Energieprijs

De energieprijs is samengesteld uit drie belangrijke componenten: naast de energiekost spelen ook de nettarieven en de heffingen een belangrijke rol.

Energiekost

De energiekost is het deel van uw factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekost zelf, ze hangt samen met uw keuze van energieleverancier. De energiekost kan dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen van leverancier tot leverancier. Uw aardgas- en elektriciteitsverbruik zullen zwaar doorwegen in de energiekost.

Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw bedrijf te krijgen. De bedragen variëren van netbeheerder tot netbeheerder, en verschillen dus van regio tot regio. Om te vermijden dat u teveel verschillende energiefacturen krijgt, is het uw leverancier die de nettarieven factureert en doorstort.

Er bestaan drie verschillende nettarieven: distributienettarieven, transmissietarieven en transporttarieven.

Heffingen

De federale overheid en de Vlaamse overheid heffen ook een aantal belastingen op uw energie: de energiebijdrage, de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds. Uw leverancier factureert die en stort ze door aan de overheid. U betaalt ook 21 procent btw op uw energiefactuur.

Net zoals concurrentie tussen leveranciers slechts op een beperkt deel van de energieprijs speelt, hebt u zelf slechts een deel van uw energiefactuur in eigen handen. Dat maakt het extra belangrijk om de verschillende contracten en tarieven regelmatig te vergelijken. Cijfers tonen aan dat het loont om regelmatig van contract (en leverancier) te veranderen.

Doe de V-test

Veelgestelde vragen over de energieprijs

Is een dynamisch elektriciteitscontract interessant voor mij?

Bij dit type afnamecontract wordt u verondersteld om actief bezig te zijn met uw elektriciteitsverbruik en om bereid te zijn om dit verbruik af te stemmen op de uurprijzen, of minstens om een verbruiksprofiel te hebben dat afwijkt van het gemiddelde (bv. hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, wat afwijkt van het gemiddelde van laag verbruik ’s nachts en hoog verbruik overdag). Een gezin of bedrijf dat veel verbruikt op momenten met hoge uurprijzen loopt bij dit type contract namelijk het risico om een hogere energiefactuur te krijgen. Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik automatisch te sturen op basis van de actuele energieprijs. Zo zal u het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen – makkelijk en zonder comfortverlies – zo veel mogelijk kunnen laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (bv. laden elektrisch voertuig,  warmtepomp, wasmachine). Zo kan u de energiekost op uw factuur verlagen.

Kunnen enkel prosumenten een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten voor de elektriciteit die zij aankopen?

Nee, iedereen met een digitale meter kan een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten.

Zal energie in de toekomst duurder worden?

Dat kunnen we onmogelijk voorspellen. De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. We hebben die factoren ook niet zelf in de hand, en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel. Het energielandschap is ook voortdurend in beweging. Hernieuwbare energie is in opmars, technologische innovaties zorgen voor nieuwe doorbraken. We weten nu nog niet welke impact die evoluties zullen hebben op de energieprijzen, laat staan wanneer.

De energietransitie , het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, en windenergie en andere koolstofarme technologieën, zal ongetwijfeld ook geld kosten.

Is energie in België duurder dan in andere landen?

Hier past een dubbel antwoord. Voor elektriciteit zijn we bij de duurdere Europese landen. Alleen in Duitsland en Denemarken is elektriciteit nog duurder. De openbaredienstverplichtingen , onder andere het opkopen van certificaten, spelen hier een rol.

Voor aardgas zijn we dan weer bij de goedkopere landen van Europa.

Hoeveel kan een gezin en kmo besparen?

Het jaarlijkse voordeel dat een gezin kan doen door te kiezen voor de goedkoopste contracten is ongeveer 250 euro voor gas en elektriciteit samen.

Een kmo kan jaarlijks ongeveer 1.500 à 1.600 euro besparen door te kiezen voor de goedkoopste elektriciteits- en gascontracten.

Meer info over het besparingspotentieel

Welke invloed heeft de VREG op mijn energiefactuur?

Wij hebben enkel invloed op de distributienettarieven, die we goedkeuren en reguleren. De kosten die verband houden met het aanleggen en onderhouden van elektriciteitskabels en gasleidingen is onder onze druk de voorbije jaren gedaald. Maar de openbaredienstverplichtingen waar de netbeheerders aan moeten voldoen (opkopen van certificaten voor groene stroom en wkk, uitbetalen van premies,…) en die wél één op één aan de consument worden doorgerekend, zijn beslissingen van de overheid. We pleiten ervoor om de openbaredienstverplichtingen los te koppelen van de nettarieven, en eventueel op een andere – meer transparante – manier te financieren. Maar dat is een politieke beslissing.

Om u als energieverbruiker toe te laten om uw energiefactuur naar beneden te halen, hebben we de V-test® ontwikkeld. Als u regelmatig contracten en leveranciers vergelijkt, en tijdig overstapt, kan u behoorlijk veel geld besparen. Tussen de goedkoopste en de duurste contracten op de markt zit een verschil van honderden euro’s.