Veelgestelde vragen over de V-test®

GEGEVENS INVOEREN

Waar vind ik de V-test®?

Op vtest.vreg.be kan u de V-test® vinden.

Wat heb ik nodig om de V-test® te doen?

Niets. 

Als u uw laatste eindafrekening bij de hand hebt om de V-test® te doen, dan kan u uw meest recente jaarlijks verbruik invoeren. We hebben dan uw verbruik in kWh nodig, geen bedragen in euro. Maar ook zonder eindafrekening in de buurt kan u de V-test® doen, op basis van een inschatting van uw verbruik. 

Doe de V-test®

Hoe haal ik mijn energiegegevens bij Fluvius op voor de V-test®?

Hoeveel energie neemt u af van het net? Heeft u zonnepanelen? Injecteert u elektriciteit in het net? Die gegevens kan de V-test® ophalen uit uw Fluvius-profiel. U moet dan niets meer zelf invullen. Dat kan zowel voor gebruikers met een  digitale meter als met een klassieke meter. Zo hoeft u niet meer op zoek naar uw jaarlijkse afrekening. Ontdek de voordelen van een persoonlijk profiel.

Maak een persoonlijk 'Mijn V-test®'-profiel. Geef Fluvius de toestemming om uw gegevens met de V-test® te delen. Dat moet u maar 1 keer in orde brengen.

Wie kan die toestemming geven? Dat kan enkel de houder van het energiecontract doen:

 • Staat het energiecontract op uw naam? Dan bent u de houder van het energiecontract. U kunt dan via ‘Mijn Fluvius’ meteen toestemming geven.
 • Staat het energiecontract op naam van iemand anders, bijvoorbeeld uw partner? Dan zal Fluvius die persoon toestemming vragen via e-mail of brief.

Toestemming geregeld? Dan kunt u met 1 klik de V-test® uitvoeren. De V-test® toont om welke gegevens van Fluvius gebruikt worden. Zo zijn gebruikers zeker dat de V-test® de resultaten met het juiste verbruik berekent.

Doe de V-test®

Kan ik de V-test® ook doen als ik mijn verbruik niet ken?

Dat kan zeker! In dat geval kan u de V-test® ook doen op basis van een inschatting van uw verbruik. 

Ook als u uw verbruik kent, zal uw eindfactuur trouwens niet exact gelijk zijn aan de inschatting die de V-test® voor u maakt. U zal het komende jaar immers niet exact hetzelfde verbruiken als het voorbije jaar. 

Doe de V-test®

Kunnen bedrijven de V-test® ook doen?

Ja, ook de meeste bedrijven kunnen energiecontracten en energieleveranciers vergelijken via de V-test®. Alleen heel grote verbruikers – met een jaarverbruik van meer dan 100 MWh elektriciteit en meer dan 150 MWh aardgas – moeten een offerte op maat vragen bij de leveranciers.

Doe de V-test®

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Doe de V-test®

RESULTATEN BEGRIJPEN

Zijn alle energiecontracten opgenomen in de V-test®?

Alle contracten van alle energieleveranciers op de Vlaamse energiemarkt zijn opgenomen in de V-test®.

Doe de V-test® 

Mijn contract staat niet in de lijst van de V-test®. Wat nu?

Alle contracten in de V-test® zijn contracten die leveranciers momenteel aanbieden. Staat uw contract niet in de lijst? Dan biedt uw leverancier dat niet meer aan.

Mijn leverancier staat niet in de lijst van de V-test®. Wat nu?

Alle contracten in de V-test® zijn contracten die leveranciers momenteel aanbieden. Staat een leverancier niet in de lijst? Dan biedt hij op dit moment geen contracten aan, bijvoorbeeld door een klantenstop. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van die leverancier.

Zijn de energiecontracten die de V-test® vergelijkt altijd up-to-date?

Ja, de V-test® wordt continu aangepast met de meest recente energiecontracten en prijzen. U ziet enkel contracten waar u effectief op kan intekenen, met de prijzen die op vandaag worden aangeboden.

Doe de V-test®

Geeft de V-test® me altijd de juiste besparing?

Het resultaat van de V-test® is altijd een inschatting, zoals bij alle vergelijkingswebsites.

Hoeveel u uiteindelijk zal betalen, hangt allereerst af van uw precieze energieverbruik tijdens het komende jaar.

Als u volgens de V-test® bijvoorbeeld 150 euro bespaart, kan dat voordeel achteraf gezien misschien maar 120 euro zijn (als u meer verbruikt hebt door een strenge winter bijvoorbeeld, of wanneer u onverwacht een tijdje vaker thuis bent). Omgekeerd kan uw uiteindelijke voordeel misschien ook oplopen tot 180 euro (na een zachte winter bijvoorbeeld, of wanneer u toevallig op reis bent tijdens de koudste periode).

Daarnaast is het ook mogelijk dat de prijs die u per kWh betaalt, variabel is en dus verandert tijdens het jaar. Variabele energiecontracten evolueren immers mee met de prijzen op de energiebeurzen. Dan is het precieze bedrag van uw energiefactuur uiteraard nog moeilijker te voorspellen.

Doe de V-test®

De V-test® geeft andere resultaten dan de websites van de energieleveranciers en andere prijsvergelijkingswebsites. Hoe kan dat?

Afwijkingen tussen de prijzen in de V-test®, de websites van de leveranciers en andere prijsvergelijkingswebsites kunnen verschillende redenen hebben.

 • De V-test® gebruikt de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden om de jaarprijs van variabele contracten in te schatten. Daardoor is de rangschikking juister en kan u contracten gemakkelijker vergelijken. 
  Leveranciers en andere prijsvergelijkers schatten de jaarprijs van een variabel contract meestal in op basis van prijzen uit het verleden. Daardoor is de prijs in de V-test® anders. 
 • Herberekening energieverbruik: de energie-afrekening waarop u zich baseert om de V-test® te doen, gaat meestal over een periode van minder of meer dan één jaar. Om uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, kan u dat in de V-test® herrekenen naar een periode van precies één jaar. Veel simulatiemodules op websites van leveranciers hebben die mogelijkheid niet, waardoor de getoonde prijzen mogelijk gebaseerd zijn op een verschillend verbruik. En dus zullen verschillen.

Hoe interpreteer ik de variabele energieprijzen in de V-test®?

Zie FAQ over berekening variabele energieprijzen in de V-test®

Berekening variabele energieprijzen in de V-test®

Berekeningsmethode geschatte jaarkost variabele contracten in de V-test®

Voor contracten met een variabele energieprijs houden we rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden om de geschatte jaarkost te berekenen in de V-test®. 

De rangschikking van de contracten is dan minder afhankelijk van de parameter die de leverancier kiest. Zo kan je contracten makkelijker vergelijken. We maken dan ook een vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden. We willen de eindgebruiker altijd zo goed mogelijk informeren.

Hoe berekent de V-test® de geschatte jaarkost voor variabele contracten?

De V-test® berekent de verwachte jaarkost telkens voor de eerstvolgende 12 maanden. Voor een variabel contract houdt de V-test® daarbij rekening met de verschillende parameters van elk contract: de termijn (maand of kwartaal) waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt (spot- of forwardparameter) en de prijsnoteringen.

Willen consumenten energiecontracten met de V-test® vergelijken? Dan maakt de V-test® voor alle variabele contracten een schatting van de jaarkost op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen, zowel voor contracten die werken met een forward- als spotparameter.

Wil u weten wat en spot- en forwardparameter is? Lees ook ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’

Contracten met forwardparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met forwardparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract enkel gekend voor de eerste termijn (maand of kwartaal). De V-test® gebruikt dan de werkelijke waarde voor die eerste termijn, zoals de waarde op de tariefkaart. De eenheidsprijs voor de volgende termijnen is nog niet gekend.  Dan gebruikt de V-test® per termijn het rekenkundig gemiddelde van de 5 laatste prijsnoteringen vóór de voorlaatste werkdag voor de maand van de V-test® update.

Contracten met spotparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met spotparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract nog voor geen enkele termijn (maand of kwartaal) gekend. Die eenheidsprijs is pas gekend na afloop van de termijn. De V-test® gebruikt dan energieprijscurves die beschikbaar zijn op de voorlaatste werkdag van de maand vóór de maand van de V-test® update. Dat zijn prijscurves die een voorspelling geven van de energieprijzen op uurbasis voor elektriciteit en dagbasis voor gas. Ze baseren zich daarvoor op de forward-prijsnoteringen en op de historische relatie tussen forward- en spot-prijzen. Er is maandelijks telkens één nieuwe energieprijscurve beschikbaar voor elektriciteit en één voor gas. 

Meer weten over de berekening van de geschatte jaarkost? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘Hoe berekenen leveranciers de prijs van een variabel energiecontract?’ en ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’.

Waarom houdt de V-test® nu rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden voor variabele contracten?

De oude berekeningsmethode had zijn tekortkomingen om de jaarkost van variabele contracten te berekenen. De tekortkomingen kwamen sterk naar boven in de energiecrisis en de sterk stijgende energieprijzen. Met de nieuwe methode maakt de V-test® de best mogelijke inschatting van de jaarkost. De methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden. We maken op die manier een vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden. De rangschikking van de contracten is dan minder afhankelijk van de parameter die de leverancier kiest. Zo kan je makkelijker contracten vergelijken. Met de nieuwe methodologie willen we ook tegengaan dat sommige leveranciers een betere plaats in de V-test® krijgen door regelmatig de gebruikte parameter te veranderen (gaming).

Het blijft natuurlijk nog altijd een inschatting op basis van de informatie die vandaag beschikbaar is. Hoe de prijzen in werkelijkheid zullen evolueren, kunnen we op voorhand niet weten. Bij de afrekening betaal je op basis van de werkelijke waarde.

De waarde in de V-test® is niet dezelfde als die op de website en/of de tariefkaart van de leverancier. Waarom niet?

Sinds november 2022 gebruiken alle regulatoren dezelfde berekeningsmethode. Bij sommige commerciële prijsvergelijkers kunnen de waarden verschillen. Dat kan zijn om verschillende redenen:

Ook voor de tariefkaarten van leveranciers kunnen er verschillen zijn. Wettelijk gezien moeten de prijzen op de tariefkaarten volgens de laatst gekende indexatieparameter zijn (de beurs die het contract volgt). Sommige leveranciers gebruiken op de tariefkaart ook de geschatte prijzen voor de komende 12 maanden.

Lees ook: 'Waarom houdt de V-test® nu rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden voor variabele contracten?'

Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?

Dat hangt af van een aantal dingen:

 • de termijn waarop de prijs wijzigt:
  • Bij contracten met een per kwartaal geïndexeerde prijs verandert de prijs om de drie maanden.
  • Bij contracten met een maandelijks geïndexeerde prijs verandert de prijs elke maand.
 • de beurs waarop uw leverancier energie koopt:
  • Bij contracten met een forwardparameter volgt de prijs de prijzen op een beurs voor de langere termijn, bijvoorbeeld voor het volgende kwartaal. De waarde van die parameter is altijd gekend voor de start van de indexatietermijn (maand of kwartaal).
  • Bij contracten met een spotparameter volgt de prijs de prijzen op een beurs voor de dag nadien. De waarde van die parameter is pas na afloop van de indexatietermijn (maand of kwartaal) gekend.
 • de gebruikte prijsnoteringen van de beurs die uw contract volgt:
  • Sommige contracten gebruiken een gemiddelde van prijsnoteringen van meerdere dagen op een energiebeurs.
  • Contracten met een forwardparameter gebruiken soms de prijsnotering van één dag.

Meer weten over indexatie van contracten? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘De V-test® berekent de geschatte jaarkost voor variabele contracten op een nieuwe manier. Hoe gebeurt die berekening?’

Hoe berekenen leveranciers de prijs van een variabel energiecontract?

Leveranciers berekenen de prijs van een variabel energiecontract volgens een formule in de vorm:

(a * X) + b.

U vindt de prijsformule en de gebruikte indexatieparameter in de tariefkaart van elk contract. In de V-test® vindt u bij de details van elk contract de prijsformule, de indexatieparameter en een link naar de tariefkaart.

Meer weten over de prijsberekening? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’

Hoe verdelen leveranciers uw energie-afname op jaarbasis over de maanden en kwartalen in uw afrekeningsfactuur?

Elk jaar ontvangt u een jaarafrekening. Een jaarafrekening gaat over het totale elektriciteits- en/of aardgasverbruik over een periode van ongeveer een jaar. In de loop van dat jaar kunnen energieprijzen schommelen. Hebt u een contract met een variabele prijs? Dan volgt die prijs de prijzen op de energiebeurzen. De prijzen op de energiebeurzen worden onder andere bepaald door vraag en aanbod (bv. seizoensschommelingen).

Voor vergoedingen op basis van uw verbruik (c€/kWh) gebeurt de verdeling van het jaarverbruik over de verschillende verbruiksperiodes doorgaans op basis van de in de markt vastgelegde verbruiksprofielen.

Lees meer op https://www.vreg.be/nl/variabele-energieprijzen-op-uw-afrekeningsfactuur

WELK CONTRACT KIEZEN?

Kies ik best altijd het goedkoopste energiecontract uit de V-test®?

Dat hangt af van wat u belangrijk vindt. Naast de prijs spelen nog een aantal factoren mee:

 • Vaste of variabele energiecomponent : net zoals bij een woonlening kan u kiezen voor een energiecontract met vaste energiecomponent (die niet verandert) of met een variabele energiecomponent (die mee daalt of stijgt met de prijzen op de energiebeurzen). Bij stijgende energieprijzen bent u beter af met een vast contract, bij dalende energieprijzen profiteert u mee met een variabel contract. Voor u een contract kiest, maakt u dus best voor uzelf uit hoeveel prijsrisico u bereid bent te lopen.
 • Looptijd: kiest u liefst een energiecontract van onbepaalde duur, of een contract van bepaalde duur (1 tot 5 jaar) dat u elk jaar moet vernieuwen? Opgelet: als u zelf geen actie onderneemt, wordt uw contract stilzwijgend verlengd, mogelijk naar een ander en duurder tarief.
 • Herkomst van de geleverde elektriciteit: als u het belangrijk vindt waar de energie die u verbruikt vandaan komt, kan u de Herkomstvergelijker gebruiken. Wil u er zeker van zijn dat u alleen groene (duurzame, hernieuwbare) energie verbruikt, dan kan u dat controleren door de Groencheck te doen.

Daarnaast moet u er bij stilstaan dat er aan bepaalde contracten voorwaarden verbonden zijn. Zo ontvangt u bij sommige contracten geen facturen op papier, maar enkel per e-mail. Of kan u de klantendienst enkel online of per e-mail bereiken en niet telefonisch. Betalen via domiciliëring is bij sommige contracten verplicht, of je moet een voorschot voor een jaar betalen bij de start van het contract. Al die informatie kan u in de V-test® terugvinden bij de details van een contract.

Doe de V-test®

Ik heb mijn keuze gemaakt, maar ik vind het contract niet op de website van de leverancier.

Alle contracten in de V-test® zijn contracten die leveranciers momenteel aanbieden. Wilt u een contract afsluiten? Klik dan op ‘Meer details’ bij het contract dat u gekozen hebt. Daar vindt u via ‘Contract afsluiten’ de link naar de website van de leverancier, zoals u op de afbeelding ziet. Als dat mogelijk is, komt u terecht op een webpagina waar u meteen het gekozen contract kan afsluiten. Leveranciers hebben niet altijd een aparte pagina per product. Vindt u het gekozen product niet terug? Dan neemt u best contact op met de leverancier. 

HOE DE V-TEST® GEBRUIKEN?

Kan ik de V-test® gebruiken om mijn huidige contract te vergelijken met nieuwe contracten?

Ja, dat kan. Met een persoonlijk profiel kan u kiezen om uw contract ook in de resultatenlijst te zien. Zo ziet u in één oogopslag of u nog goed zit met uw huidig contract. En vergelijkt u makkelijk met prijzen en tariefkaarten van andere contracten. 

Doe de V-test®

Hoe vaak moet ik de V-test® doen om zoveel mogelijk te besparen op mijn energiefactuur?

We raden aan om de V-test® toch zeker elk jaar opnieuw te doen om te kijken of u nog wel van het meest voordelige tarief geniet. Contracten van bepaalde duur worden immers vaak na het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd, waardoor de kans reëel is dat uw leverancier u een nieuw, minder voordelig tarief aanrekent. Maar ook voor contracten van onbepaalde duur is het aangewezen om zeker elk jaar opnieuw de V-test® te doen. 

Doe de V-test® 

Hoeveel kan ik besparen met de V-test®?

Dat verschilt van energieverbruiker tot energieverbruiker. Hoeveel u kan besparen door contracten te vergelijken, hangt natuurlijk af van uw huidige contract en uw huidige leverancier, en van uw persoonlijke situatie. Maar voor een gemiddeld gezin zit er tussen het goedkoopste en het duurste contract op de markt op jaarbasis toch al snel een paar honderd euro verschil. Vergelijken loont dus absoluut.

Doe de V-test®

GROEPSAANKOPEN

Zijn groepsaankopen mee opgenomen in de V-test®?

Ja, groepsaankopen staan in de resultatenlijst van de V-test® op twee voorwaarden:

 1. De prijs is gekend. De organisatoren van groepsaankopen organiseren aparte veilingen. Welk energiecontract krijgen de deelnemers aangeboden aan welke prijs? Dat is pas geweten nadat die veiling is gebeurd. Pas dan kan de groepsaankoop in de V-test® worden opgenomen.
 2. Iedereen kan inschrijven op de groepsaankoop. Of er is enkel een geografische beperking, bijvoorbeeld een groepsaankoop enkel voor inwoners van een bepaalde provincie. We tonen in de V-test® dus geen groepsaankopen waar bijvoorbeeld enkel medewerkers van een bepaald bedrijf of leden van een bepaalde vereniging aan kunnen meedoen.

Doe de V-test®

Krijg ik met een groepsaankoop geen voordeliger contract dan de contracten uit de V-test®?

Dat is mogelijk, maar groepsaankopen zijn niet altijd een garantie op de meest voordelige prijs. Aan groepsaankopen neemt slechts een beperkt aantal leveranciers deel, terwijl de V-test® alle energiecontracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt. Vergelijk het aanbod dat u via een groepsaankoop ontvangt, daarom best ook nog even met het andere aanbod in de V-test®. Ontdek waarop u moet letten bij een groepsaankoop.

Doe de V-test®