Energiemarkt in cijfers

Als regulator analyseren wij de energiemarkt en houden we cijfers bij over de evoluties op deze markt: marktaandelen van energieleveranciers, hoeveel gezinnen en bedrijven van leverancier wisselen, evolutie van de prijzen, markt van steuncertificaten en garanties van oorsprong, ... 

Evolutie energieprijzen en distributienettarieven

Hoe evolueren de energieprijzen en de distributienettarieven van gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en aardgas gemiddeld? Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.

 

Evolutie energieverbruik

We tonen niet enkel de gemiddelde elektriciteitsafname van een gezin volgens de distributienetbeheerders maar ook verbruikstypes volgens Europese categorieën: van een alleenstaande in een appartement zonder elektrische verwarming tot een gezin in een grote, elektrisch verwarmde woning.

Marktaandelen energieleveranciers

Hoeveel marktaandeel heeft elke elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen per doelgroep (gezinnen met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een maandelijkse meteropname, telegelezen bedrijven en alle afnemers samen). Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd. De marktaandelen op basis van de geleverde volumes actualiseren we elk jaar om seizoeneffecten uit te vlakken.

Aantal klanten dat van leverancier wisselt

Hoeveel gezinnen en kleine bedrijven maakten al de overstap naar een andere energieleverancier in Vlaanderen? Deze switchcijfers worden elke maand geactualiseerd.

Aantal energieafnemers en geleverde energie

Het totaal aantal afnemers in Vlaanderen in 4 categorieën: gezinnen met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een maandelijkse meteropname en telegelezen bedrijven. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.

Sociale statistieken

Evolutie van het aantal (actieve) budgetmeters, de jaarlijkse rapporten over het sociaal energiebeleid in Vlaanderen en statistieken rond energiearmoede per provincie en per gemeente.

Steuncertificaten en garanties van oorsprong

Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte certificaten groene stroom en warmte-krachtkoppeling, het aantal uitgereikte garanties van oorsprong groene stroom en WKK en de handel daarin. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd

Stroom- en gasonderbrekingen

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom en zonder aardgas? Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

Energiemarkt Vlaanderen en België

Elk jaar publiceren we een Marktrapport en een Marktmonitor waarin we de evolutie van de energiemarkt in Vlaanderen opvolgen. De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van onze jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven. Elk jaar publiceren de 4 energieregulatoren een rapport met de evolutie van de energiemarkt in de 3 gewesten en in België.