Zonnepanelen en de energietransitie

Het energiesysteem evolueert volop. Er vindt een omslag plaats naar een koolstofarme samenleving, met een lager energieverbruik én een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie: de  energietransitie . Energie zal in de toekomst steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Een omschakeling naar meer energiezuinige technologieën voor ons vervoer en voor onze verwarming zal zich doorzetten. Door de komst van nieuwe technologieën, diensten en innovaties zal de energieconsument een actievere rol kunnen opnemen in de energiemarkt. De  digitale meter  is hierbij van cruciaal belang.

Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet het zonlicht om in elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. 

Digitale meter

De digitale energiemeter biedt verschillende mogelijkheden en voordelen.  

Warmte- en koudenetten

Een  warmtenet  of koudenet is een systeem dat warmte of koeling verdeelt aan meerdere afnemers in een straat, wijk of stad. We noemen dit ook stadsverwarming of -koeling.

Energiegemeenschappen

Meer info over de concepten ‘actieve afnemer’ en ‘energiegemeenschap van burgers’, ‘zelfverbruiker van hernieuwbare energie’, ‘gezamenlijk optredende zelfverbruikers van energie’ en ‘hernieuwbare-energiegemeenschap’.

Wil u meer informatie over de energietransitie en de veranderende rol van u als consument of prosument hierin. U vindt meer info op onze pagina's voor de Energiesector.

Energietransitie