Aansluitingen, meters en data

Het is Fluvius die gezinnen en bedrijven aansluit op het aardgas- en elektriciteitsnet. Fluvius brengt energie bij u binnen, en meet ook uw verbruik.

Aansluitingen en meters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw netbeheerder is.

Aansluitingen

Om thuis of op het werk energie te kunnen gebruiken, moet u eerst en vooral aangesloten zijn op het net.

Meters

Meteropname

Om na te gaan hoeveel energie u verbruikt hebt en hoeveel u daarvoor moet betalen, gebeurt elk jaar een meteropname.

Gegevensuitwisseling tussen de netbeheerder en andere partijen

Conform het energiebesluit geven we op onze website een overzicht van de partijen met wie de netbeheerder uw gegevens deelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw verbruiksgegevens, adresgegevens en technische gegevens zoals bijvoorbeeld het type meter (digitaal versus analoog). De netbeheerder mag deze gegevens niet zomaar delen, maar enkel in het kader van zijn wettelijk bepaalde taken.

Het gaat zowel om de uitwisseling van gegevens van klanten met een klassieke meter (de zogenaamde Ferrarismeter ) als met een elektronische meter en digitale meter .

Het overzicht is opgesteld op basis van informatie van de netbeheerder.

Warmtemetingen

Er zijn verschillende soorten meters die het verbruik van verwarming, koeling of warm tapwater kunnen meten. Warmtemeters en watermeters worden beschouwd als verbruiksmeters. Warmtekostenverdelers vormen een aparte categorie.