Energiekost

De energiekost is de inkomst voor uw energieleverancier. Het is het deel van uw energiefactuur dat de leverancier zelf bepaalt, en dat dus samenhangt met uw keuze van leverancier. De energiekost kan dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen van leverancier tot leverancier.

De energiekost is nog eens samengesteld uit verschillende factoren:

Jaarlijkse vergoeding

De jaarlijkse vergoeding of vaste vergoeding is een soort abonnementskost die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten (klantendienst, verwerken en versturen van facturen,…). Die vergoeding hangt af van uw contract en schommelt tussen 0 en tientallen euro per product (gas en elektriciteit) per jaar. Opgelet: sommige leveranciers rekenen de vaste vergoeding aan per begonnen jaar dat u klant bent. Anderen rekenen de vaste vergoeding om naar het aantal maanden dat u klant was. Dat kan uiteraard een verschil maken op uw factuur.

Energiecomponent

De energiecomponent weegt veruit het zwaarst door in de energiekost. Hij bestaat uit de kosten voor aardgas/en of elektriciteit, waarschijnlijk aangevuld met een winstmarge voor uw leverancier, en hangt dus rechtstreeks samen met uw verbruik.

De energiecomponent kan vast of variabel zijn. Voor u contracten begint te vergelijken, raden we u aan om eerst te beslissen of u bereid bent om prijsrisico’s te nemen (= contract met een variabele energiecomponent) of voor zekerheid kiest (= contract met een vaste energiecomponent). 

  • Een variabel contract kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, betaalt u minder voor uw verbruikte energie dan de prijs in onze V-test. Als de prijs stijgt, dan betaalt u meer dan die prijs.
  • Een vast contract verandert niet tijdens de contractperiode. U weet dus op voorhand precies hoeveel u maandelijks betaalt voor elke verbruikte kWh.

U kan dit vergelijken met een woonlening, waar u ook moet kiezen tussen een variabele rentevoet en een vaste rentevoet.

Bij contracten met een vaste energiecomponent zijn het de leveranciers die het risico van stijgende energieprijzen dragen. Algemeen kan dan ook worden gesteld dat zij een risicopremie zullen aanrekenen om zich in te dekken voor dit prijsrisico.

Binnen de contracten met een variabele energiecomponent moet u er rekening mee houden dat er verschillende gradaties van prijsrisico bestaan. Contracten op basis van een zogenaamde spot-parameter zullen veelal een hoger risico inhouden dan contracten op basis van een forward-parameter. Op de resultaatpagina van de V-test staat een voetnoot bij de contracten die geïndexeerd worden op basis van een spot-parameter.

Kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling

Om onze klimaatdoelstellingen te halen en de transitie naar groene, hernieuwbare energie te stimuleren, legt de Vlaamse overheid investeringen op in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling (wkk). Die rekenen de energieleveranciers (deels) door naar hun klanten. De leveranciers kunnen kiezen of ze de kosten apart aanrekenen of integreren in de elektriciteitsprijs. Als ze apart aangerekend worden staat de kost verplicht op uw factuur vermeld als ‘Kosten groene stroom en wkk’.