Energiefacturen

Er zijn vier soorten facturen: een maandafrekening, een jaarafrekening of eindafrekening, voorschotfacturen en eventueel ook nog een slotfactuur.

Maandafrekening

Hebt u een digitale meter ? Dan kan u kiezen voor een maandafrekening. U ontvangt dan elke maand uw afrekening. U betaalt voor de energie die u de voorbije maand verbruikte.

Jaarafrekening

Hebt u een klassieke meter? Of hebt u een digitale meter en kiest u voor een jaarafrekening? Dan ontvangt u elk jaar rond hetzelfde moment uw afrekening.  U betaalt voor de energie die u het voorbije jaar verbruikte.

Voorschotfactuur

Hebt u een jaarafrekening? Dan stuurt uw leverancier voorschotfacturen. Dat doet hij om te vermijden dat u al uw verbruikte energie van een jaar in één keer moet betalen.

Slotfactuur

Verhuist u? Of verandert u van energieleverancier? Dan maakt uw energieleverancier een slotfactuur op.

Wat is het verschil tussen een jaar- en maandafrekening? Hoe kan u met een digitale meter uw energieverbruik en -factuur beter onder controle houden?

Lees hier verschil jaar- en maandafrekening

Veelgestelde vragen over de energiefactuur

Wat betekent het als mijn energiefactuur verjaard is?

De betaling van een schuld, zoals bijvoorbeeld uw energiefactuur, kan niet onbeperkt in de tijd worden geëist. Na verloop van een bepaalde termijn, de verjaringstermijn, ‘verjaart’ een schuld. Dit betekent dat deze schuld dan niet meer betaald moet worden. In de praktijk kan dit voorvallen wanneer een schuldeiser zijn schuldenaar niet – of pas laattijdig – aanspoort om de schuld te betalen.  

Voor facturen van leveranciers van elektriciteit en gas bestaat er een specifieke verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur in kwestie. Deze verjaringstermijn geldt zowel voor tussentijdse voorschotfacturen als voor jaarafrekeningen. Deze verjaringstermijn geldt ook voor facturen van de distributienetbeheerder, als die betrekking heeft op de levering van elektriciteit of gas ter uitvoering van een openbaredienstverplichting.

De verjaringstermijn van vijf jaar geldt echter niet in geval van onrechtmatig verbruik (bv. verbruik dat niet correct werd geregistreerd wegens manipulatie van de meter). Schulden die het gevolg zijn van onrechtmatig verbruik verjaren pas na tien jaar.

Op de website van de FOD Economie vindt u extra informatie over verjaringstermijnen, waaronder de gevallen waarin een lopende verjaringstermijn kan worden onderbroken. U vindt er ook terug hoe u in de praktijk de verjaring kan inroepen, voor een factuur waarvan de verjaringstermijn is verstreken.

Met welke frequentie krijg ik mijn energiefacturen?

De jaarafrekening krijgt u uiteraard elk jaar. Daar kan telkens een paar weken speling op zitten, afhankelijk van wanneer de meteropname precies gebeurt.

De voorschotfacturen worden meestal maandelijks verstuurd. Mogelijk bieden sommige leveranciers nog andere mogelijkheden zoals betaling per kwartaal of per twee maanden aan. Dat kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe kan ik mijn energiefacturen betalen?

Afhankelijk van uw leverancier en het door u gekozen contract zijn er verschillende betalingswijzen mogelijk: overschrijving , domiciliering en soms zelfs cash. Het consumentenakkoord bepaalt dat een energieleverancier zijn klanten minstens de keuze moet laten tussen overschrijving en domiciliëring. Dit geldt voor elk contract.

Welke betaalmogelijkheden uw leverancier aanbiedt, kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe ontvang ik mijn energiefacturen?

Afhankelijk van uw energieleverancier en het door u gekozen contract kan u uw facturen digitaal of in uw brievenbus ontvangen. De meest voordelige contracten zijn meestal contracten waarbij alle communicatie met de leverancier – dus ook de facturatie – elektronisch verloopt. U kan de verschillende facturatiemogelijkheden snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe vind ik een contract met maandafrekening?

U vindt het huidig aanbod aan contracten voor elektriciteit en aardgas met maandafrekening terug in de V-test®.

Sommige leveranciers bieden maandafrekening aan als een optie bij alle of een deel van hun contracten. Anderen bieden enkel specifieke contracten met (verplichte) maandafrekening aan.

Op de resultatenpagina van de V-test® kan u bij filters kiezen voor ‘maandelijks afrekenen’. Die optie vindt u bij ‘Facturatie’ onder de vraag ‘Hoe vaak wil je betalen voor jouw energie?’.Alle info over maandafrekening vindt u hier

Is mijn leverancier verplicht om maandafrekening aan te bieden?

Alle klanten met een digitale meter kunnen vanaf 1/1/2024 kiezen voor maandelijkse facturatie van elektriciteit of aardgas op basis van gemeten energiegebruik.

Voor deze datum was maandafrekening enkel mogelijk bij de grotere energieleveranciers (vanaf 200.000 klanten).

Hebt u nog een klassieke meter? Dan kan u niet kiezen voor een contract met maandafrekening.  

Lees ook ‘Hoe vind ik een contract met maandafrekening?’

Alle info over maandafrekening vindt u hier