Energiekost

De energiekost is de inkomst voor uw energieleverancier. Het is het deel van uw energiefactuur dat de leverancier zelf bepaalt, en dat dus samenhangt met uw keuze van leverancier. De energiekost kan dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen van leverancier tot leverancier.

De energiekost is nog eens samengesteld uit verschillende factoren:

Vaste vergoeding

De vaste vergoeding, soms ook jaarlijkse vergoeding genoemd, is een soort abonnementskost die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten (klantendienst, verwerken en versturen van facturen,…). Die vergoeding hangt af van uw contract en schommelt tussen 0 en tientallen euro per product (gas en elektriciteit) per jaar.

Opgelet: sommige leveranciers rekenen de vaste vergoeding aan per begonnen jaar dat u klant bent. Anderen rekenen de vaste vergoeding aan naargelang het aantal dagen of maanden dat u klant blijft (pro rata). Dat kan uiteraard een verschil maken op uw factuur. In de V-test® kan u de manier waarop de vaste vergoeding wordt aangerekend terugvinden bij de details van elk product.

Energiecomponent

De energiecomponent weegt veruit het zwaarst door in de energiekost. Hij bestaat uit de prijs voor het geleverd aardgas of de geleverde elektriciteit. Hoeveel u betaalt voor de energiecomponent hangt dus rechtstreeks samen met uw verbruik. De prijs van de energiecomponent wordt dan ook uitgedrukt in eurocent per kWh.

Bij aardgas kan de energiecomponent vast of variabel zijn, bij elektriciteit kan hij daarnaast ook nog dynamisch zijn. Voor u contracten begint te vergelijken, raden we u aan om eerst te beslissen of u bereid bent om prijsrisico’s te nemen (= contract met een variabele energiecomponent) of voor zekerheid kiest (= contract met een vaste energiecomponent). 

Bij een contract met een vaste energiecomponent weet u op het moment dat u het afsluit precies welk bedrag u voor elke verbruikte kWh zal betalen.

Bij een contract met een variabele energiecomponent weet u op het moment dat u het afsluit niét welk bedrag u per verbruikte kWh zal betalen. Het is een geïndexeerd contract. Hoeveel u zal betalen tijdens het contract, hangt af van de evolutie van de indexatieparameter die gebruikt wordt in het contract. De prijs per kWh die u betaalt tijdens de contractperiode kan zowel lager als hoger zijn dan die waarmee in de V-test® gerekend wordt.

Bij een elektriciteitscontract met een dynamische energiecomponent weet u op het moment dat u het afsluit niét welk bedrag u per verbruikte kWh zal betalen. Uw elektriciteitsafname wordt per uur afgerekend aan de prijs van dat uur. Hoeveel u zal betalen tijdens het contract, hangt naast de evolutie van de prijzen in de energiemarkt ook af van uw afnameprofiel, namelijk de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt tijdens uren waarvoor lage of hoge prijzen gelden.

Kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling

Om onze klimaatdoelstellingen te halen en de transitie naar groene, hernieuwbare energie te stimuleren, legt de Vlaamse overheid investeringen op in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling (wkk). Die rekenen de energieleveranciers (deels) door naar hun klanten. De leveranciers kunnen kiezen of ze de kosten apart aanrekenen of integreren in de elektriciteitsprijs. Als ze apart aangerekend worden staat de kost verplicht op uw factuur vermeld als ‘Kosten groene stroom en wkk’.

Energiecontracten vergelijken

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test®.

Uw variabel contract vergelijken met aanbod V-test®