digitale meters installeren?

Fluvius is verantwoordelijk voor het uitrollen van de digitale meter . De rechtsbasis hiervoor ligt in het Energiedecreet. De modaliteiten van de uitrol (bepaling prioritaire doelgroepen, tempo van de uitrol,…) zijn vastgelegd in het  Energiebesluit. Omwille van de grootte van dit werk zal Fluvius werken met een aantal onderaannemers.

Is de digitale meter ook voor bedrijven verplicht?

Ja, iedereen met een aansluiting tot 56  kVA  krijgt verplicht een  digitale meter . De meeste bedrijven vallen onder die regeling. Alleen voor  grootverbruikers  met een zwaardere aansluiting wordt een ander type meter verplicht, de zogenaamde AMR-meter.

Kan ik een digitale meter weigeren, zoals dat in Nederland het geval is?

Nee, de  digitale meter  wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren. In Nederland bestaat die mogelijkheid inderdaad wel. Gezinnen en bedrijven mogen die weigeren, en mogen kiezen voor een niet op afstand uitleesbaar exemplaar. De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar.

Wanneer krijg ik mijn digitale meter?

De digitale meters worden sinds juli 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd. Bouwers en eventueel verbouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter zijn eerst aan de beurt. Wie niet tot deze doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, kan deze zelf aanvragen. Een digitale meter op aanvraag kost 72,54 euro exclusief btw. 

Op de website van Fluvius kan u zien wanneer bij u een digitale meter zal geplaatst worden. Meer informatie via https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters 

Wat is een digitale meter?

Een  digitale meter  meet net als de klassieke meter met draaischijf uw elektriciteits- en/of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat digitale meters elektronische displays en ingebouwde communicatietechnologie hebben. Daarmee kunnen ze op afstand uitgelezen worden. In tegenstelling tot de klassieke meter worden afname en injectie gescheiden geregistreerd en is het mogelijk om dit per kwartier te doen. Hiermee leggen ze de basis voor toekomstige energiecontracten op basis van dynamische prijzen en bieden ze de mogelijkheid om zelf opgewekte stroom te vermarkten.

Als u hiervoor toestemming geeft, stuurt de digitale meter ook kwaliteits- en verbruiksgegevens door naar apps, slimme toepassingen of slimme huishoudtoestellen. Die zorgen voor meer gebruikscomfort en kunnen uw aardgas- of elektriciteitsverbruik doen dalen. Dit doet u zelf via de gebruikerspoort van de digitale meter.

Kan ik met een digitale meter nog altijd kiezen tussen een enkelvoudige meter en een tweevoudige meter met dag- en nachttarief?

Ja, er bestaat maar één digitale meter , maar u zal bij de installatie van de digitale meter kunnen kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven gewoon bestaan. Bovendien maakt de digitale meter het veel eenvoudiger, en dus ook goedkoper, om later alsnog van tarief te veranderen.