Elektriciteitsmeter

Het telsysteem van uw elektriciteitsmeter is enkelvoudig of dag/nacht. Sommige gezinnen hebben een aparte elektriciteitsmeter voor het meten van hun uitsluitend nachtverbruik.

Enkelvoudig telsysteem

Uw verbruik wordt zowel overdag als 's nachts op één teller geregistreerd. Wanneer u uw elektriciteit ook verbruikt, u betaalt er altijd dezelfde prijs voor.

Hoe kan u achterhalen welk telsysteem u hebt?

  • Hebt u een analoge meter, dan kan u dit op de meter controleren: u ziet één (enkelvoudig) of twee (dag/nacht) rijen met bewegende cijfers. Ook op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u deze info terug.
  • Hebt u een digitale meter , dan kan u in Mijn Fluvius terugvinden op basis van welk tarief (enkelvoudig of tweevoudig) u momenteel wordt afgerekend.

Telsysteem dag/nacht

Uw verbruik overdag wordt op de teller dag geregistreerd, uw verbruik 's nachts én tijdens het weekend op de teller nacht.

Hoe kan u achterhalen welk telsysteem u hebt?

  • Hebt u een analoge meter, dan kan u dit op de meter controleren: u ziet één (enkelvoudig) of twee (dag/nacht) rijen met bewegende cijfers. Ook op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u deze info terug.
  • Hebt u een digitale meter , dan kan u in Mijn Fluvius terugvinden op basis van welk tarief (enkelvoudig of tweevoudig) u momenteel wordt afgerekend.

Uitsluitend nachtmeter

Deze meter houdt het elektriciteitsverbruik bij via een afzonderlijk circuit. Daar mogen enkel verwarmingstoestellen op aangesloten worden. Het circuit is actief tijdens de nachturen en zorgt voor het opladen van de verwarmingstoestellen.

Elektriciteitsmeters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw distributienetbeheerder is.

Veelgestelde vragen over de elektriciteitsmeter

Hoeveel betaal ik voor de energie die ik verbruikte terwijl de meter defect was?

De netbeheerder moet na de herstelling of vervanging van de meter de meterstand schatten. Hij zal dit doen op basis van onder andere uw verbruik van de voorgaande jaren. U kan de geschatte meterstand enkel betwisten als de schatting niet op de juiste manier uitgevoerd werd.

Meer informatie vindt u in de Meetcode, Afdeling V.3.6 van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Aardgas.

Wat moet ik doen als mijn elektriciteitsmeter defect is?

Eerst en vooral moet u controleren of het probleem bij uw meter of bij uw binneninstallatie ligt. Infrax heeft een filmpje gemaakt met de verschillende stappen om dat snel en eenvoudig na te gaan: https://www.infrax.be/nl/Meer-info-over/storingen/storing-elektriciteit

Als u denkt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder de meetinstallatie testen. Als hij een fout vaststelt, moet hij de meter binnen 10 werkdagen ijken, herstellen of vervangen. Blijkt alles in orde, en situeert het probleem zich ergens bij uw huisinstallatie, dan mag de netbeheerder u de kosten aanrekenen voor het testprogramma.

De netbeheerder krijgt na uw verwittiging zeven dagen de tijd om de storing te verhelpen (tenzij bij uitzonderlijk grote aansluitingen, met een vermogen van meer dan 100 kVA ).

Wanneer begint en eindigt het nachttarief voor elektriciteit?

Afhankelijk van de gemeente waar u woont en van uw netbeheerder, loopt het nachttarief tussen 21 uur en 6 uur, of tussen 22 uur en 7 uur.

Welke elektriciteitsmeter is het voordeligst voor mij?

Dat hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Als u vooral overdag energie verbruikt, dan zal een enkelvoudige meter meestal de beste keuze zijn. Als de toestellen die veel energie verbruiken (wasmachine, droogkast, vaatwasmachine, elektrische boiler,…) vooral 's nachts en tijdens het weekend draaien, dan zal een tweevoudige meter die dag- en nachtverbruik apart registreert vermoedelijk voordeliger zijn.

Moet ik mijn tweevoudige meter zelf overschakelen van dag- naar nachttarief, en omgekeerd?

Nee, uw elektriciteitsmeter schakelt automatisch over van dag naar nacht, en omgekeerd. U hoeft 's ochtends, 's avonds en bij het begin en het einde van het weekend dus zelf niets te doen.

Betaal ik op feestdagen ook alleen het nachttarief?

Wettelijke feestdagen die op een weekdag vallen, worden op de dagmeter geregistreerd. Feestdagen die op een weekenddag vallen, worden uiteraard ook op de nachtmeter bijgehouden.