Energieleveranciers

Een alfabetische lijst met alle leveranciers van elektriciteit en aardgas met een leveringsvergunning voor Vlaanderen.
Leveringsvergunningen voor Vlaanderen worden door de VREG toegekend. Als u van plan bent om energie te leveren via het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in Vlaanderen kan u contact opnemen voor een gesprek over de Vlaamse energiemarkt, de reglementering, de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier, de verplichtingen, … Wie al een federale, Waalse of Brusselse leveringsvergunning heeft of voldoet aan de eisen die gesteld worden door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte heeft geen VREG-vergunning meer nodig. Maar ook voor hen kan een intakegesprek nuttig zijn.
Leveranciers van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen moeten regelmatig rapporteren aan de VREG om aan te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en om input te leveren voor marktstatistieken.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700