Energieprijs

De energieprijs is samengesteld uit drie belangrijke componenten: naast de energiekost spelen ook de nettarieven en de heffingen een belangrijke rol.

Energiekost

De energiekost is het deel van uw factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekost zelf, ze hangt samen met uw keuze van energieleverancier. De energiekost kan dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen van leverancier tot leverancier. Uw aardgas- en elektriciteitsverbruik zullen zwaar doorwegen in de energiekost.

Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw bedrijf te krijgen. De bedragen variëren van netbeheerder tot netbeheerder, en verschillen dus van regio tot regio. Om te vermijden dat u teveel verschillende energiefacturen krijgt, is het uw leverancier die de nettarieven factureert en doorstort.

Er bestaan drie verschillende nettarieven: distributienettarieven, transmissietarieven en transporttarieven.

Heffingen

De federale overheid en de Vlaamse overheid heffen een aantal belastingen op uw energie:  

  • de energiebijdrage,  

  • de bijzondere accijns en  

  • de bijdrage Energiefonds .  

Uw leverancier factureert die en stort ze door aan de overheid. U betaalt ook 6 procent btw op uw energiefactuur, behalve op de bijdrage Energiefonds. 

Naast uw verbruik hebt u een deel van uw energiefactuur in eigen handen. De leveranciers bepalen de energiekost zelf, ze hangt samen met uw keuze van energieleveranciers. Dat maakt het extra belangrijk om de verschillende contracten en prijzen regelmatig te vergelijken. Cijfers tonen aan dat het loont om regelmatig van contract (en leverancier) te veranderen.

Doe de V-test®

Veelgestelde vragen over de energieprijs

Zal energie in de toekomst duurder worden?

Dat kunnen we onmogelijk voorspellen. De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. We hebben die factoren ook niet zelf in de hand, en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel. Het energielandschap is ook voortdurend in beweging. Hernieuwbare energie is in opmars, technologische innovaties zorgen voor nieuwe doorbraken. We weten nu nog niet welke impact die evoluties zullen hebben op de energieprijzen, laat staan wanneer.

De energietransitie , het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, en windenergie en andere koolstofarme technologieën, zal ongetwijfeld ook geld kosten.

Is energie in België duurder dan in andere landen?

Hier past een dubbel antwoord. Voor elektriciteit zijn we bij de duurdere Europese landen. Alleen in Duitsland en Denemarken is elektriciteit nog duurder. De openbaredienstverplichtingen , onder andere het opkopen van certificaten, spelen hier een rol.

Voor aardgas zijn we dan weer bij de goedkopere landen van Europa.

Hoeveel kan een gezin en kmo besparen?

Het jaarlijkse voordeel dat een gezin kan doen door te kiezen voor de goedkoopste contracten is ongeveer 250 euro voor gas en elektriciteit samen.

Een kmo kan jaarlijks ongeveer 1.500 à 1.600 euro besparen door te kiezen voor de goedkoopste elektriciteits- en gascontracten.

Meer info over het besparingspotentieel

Welke invloed heeft de VREG op mijn energiefactuur?

Wij hebben enkel invloed op de distributienettarieven, die we goedkeuren en reguleren. De kosten die verband houden met het aanleggen en onderhouden van elektriciteitskabels en gasleidingen is onder onze druk de voorbije jaren gedaald. Maar de openbaredienstverplichtingen waar de netbeheerders aan moeten voldoen (opkopen van certificaten voor groene stroom en wkk, uitbetalen van premies,…) en die wél één op één aan de consument worden doorgerekend, zijn beslissingen van de overheid. We pleiten ervoor om de openbaredienstverplichtingen los te koppelen van de nettarieven, en eventueel op een andere – meer transparante – manier te financieren. Maar dat is een politieke beslissing.

Om u als energieverbruiker toe te laten om uw energiefactuur naar beneden te halen, hebben we de V-test® ontwikkeld. Als u regelmatig contracten en leveranciers vergelijkt, en tijdig overstapt, kan u behoorlijk veel geld besparen. Tussen de goedkoopste en de duurste contracten op de markt zit een verschil van honderden euro’s.

Waarom is mijn energiefactuur zo hoog?

De gestegen energiefactuur van de voorbije maanden heeft een aantal oorzaken. Zo heeft de aantrekkende economie de vraag naar energie doen toenemen. Aan de aanbodzijde worstelen we dan weer met problemen met de kerncentrales – nog altijd onze belangrijkste binnenlandse energiebron – waardoor we meer energie uit het buitenland moeten importeren. Ook dat kan een effect hebben op de prijs.

Daarnaast zijn een aantal grondstoffen, zoals gas, sterk in prijs gestegen op de wereldmarkten. Dat geldt ook voor de CO2-uitstootrechten die energieleveranciers moeten betalen voor het produceren van grijze stroom , en die ze doorrekenen in hun prijzen.

Slechts een beperkt deel van de energiefactuur wordt bepaald door de pure kost van elektriciteit en aardgas. Een aanzienlijk deel bestaat uit distributienettarieven en heffingen, en die hangen samen met beslissingen van de federale- en Vlaamse overheid.

Loont het wel om zuinig om te springen met energie, als een zo groot deel van de prijs bepaald wordt door heffingen en nettarieven?

Absoluut. De berekening van de nettarieven gebeurt op basis van uw verbruik. Hoe minder u verbruikt, hoe minder distributienettarieven u betaalt. Ook een deel van de heffingen hangt samen met uw verbruik. Het maakt dus absoluut een verschil in uw factuur als u zuinig omspringt met energie en bespaart op uw verbruik. U kan ook de V-test doen om op zoek te gaan naar het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract.