Energieleveranciers

Iedereen die aardgas en/of elektriciteit verbruikt, moét een contract sluiten met een erkende energieleverancier. Een leverancier verkoopt elektriciteit en/of aardgas, die ze bij producenten aankopen of zelf produceren. Ze verzorgen ook de dienstverlening bij de verkoop van energie naar de klant. Het is de energieleverancier die u factureert voor de verbruikte energie.
De VREG reikt de leveringsvergunningen voor de Vlaamse energiemarkt uit en controleert de energieleveranciers.

Contacteer een energieleverancier

Overzicht van alle bedrijven die momenteel actief zijn als energieleverancier in Vlaanderen

Veelgestelde vragen over energieleveranciers

Hebben energieleveranciers altijd een vergunning nodig om actief te kunnen zijn op de Vlaamse energiemarkt?

Ja, ze mogen pas aardgas en/of elektriciteit leveren als ze een leveringsvergunning van de VREG kunnen voorleggen. 

Wat gebeurt er met mijn energiecontract wanneer mijn leverancier zijn vergunning verliest, wanneer hij failliet gaat of wanneer hij zelf beslist om ermee te stoppen?

U zal op geen enkel moment zonder energie vallen, uw levering zal altijd verzekerd blijven. Als uw leverancier – om welke reden dan ook – ophoudt te bestaan, moet u een nieuw contract afsluiten met een nieuwe leverancier. Als u niet tijdig een nieuw contract kan afsluiten, dan neemt de netbeheerder tijdelijk uw energielevering over.

Kunnen energieleveranciers hun leveringsvergunning ook verliezen?

Absoluut. De VREG kent de leveringsvergunningen toe voor onbepaalde duur. Als uit controles of uit de verplichte rapporteringen van de leveranciers blijkt dat ze de regels en voorwaarden niet respecteren, dan kan de VREG de leveringsvergunning ook opnieuw intrekken.

Aan welke regels moeten de leveranciers voldoen?

Leveranciers van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaaleconomisch, ecologisch en technisch vlak: de zogenaamde openbaredienstverplichtingen . Die bepalen onder andere dat leveranciers:

 • niet zomaar klanten mogen opzeggen na wanbetaling, dat kan pas als ze strenge procedures doorlopen
 • niet zomaar klanten mogen weigeren, ook dat mag slechts in bepaalde wettelijk vastgelegde gevallen
 • altijd de herkomst van de geleverde elektriciteit op hun facturen moeten vermelden
 • met garanties van oorsprong moeten bewijzen dat de groene stroom die ze aanbieden ook echt afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen
 • altijd het energieverbruik van de voorbije drie jaar moeten vermelden op hun afrekeningsfacturen

Daarnaast moeten ze ook hun financiële capaciteit kunnen bewijzen, en toegangscontracten met de netbeheerders afsluiten zodat ze verzekerd zijn van aardgas en elektriciteit voor hun klanten.

Wat zijn de taken van een energieleverancier?

Energieleveranciers kopen energie bij producenten of produceren ze zelf. Ze verkopen de energie verder aan hun klanten en maken hiervoor facturen op.

Een energieleverancier heeft onder meer volgende taken:

 • klanten voorzien van energie
 • een evenwichtsverantwoordelijke aanduiden
 • de distributienetbeheerder informeren over de toegangspunten waaraan hij levert, wenst te leveren of stopt met leveren
 • informatie van de distributienetbeheerder verwerken voor het opmaken van de factuur
 • klanten factureren
 • extra diensten aan klanten aanbieden (bv. tips voor rationeler energieverbruik, verkoop van pellets, aanbieden van onderhoudscontracten voor verwarming, verkoop van zonnepanelen, …)