Veelgestelde vragen over v-test®

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Kunnen bedrijven de V-test® ook doen?

Ja, ook de meeste bedrijven kunnen energiecontracten en energieleveranciers vergelijken via de V-test®. Alleen heel grote verbruikers – meer dan 60 MWh elektriciteit en meer dan 150 MWh aardgas – moeten een offerte op maat vragen bij de leveranciers.

Doe de V-test®

Ik heb zonnepanelen, maar ik heb géén terugdraaiende teller. Hoe doe ik dan als prosument met een bidirectionele meter de V-test®?

Een bi-directionele meter meet hoeveel elektriciteit u van het net afneemt (bruto afname) én hoeveel u erop zet (injectie). Uw netto elektriciteitsafname bekomt u door de injectie af te trekken van de bruto afname.

Stel dat u 1.000 kWh van het net afneemt (bruto afname), maar er ook 300 kWh opzet (injectie).
Het verschil, in dit geval 700 kWh, is de netto afname. Uw netto elektriciteitsafname is minimum gelijk aan 0 kWh, ook als u meer zou injecteren dan bruto afnemen.

Sommige onderdelen van uw elektriciteitsfactuur worden berekend op basis van de bruto elektriciteitsafname, en andere op basis van de netto elektriciteitsafname:

 • De aanrekening van de nettarieven en federale bijdrage is gebaseerd op de bruto elektriciteitsafname;
 • De aanrekening van de energiekost en de bijdrage op de energie is gebaseerd op de netto elektriciteitsafname (= bruto afname - injectie);
 • De aanrekening van de heffing ‘bijdrage energiefonds’ is onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteitsafname en zal dus hetzelfde zijn bij een berekening op basis van bruto als op basis van netto elektriciteitsafname.

Wat betekent dit nu voor de V-test®?

Die is momenteel technisch niet in staat om te rekenen met twee verschillende afnamevolumes (bruto/netto afname). Daardoor is een volledig juiste simulatie enkel mogelijk door de resultaten van twee verschillende berekeningen van de V-test® samen te leggen, namelijk een V-test® op basis van uw netto afname en een V-test® op basis van uw bruto afname.

Hoe leg ik de twee berekeningen samen?

U doet de V-test® twee keer:

 • V-test® op basis van uw netto afname:
  Aangezien de energiekost het enige prijsonderdeel is dat verschillend is tussen de contracten die vergeleken worden, zal de resultaattabel van de V-test® de contracten correct sorteren van goedkoopste naar duurste. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test® zullen echter een onderschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de nettarieven en de federale bijdrage worden gefactureerd op basis van uw bruto afname, die doorgaans hoger is dan uw netto afname.
 • V-test® op basis van uw bruto afname:
  In deze berekening krijgt u een correcte inschatting van de kostprijs op jaarbasis van de nettarieven en de federale bijdrage. De totale kostprijzen op jaarbasis in de resultaattabel van de V-test® zullen echter een overschatting zijn van de te verwachten totale kostprijzen omdat de energiekost en de bijdrage op de energie worden gefactureerd op basis van uw netto afname, die doorgaans lager is dan uw bruto afname.

Vervolgens legt u de resultaten van de twee V-test® berekeningen samen:

Stap 1: Voer de V-test® uit op basis van uw netto afname (= bruto afname – injectie).

Stap 2: Maak een contractkeuze. Hou hierbij rekening met alle informatie die voor u van belang is (vb. prijs, vaste of variabele energiecomponent , voorwaarden, looptijd, beloofd groenpercentage van de stroom,…).

Stap 3: Klik op ‘Details in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test® om de contractdetails te zien van het door u gekozen contract.

Stap 4: Noteer de volgende bedragen en hou dit bij de hand: energiekost, bijdrage op de energie (onder Heffingen) en bijdrage energiefonds (onder Heffingen).
Opgelet, indien u kiest voor een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ of ‘Wase Wind’, dan kan u geen correcte simulatie maken van uw totale kostprijs op jaarbasis. De reden hiervoor is dat deze leveranciers een andere prijsstructuur hanteren dan de overige leveranciers, waardoor de energiecomponent, nettarieven en de meeste heffingen onder eenzelfde eenheidstarief zitten en dus niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Stap 5: Voer de V-test® uit op basis van uw bruto afname.

Stap 6: Klik op ‘Details in de laatste kolom van de resultaattabel van de V-test® achter om het even welk contract, BEHALVE ‘Sociaal Tarief’, ‘Elektriciteitstarief DNB [naam DNB]’ of een contract van de leveranciers ‘Ecopower’ en ‘Wase Wind’ (zie uitleg onder stap 4).

Stap 7: Noteer de volgende bedragen en tel deze op bij de bedragen genoteerd onder stap 4: nettarieven en federale bijdrage (onder Heffingen).

Stap 8: U heeft nu een simulatie uitgevoerd van de totale kostprijs op jaarbasis voor het door u gekozen contract

Hoe vaak moet ik de V-test® doen om zoveel mogelijk te besparen op mijn energiefactuur?

We raden aan om de V-test® toch zeker elk jaar opnieuw te doen om te kijken of u nog wel van het meest voordelige tarief geniet. Contracten van bepaalde duur worden immers vaak na het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd, waardoor de kans reëel is dat uw leverancier u een nieuw, minder voordelig tarief aanrekent. Maar ook voor contracten van onbepaalde duur is het aangewezen om zeker elk jaar opnieuw de V-test® te doen. 

Wanneer doe ik best de V-test® als ik zonnepanelen heb?

Eigenaars van zonnepanelen doen de V-test® best (en veranderen best van leverancier) zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname. Veranderen van leverancier gaat immers gepaard met een tussentijdse meteropname en een tussentijdse afrekening die zorgt voor:

 • ofwel een groot overschot van de zomer dat naar nul herleid wordt en verloren gaat
 • ofwel een groot tekort van de winter dat opnieuw moet aangezuiverd worden

Krijg ik met een groepsaankoop geen voordeliger contract dan de contracten uit de V-test®?

Groepsaankopen zijn niet altijd een garantie op de meest voordelige prijs. Aan groepsaankopen neemt slechts een beperkt aantal leveranciers deel, terwijl de V-test® alle energiecontracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt.

Zijn groepsaankopen mee opgenomen in de V-test®?

Nee, de organisatoren van groepsaankopen organiseren aparte veilingen. Het is onmogelijk op voorhand te voorspellen wie de veiling wint, en welk energiecontract de deelnemers aangeboden krijgen.

Kan ik de V-test® gebruiken om mijn huidige contract te vergelijken met nieuwe contracten?

Nee, de V-test® vergelijkt het huidige aanbod aan energiecontracten op de markt. De kans is groot dat u uw bestaande contract hebt afgesloten aan andere tarieven en andere voorwaarden. Als u de V-test® doet, krijgt u de energiecontracten te zien die nieuwe klanten aangeboden krijgen.

De V-test® geeft andere resultaten dan de websites van de energieleveranciers en andere prijsvergelijkingswebsites. Hoe kan dat?

Afwijkingen tussen de prijzen in de V-test® en op de websites van de leveranciers kunnen een aantal redenen hebben:

 • Herberekening energieverbruik: de energie-afrekening waarop u zich baseert om de V-test® te doen, gaat meestal over een periode van minder of meer dan één jaar. Om uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, kan u dat in de V-test® herrekenen naar een periode van precies één jaar. Veel simulatiemodules op websites van leveranciers hebben die mogelijkheid niet, waardoor de getoonde prijzen mogelijk gebaseerd zijn op een verschillend gebruik. En dus zullen verschillen.
 • Promoties: de V-test® houdt geen rekening met promoties of kortingen voor nieuwe klanten, voor klanten die betalen via domiciliëring, Leveranciers verrekenen die wel in de aanbiedingen op hun websites.
 • Kosten groene stroom en WKK : in elk energiecontract betaalt u ook kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling, maar die zijn bij de meeste contracten niet vast. In de V-test® maken we een optimale inschatting van die kosten op jaarbasis (we rekenen verwachte kostenstijgingen en -dalingen mee), terwijl de leveranciers zich meestal enkel baseren op de huidige kosten.
 • Prijzen aan het begin van de maand: de V-test® toont de prijzen die van toepassing zijn aan het begin van de maand. Als een tarief uitzonderlijk wijzigt in de loop van de maand, wordt die wijziging dus pas de volgende maand opgenomen in de V-test®.
 • Variabele contracten op basis van de Forward- en Spot-parameter: Op de resultaatpagina van de V-test® wordt de prijs van de contracten met een variabele energiecomponent berekend op basis van de laatst gekende waarde van de gebruikte indexatieparameter. 

Zijn alle energiecontracten opgenomen in de V-test®?

Alle contracten van alle energieleveranciers op de Vlaamse energiemarkt zijn opgenomen in de V-test® behalve de contracten van groepsaankopen. Speciale kortingen en acties zijn niét opgenomen in de V-test®, die kunnen immers verschillen van klant tot klant. Voor kortingen en andere speciale acties moet u de leveranciers apart contacteren.