Hoe berekent de V-test® de geschatte jaarkost voor variabele contracten?

De V-test® berekent de verwachte jaarkost telkens voor de eerstvolgende 12 maanden. Voor een variabel contract houdt de V-test® daarbij rekening met de verschillende parameters van elk contract: de termijn (maand of kwartaal) waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt (spot- of forwardparameter) en de prijsnoteringen.

Willen consumenten energiecontracten met de V-test® vergelijken? Dan maakt de V-test® voor alle variabele contracten een schatting van de jaarkost op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen, zowel voor contracten die werken met een forward- als spotparameter.

Wil u weten wat en spot- en forwardparameter is? Lees ook ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’

Contracten met forwardparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met forwardparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract enkel gekend voor de eerste termijn (maand of kwartaal). De V-test® gebruikt dan de werkelijke waarde voor die eerste termijn, zoals de waarde op de tariefkaart. De eenheidsprijs voor de volgende termijnen is nog niet gekend.  Dan gebruikt de V-test® per termijn het rekenkundig gemiddelde van de 5 laatste prijsnoteringen vóór de voorlaatste werkdag voor de maand van de V-test® update.

Contracten met spotparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met spotparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract nog voor geen enkele termijn (maand of kwartaal) gekend. Die eenheidsprijs is pas gekend na afloop van de termijn. De V-test® gebruikt dan energieprijscurves die beschikbaar zijn op de voorlaatste werkdag van de maand vóór de maand van de V-test® update. Dat zijn prijscurves die een voorspelling geven van de energieprijzen op uurbasis voor elektriciteit en dagbasis voor gas. Ze baseren zich daarvoor op de forward-prijsnoteringen en op de historische relatie tussen forward- en spot-prijzen. Er is maandelijks telkens één nieuwe energieprijscurve beschikbaar voor elektriciteit en één voor gas. 

Meer weten over de berekening van de geschatte jaarkost? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘Hoe berekenen leveranciers de prijs van een variabel energiecontract?’ en ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’.