Energiefacturen

U betaalt uw energie rechtstreeks aan uw energieleverancier. Die stuurt u drie soorten facturen: een jaarafrekening of eindafrekening, voorschotfacturen en eventueel ook nog een slotfactuur.

Jaarafrekening

Elk jaar rond hetzelfde moment krijgt u een jaarafrekening. Die brengt op basis van het verschil tussen twee meterstanden in kaart hoeveel energie u het afgelopen jaar gebruikte.

Voorschotfactuur

Om te vermijden dat u al uw verbruikte energie van een heel jaar in één keer moet betalen, werkt uw leverancier met tussentijdse voorschotfacturen.

Slotfactuur

Als u verhuist of van energieleverancier verandert, zal uw energieleverancier een slotfactuur opmaken.

Veelgestelde vragen over de energiefactuur

Wat betekent het als mijn energiefactuur verjaard is?

De betaling van een schuld, zoals bijvoorbeeld uw energiefactuur, kan niet onbeperkt in de tijd worden geëist. Na verloop van een bepaalde termijn, de verjaringstermijn, ‘verjaart’ een schuld. Dit betekent dat deze schuld dan niet meer betaald moet worden. In de praktijk kan dit voorvallen wanneer een schuldeiser zijn schuldenaar niet – of pas laattijdig – aanspoort om de schuld te betalen.  

Voor facturen van leveranciers van elektriciteit en gas bestaat er een specifieke verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur in kwestie. Deze verjaringstermijn geldt zowel voor tussentijdse voorschotfacturen als voor jaarafrekeningen. Deze verjaringstermijn geldt ook voor facturen van de distributienetbeheerder, als die betrekking heeft op de levering van elektriciteit of gas ter uitvoering van een openbaredienstverplichting.

De verjaringstermijn van vijf jaar geldt echter niet in geval van onrechtmatig verbruik (bv. verbruik dat niet correct werd geregistreerd wegens manipulatie van de meter). Schulden die het gevolg zijn van onrechtmatig verbruik verjaren pas na tien jaar.

Op de website van de FOD Economie vindt u extra informatie over verjaringstermijnen, waaronder de gevallen waarin een lopende verjaringstermijn kan worden onderbroken. U vindt er ook terug hoe u in de praktijk de verjaring kan inroepen, voor een factuur waarvan de verjaringstermijn is verstreken.

Met welke frequentie krijg ik mijn energiefacturen?

De jaarafrekening krijgt u uiteraard elk jaar. Daar kan telkens een paar weken speling op zitten, afhankelijk van wanneer de meteropname precies gebeurt.

De voorschotfacturen worden meestal maandelijks verstuurd. Mogelijk bieden sommige leveranciers nog andere mogelijkheden zoals betaling per kwartaal of per twee maanden aan. Dat kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe kan ik mijn energiefacturen betalen?

Afhankelijk van uw leverancier en het door u gekozen contract zijn er verschillende betalingswijzen mogelijk: overschrijving , domiciliering en soms zelfs cash. Het consumentenakkoord bepaalt dat een energieleverancier zijn klanten minstens de keuze moet laten tussen overschrijving en domiciliëring. Dit geldt voor elk contract.

Welke betaalmogelijkheden uw leverancier aanbiedt, kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe ontvang ik mijn energiefacturen?

Afhankelijk van uw energieleverancier en het door u gekozen contract kan u uw facturen digitaal of in uw brievenbus ontvangen. De meest voordelige contracten zijn meestal contracten waarbij alle communicatie met de leverancier – dus ook de facturatie – elektronisch verloopt. U kan de verschillende facturatiemogelijkheden snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat de meterstanden op mijn energiefactuur niet kloppen?

Uw leverancier krijgt de meterstanden van uw netbeheerder. Als u klacht indient, zal uw leverancier aan de netbeheerder vragen om de meterstanden na te kijken en eventueel aan te passen. Er bestaan verschillende scenario’s:

  • Als uw netbeheerder zelf de betwiste meterstand heeft opgenomen, kunt u een nieuwe opname vragen. Opgelet: blijkt dat de meterstanden toch correct zijn, dan draait u  wel op voor de extra kosten. Anders betaalt de netbeheerder.
  • Als u zélf de betwiste meterstand hebt doorgegeven aan uw netbeheerder of leverancier, kan u de correcte meterstand gewoon opnieuw aan de netbeheerder bezorgen (per telefoon, brief of e-mail).
  • Als uw netbeheerder de betwiste meterstand heeft geschat, kan u hem zelf de meterstand doorgeven per telefonisch, brief of e-mail. Om schattingen te vermjden, zorgt u er best voor dat u altijd op tijd de meterstanden doorgeeft wanneer uw netbeheerder daarom vraagt.
  • Als u vermoedt dat uw meter defect is, kunt u aan uw netbeheerder vragen om de meter te komen nakijken. Opnieuw goed oppassen: blijkt dat de meter stuk is, dan betaalt uw netbeheerder de kosten voor het bezoek. Anders betaalt u.

U kan uw meterstanden niet betwisten als u:

  • niet gereageerd hebt op een meteropnamekaart;
  • bij uw verhuizing geen meterstanden hebt doorgegeven.

Betwistingen van het gasverbruik zijn soms te wijten aan de omzetting van kubieke meter ( ) naar kWh. Deze omzettingsfactor wordt bepaald door uw netbeheerder en doorgegeven aan uw leverancier.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met mijn energiefactuur?

U kan tot 12 maanden nadat u uw energiefactuur ontvangen hebt bezwaar aantekenen bij die factuur. Dat kan per brief, maar evengoed ook per e-mail. Uw leverancier moet u dan gratis een gedetailleerd document bezorgen met alle informatie over uw factuur en moet verplicht antwoorden op uw vragen en klachten. Zolang de behandeling van uw bezwaar loopt – en uiteraard ook als uw klacht terecht bleek – moet u het openstaande of betwiste bedrag niet betalen.

U moet uw probleem altijd eerst aankaarten bij uw leverancier of bij uw netbeheerder. Pas als u niet akkoord gaat met het ontvangen antwoord kan u schriftelijk klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie.