Elektriciteit

De elektriciteitsmeter houdt het elektriciteitsverbruik bij. De netbeheerders controleren uw meterstanden en geven ze door aan uw leverancier. Ook voor eventuele problemen met uw elektriciteitsmeter kunt u terecht bij uw netbeheerder.

Er zijn twee soorten meters:

Klassieke meter

Wanneer wordt mijn klassieke meter vervangen? 
Ontdek het in de planningschecker.

Digitale meter

Met een digitale meter volgt u uw verbruik makkelijk op. Dat kan gratis via het online energieportaal van: mijn.fluvius.be. Ontdek de voordelen van een digitale meter.

Zegt uw leverancier uw contract op? En vindt u geen nieuwe commerciële leverancier? Dan wordt netbeheerder Fluvius uw sociale leverancier. Fluvius activeert dan de prepaidfunctie op uw meter. Lees meer over de digitale meter met prepaidfunctie.

Welk telsysteem heeft uw meter?

Enkelvoudig telsysteem

Uw teller registreert uw verbruik zowel overdag als 's nachts op één teller. Het maakt niet uit wanneer u uw elektriciteit ook verbruikt. U betaalt er altijd dezelfde prijs voor.

Telsysteem dag/nacht

Uw ‘dagteller’ registreert uw verbruik overdag, uw ‘nachtteller’ registreert uw verbruik 's nachts én tijdens het weekend.

Exclusief nachtmeter

Sommige gezinnen hebben een aparte elektriciteitsmeter om hun uitsluitend nachtverbruik te meten.

De nachtmeter registreert uw elektriciteitsverbruik via een afzonderlijk circuit. U mag enkel verwarmingstoestellen aansluiten op dat circuit. Het circuit werkt ’s nachts en zorgt voor het opladen van de verwarmingstoestellen.

Meer weten over de afbouw van de exclusief nachtmeter?

Hoe weet u welk telsysteem uw meter heeft?

Klassieke meter

U ziet op uw meter één (enkelvoudig) of twee (dag/nacht) rijen met bewegende cijfers. Ook op uw jaarlijkse afrekening vindt u die info.

Digitale meter

In Mijn Fluvius ziet u volgens welk tarief uw leverancier uw afrekening berekent.

Veelgestelde vragen over de elektriciteitsmeter

Mijn elektriciteitsmeter is stuk. Hoe wordt mijn verbruik berekend?

De netbeheerder moet na de herstelling of vervanging van de meter de meterstand schatten. Hij zal dit doen op basis van onder andere uw verbruik van de voorgaande jaren. U kan de geschatte meterstand enkel betwisten als de schatting niet op de juiste manier uitgevoerd werd.

Meer informatie vindt u in Art. 4.3.33 Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Aardgas.

Wat moet ik doen als mijn elektriciteitsmeter defect is?

Eerst en vooral moet u controleren of het probleem bij uw meter of bij uw binneninstallatie ligt. Op de site van Fluvius vindt u een checklist terug: https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken/probleem-elektriciteitsmeter.

Als u denkt dat uw meter toch defect is, kan uw netbeheerder de meetinstallatie testen. Als hij een fout vaststelt, moet hij de meter binnen 10 werkdagen ijken, herstellen of vervangen. Blijkt alles in orde, en situeert het probleem zich ergens bij uw huisinstallatie, dan mag de netbeheerder u de kosten aanrekenen voor het testprogramma.

De netbeheerder krijgt na uw verwittiging zeven dagen de tijd om de storing te verhelpen (tenzij bij uitzonderlijk grote aansluitingen, met een vermogen van meer dan 100 kVA ).

Welke elektriciteitsmeter is het voordeligst voor mij?

Dat hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Als u vooral overdag energie verbruikt, dan zal een enkelvoudige meter meestal de beste keuze zijn. Als de toestellen die veel energie verbruiken (wasmachine, droogkast, vaatwasmachine, elektrische boiler,…) vooral 's nachts en tijdens het weekend draaien, dan zal een tweevoudige meter die dag- en nachtverbruik apart registreert vermoedelijk voordeliger zijn.

Opgelet: Het onderscheid tussen de duurdere dag- en goedkopere nachturen is enkel nog van toepassing voor het luik energiekost.

Veelgestelde vragen over de digitale meter

Over hoeveel jaar wordt de plaatsing van de digitale meters gespreid of wat is de "uitrolperiode"?

Fluvius plaatst digitale meters sinds juli 2019 en moet minstens 80% van de digitale meters tegen 31 december 2024 plaatsen.

Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle gezinnen en kmo's een digitale meter hebben.

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale meter?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Meteropname

U ontvangt van uw leverancier afrekeningen. Hij berekent hoeveel u moet betalen. Daarvoor heeft hij informatie uit uw meter nodig. Daarom gebeurt er een meteropname. Uw netbeheerder geeft dan de stand van uw elektriciteitsmeter door aan uw energieleverancier. Zo weet uw leverancier hoeveel energie u verbruikt hebt. En kan hij berekenen hoeveel u moet betalen. Hoe gebeurt de meteropname? 

Klassieke meter

U krijgt ofwel een meterkaartje ofwel komt de meteropnemer langs.  

De meteropname gebeurt jaarlijks. 

Digitale meter

Uw distributienetbeheerder uw meterstand automatisch uit. 

Bij een digitale meter kan u ook kiezen voor maandafrekening. Hebt u een maandafrekening? Dan gebeurt die meteropname maandelijks. Hebt u een jaarafrekening? Dan gebeurt die meteropname jaarlijks.  

Veelgestelde vragen over de meteropname

Wat gebeurt er als ik mijn meterstanden van mijn klassieke meter niet doorgeef?

Als u uw meterstanden niet doorgeeft, maakt de netbeheerder zelf een schatting van uw verbruik. Die schatting is gebaseerd op vroegere meterstanden, en kan dus grondig verschillen van uw werkelijke verbruik. Een schatting kan dus ernstig in uw nadeel spelen, en kan ervoor zorgen dat u plots een grote rechtzetting moet betalen bij een volgende meteropname. Laat u niet onaangenaam verrassen, en geef altijd uw meterstanden tijdig en correct door!

Wanneer moet ik mijn meterstanden doorgeven?

Meestal zal uw netbeheerder u vragen om uw meterstanden door te geven:

 • Bij de 'klassieke' jaarlijkse meteropname
  Elk jaar moet u uw meterstanden doorgeven aan uw netbeheerder. De precieze periode verschilt van gebruiker tot gebruiker. Het ene jaar krijgt u een meteropnamekaart in de bus, en moet u zelf de stand van uw aardgas- en elektriciteitsmeter noteren. Het andere jaar stuurt de netbeheerder een meteropnemer langs.
 • Bij een leverancierswissel
  Als u een energiecontract ondertekent met een nieuwe leverancier, bezorgt uw netbeheerder u een meteropnamekaart. U moet dan de meterstand invullen – best zo dicht mogelijk bij de wisseldatum – zodat uw oude leverancier een eindafrekening kan maken en uw nieuwe leverancier de beginstand van uw aardgas- en elektriciteitsmeter kent.
 • Als uw meter defect is
  Als uw meter stuk gaat, komt een meteropnemer ter plaatse de meterstand noteren. Opgelet: het is belangrijk dat u ook zélf de vastgestelde meterstand dateert en ondertekent, anders kan u die nadien ook niet meer betwisten
 • Bij een metervervanging
  Als u een enkelvoudige meter vervangt door een tweevoudige meter met dag- en nachttarief, of omgekeerd, komt een meteropnemer uw meterstanden noteren. Ook die moet u zelf dateren en ondertekenen.

In sommige gevallen zal u geen bericht krijgen van uw netbeheerder, en zal u zelf het initiatief moeten nemen om uw meterstanden door te geven. Bij een verhuis, bij een echtscheiding of bij een overlijden moet u de meterstanden doorgeven om het energiecontract stop te zetten of over te dragen. U kan hiervoor het energieovernamedocument gebruiken.

Zal ik mijn meterstanden nog moeten doorgeven als ik in de toekomst een digitale meter heb?

Nee, de digitale meter maakt een einde aan de manuele meteropname zoals we die nu kennen. Via de digitale meter worden uw meterstanden automatisch naar uw netbeheerder doorgestuurd. Wanneer u in de toekomst een digitale meter hebt, zal u dus zelf geen meterstanden meer moeten noteren en doorgeven, en zal er ook geen meteropnemer meer hoeven langs te komen.

Data uit uw meter

Uw netbeheerder deelt uw gegevens met verschillende partijen.  

Welke gegevens deelt uw netbeheerder? 

 • verbruiksgegevens;  
 • adresgegevens; 
 • technische gegevens zoals bijvoorbeeld het type meter (digitaal versus analoog). 

Het maakt daarbij niet uit of u een klassieke of digitale meter hebt. 

De netbeheerder mag die gegevens niet zomaar delen. Dat mag enkel voor zijn wettelijk vastgelegde taken.  

U krijgt op onze website een overzicht van die partijen. Wij maakten dat overzicht op basis van informatie van de netbeheerder.