Voorschotfactuur

Uw voorschotfacturen zorgen ervoor dat uw energiefacturen gespreid worden. U moet uw hele jaarverbruik – meestal een fors bedrag – niet in één keer betalen, maar betaalt gedurende het jaar voorschotten. Die zijn een schatting van uw verbruik, die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op uw verbruikshistoriek van de afgelopen drie jaar. U betaalt uw voorschot ofwel maandelijks, tweemaandelijks of elke 3 maanden.

U kan uw voorschotbedrag laten aanpassen door uw leverancier als daar goede redenen voor zijn:

  • u bewoont uw woning tijdelijk niet
  • u hebt extra toestellen gekocht waardoor u meer verbruikt
  • u hebt zonnepanelen geplaatst
  • ...

Als uw energieleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen moet hij dit voldoende motiveren.

Als uw energieleverancier uw jaarafrekening opmaakt, legt hij het totaalbedrag naast het totaal van de al betaalde voorschotfacturen. Als de betaalde voorschotfacturen niet volstaan, moet u bijbetalen. Als de betaalde voorschotfacturen de jaarafrekening overtreffen, krijgt u geld terug van uw leverancier.

De voorschotfacturen worden, op basis van de jaarafrekening, idealiter elk jaar opnieuw aangepast.