Veelgestelde vragen over uw energiecontract na een verhuis

Wat is het energieovernamedocument?

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuis, maar ook bij de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niét om het energiecontract van iemand over te nemen. U neemt ofwel uw huidig contract mee bij een verhuis of u sluit een nieuw contract. Maar dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. 

Voor elke verhuis moet u in totaal vier energieovernamedocumenten invullen en ondertekenen:

  • Twee voor de woning die u verlaat (één exemplaar voor u, één voor de nieuwe bewoner)
  • Twee voor de woning waar u intrekt (één exemplaar voor u, één voor de vorige bewoner)

Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier het opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. U houdt dus best altijd zelf ook een kopie bij!

Bij sommige leveranciers kan u een verhuis telefonisch regelen. Toch is het ook dan aangeraden om altijd energieovernamedocumenten in te vullen.
Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Energieovernamedocument
Energieovernamedocument - Productie-installatie hernieuwbare energie

 

Wat moet ik doen als er een vermogensbegrenzer in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u nog energie kunt verbruiken, moet u aan uw energieleverancier melden dat er een vermogensbegrenzer in uw nieuwe woning aanwezig is. Uw leverancier zal uw netbeheerder op de hoogte brengen. U moet dan een afspraak maken met uw netbeheerder, die de vermogensbeheerder binnen 15 dagen zal verwijderen.
Als de energiemeter op uw nieuwe adres afgesloten is en u geen energie kunt verbruiken, zal de netbeheerder de vermogensbegrenzer meteen verwijderen wanneer hij de energiemeters opnieuw activeert.

Wat moet ik doen als er een budgetmeter in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u in uw oude woning ook een budgetmeter had, moet u zowel uw oude netbeheerder als de netbeheerder van uw nieuwe adres contacteren. U krijgt dan een nieuwe kaart voor de budgetmeter in uw nieuwe woning. De oplaadkaart van uw vorige woning werkt immers niet in de nieuwe budgetmeter, en kan u niet langer gebruiken in uw nieuwe woning. Als de budgetmeter in uw nieuwe woning niet actief is, zal de netbeheerder deze activeren.

Als u in uw oude woning zelf géén budgetmeter had, moet u zo snel mogelijk aan uw netbeheerder melden dat er een budgetmeter aanwezig is in uw nieuwe woning. Uw netbeheerder zal de budgetmeter deactiveren, zodat die opnieuw werkt als een gewone energiemeter.

Mijn nieuwe woning is nog niet aangesloten op het net. Wat moet ik doen om aardgas en elektriciteit te kunnen verbruiken.

Vraag eerst bij de netbeheerder van uw nieuwe woonplaats een aansluiting op het net aan.

  • Als u voor uw nieuwe adres al een contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u die tijdig de verhuisdatum en uw nieuwe adres melden.
  • Als u voor uw nieuwe adres nog geen contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u dat eerst regelen. Zonder energiecontract mag u geen aardgas of elektriciteit verbruiken.

Ik verhuis uit een huurwoning. Wat moet ik doen als er nog geen nieuwe huurder is?

Als er nog geen nieuwe huurder is, of als u die niet kent, neem dan gewoon contact op met de eigenaar of verhuurder en vraag hem om de vastgestelde meterstanden te ondertekenen (bijvoorbeeld wanneer u hem de sleutels overhandigt). Neem de gegevens van de eigenaar of verhuurder op in het energieovernamedocument (of in het energieovernamedocument - Productie-installatie hernieuwbare energie), en geef het door aan uw leverancier.

Wat gebeurt er als ik ben verhuisd en ik mijn energieovernamedocument niet op tijd invul en onderteken?

Als u uw energieleverancier niet tijdig van uw verhuis op de hoogte brengt, kan u nog altijd een factuur krijgen voor het energieverbruik op uw oude adres. Dan blijft u dus betalen voor het verbruik van de nieuwe bewoner.

Als u voor uw nieuwe adres de verhuizing niet correct meldt of u heeft geen contract voor het nieuwe adres, dan loopt u ook het risico dat de elektriciteit (en/of het aardgas) wordt afgesloten. U mag immers geen energie verbruiken zonder energiecontract.

Zonder correcte meterstanden zal uw netbeheerder uw verbruik schatten. Zo riskeert u dat een deel van het verbruik van de vorige bewoner aan u wordt aangerekend, of dat u betaalt voor energie die in werkelijkheid niet meer door u maar al door de nieuwe bewoner van uw vorige woning werd verbruikt.

Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig de energieovernamedocumenten (of energiedocumenten - Productie-installaties hernieuwbare energie) aan uw leverancier bezorgt!

Wanneer moet ik mijn leverancier op de hoogte brengen van mijn verhuis?

We raden aan om uw verhuis zo spoedig mogelijk te melden aan uw energieleverancier. De algemene voorwaarden van uw energiecontract omschrijven wanneer u deze melding moet doen en welke gegevens u precies moet overmaken. Het is heel belangrijk dat u uw verhuis op tijd meldt, want uw leverancier moet de tijd krijgen om een slotfactuur voor uw oude adres op te stellen en de facturatie op uw nieuwe adres te starten. U moet in elk geval de meterstanden van de meter(s) van uw oude adres en uw nieuwe adres doorgeven via de energieovernamedocumenten (of energieovernamedocumenten - Productie-installatie hernieuwbare energie). We raden u aan de meterstanden te noteren op datum van sleuteloverdracht.

Kost een verhuis mij extra geld?

Aangezien uw contract gewoon mee verhuist met u, zal een verhuis meestal geen extra kosten met zich meebrengen.
In een aantal uitzonderlijke gevallen moet u eventueel toch meer betalen:
In de volgende gevallen moet u eventueel bijbetalen als u verhuist:

  • Als u verhuist naar een regio met een ander distributienettarief. Uw leverancier mag u dan het verschil in de nettarieven aanrekenen, tenzij het leveringscontract dat uitdrukkelijk verbiedt.
  • Als u de elektriciteits- of aardgastoevoer op uw oude adres wilt laten afsluiten of op uw nieuwe adres wilt laten heraansluiten, dan mag de netbeheerder hiervoor kosten aanrekenen.

Ik verbruik al energie op mijn nieuwe adres (omdat ik daar bijvoorbeeld aan het renoveren ben), maar ik woon nog op mijn oude adres. Wat moet ik doen met mijn energiecontract?

In dat geval moet u twee keer contact opnemen met uw leverancier: een eerste keer als u de sleutels krijgt van uw nieuwe adres, een tweede keer als u uw oude adres definitief verlaat. In de tussentijd verbruikt u energie op uw nieuwe en op uw oude adres. Sommige leveranciers eisen dat u een nieuw leveringscontract afsluit voor uw nieuwe adres. Informeer u best tijdig!

In welke situaties verhuist mijn energiecontract niet mee?

In een aantal gevallen moet u uw energiecontract definitief stopzetten:

  • Als u verhuist naar het buitenland of naar een regio waar uw leverancier niet actief is
  • Als u intrekt bij iemand die al een energiecontract heeft
  • Als u verhuist naar een huurwoning waar de volledige energiekost in de huurprijs inbegrepen is. In dat geval heeft de verhuurder immers al een energiecontract.

Wat gebeurt er met mijn huidige energiecontract als ik verhuis?

Uw energiecontract staat op naam, en verhuist gewoon mee naar uw nieuwe woning. U kan er natuurlijk ook altijd voor kiezen om een nieuw contract af te sluiten met een nieuwe leverancier.