Controleer hoe groen uw elektriciteit is

Groencheck/ Controleer hoe groen uw stroom is

Vele consumenten kiezen bewust voor groene, hernieuwbare energie. Met de Groencheck kan u controleren of het groene elektriciteitscontract met uw leverancier ook écht groen is. U ziet meteen het percentage groene stroom dat uw elektriciteitsleverancier u de afgelopen maanden leverde.

Veelgestelde vragen over de Groencheck

Wat is het verschil tussen Groencheck en Herkomstvergelijker?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Wat moet ik doen als de resultaten van de Groencheck niet overeenkomen met mijn contract?

Controleer eerst en vooral uw contract en onderzoek welk percentage groene stroom u contractueel heeft afgesproken met uw leverancier. In sommige gevallen doet een contractnaam een bepaalde herkomst uitschijnen, maar wordt dit niet beloofd in het contract.

Neem schriftelijk contact op met uw leverancier en vraag om verduidelijking. Het kan zijn dat het contractueel beloofde groenpercentage niet door alle partijen op dezelfde manier begrepen wordt. Of mogelijk heeft uw leverancier een fout gemaakt in zijn administratie.

Als u geen duidelijke uitleg krijgt of als uw leverancier het beloofde percentage groene stroom niet kan bewijzen, kan u bij ons een klacht indienen. Wij kunnen dan op basis van het antwoord van uw leverancier onderzoeken waar het misging, en we kunnen uw leverancier dwingen om dit recht te zetten. Op basis van uw klacht zullen we onderzoeken of uw leverancier in gebreke is en kunnen we de leverancier een boete opleggen. 

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw leverancier omgaat met zijn beloftes over zijn stroomherkomst, bent u uiteraard vrij om een andere leverancier te kiezen. Via de online Herkomstvergelijker kan u voor alle contracten van alle leveranciers op de Vlaamse energiemarkt eenvoudig nagaan waar hun stroom vandaan komt. Deze gegevens zijn gebaseerd op ingediende garanties van oorsprong per leverancier per type contract in het vorige leveringsjaar.

Wanneer onderneemt de VREG actie tegen leveranciers die hun groene beloftes niet nakomen?

We houden een overzicht bij van meldingen en we toetsen die aan de resultaten van de interne controles die we ook zelf uitvoeren bij de leveranciers. Op basis hiervan kunnen we sancties opleggen aan marktpartijen die hun verplichtingen niet nakomen. Dit gebeurde al in het verleden.

Ik ben veranderd van leverancier, vanaf wanneer kan ik die switch zien in de Groencheck?

Ook al wordt de naam van uw leverancier niet vermeld in de Groencheck, toch wordt uw leverancierwissel in de Groencheck getoond. De Groencheck geeft de gegevens weer van de stroom die werd geleverd door de leverancier waarmee u op de eerste dag van de maand een contract had. Wisselde u pas later in de maand van leverancier, dan toont de Groencheck het resultaat van uw nieuw contract vanaf de volgende maand.

Kan ik zien van welke productie-installatie mijn stroom precies afkomstig is?

Via de Garanties van Oorsprong die uw leverancier inleverde om de herkomst van zijn leveringen aan te tonen, beschikt de VREG over de gegevens van de specifieke productie-installatie(s) waarvan uw stroom afkomstig is. Omwille van privacy-redenen zijn deze gegevens niet in detail beschikbaar via de Groencheck.