Zonnepanelen en de energietransitie

We zitten volop in de  energietransitie : de evolutie van het huidige energiesysteem naar een decentraal, koolstofarm systeem dat zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen. 

Zonnepanelen

De energietransitie kan niet enkel worden getrokken door de overheid en de energiesector. Ook het engagement van burgers en bedrijven is noodzakelijk om de transitie tot een goed einde te brengen.

Ondertussen zijn al honderdduizenden gezinnen en bedrijven in Vlaanderen op de trein van de hernieuwbare energie gesprongen door zelf zonnepanelen (photovoltaïsche- of PV-installaties) te installeren. Die trend zal zich ook de komende jaren verder doorzetten. Die evolutie zorgt voor een grondige verandering van het energielandschap. Zo gaan consumenten ook zelf energie produceren – ze worden prosumenten – en op het elektriciteitsnet zetten. Niet alleen de energieconsumptie gebeurt decentraal, ook de energieproductie gebeurt steeds meer lokaal. 

De komst van de digitale meter zal zelfconsumptie nog belangrijker maken. Hoe meer elektriciteit u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen energie opwekken, hoe minder stroom u van het net afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

Bent u eigenaar van zonnepanelen? Dan kan u met onze simulator snel en eenvoudig de impact van de digitale meter op uw elektriciteitsfactuur berekenen.

Vragen over uw dossier zonnepanelen, over hoe u de meterstand van uw zonnepanelen kan doorgeven of over uw groenestroomcertificaat? Wijzigde uw rekeningnummer voor de betaling van de certificaten?  

Fluvius , het vroegere Eandis en Infrax, is het unieke aanspreekpunt voor alle vragen, klachten,… over uw zonnepanelen. Ook voor alle wijzigingen in uw dossier (wijziging rekeningnummer, wijziging eigenaar, verhuis, ...) kan u bij Fluvius terecht.

Fluvius 

De energiefactuur van een zonnepaneleneigenaar

Zonnepanelen betekenen een forse investering van duizenden euro’s. Maar ze zorgen ook voor lagere energiefacturen: een deel van de energie die u verbruikt, produceert u immers zelf en moet u niet aankopen bij uw energieleverancier. Wat staat op de factuur van een zonnepaneleneigenaar en waarvoor betaalt hij?

Prosumententarief

Eigenaars van zonnepanelen maken ook gebruik van het elektriciteitsnet. Ze nemen stroom af van het net op momenten dat hun zonnepanelen onvoldoende energie opwekken, ze injecteren stroom op het net op momenten dat hun zonnepanelen energie opwekken die ze zelf niet onmiddellijk verbruiken. Om ook eigenaars van zonnepanelen bij te laten dragen voor het gebruik van het distributienet betalen zij het prosumentarief.

De digitale meter en de zonnepaneleneigenaar

De digitale meter kan een belangrijke impact hebben op de energiefactuur van zonnepaneleneigenaars. Samen met de installatie van de digitale meter zal ook het prosumententarief verdwijnen. Als u thuis een digitale meter krijgt, zal u nettarieven betalen op basis van uw werkelijke elektriciteitsafname van het net.

Simulator digitale meter

De simulator die we ontwikkelden maakt een inschatting van de impact op uw elektriciteitsfactuur wanneer u overstapt van een terugdraaiende meter (enkelvoudig of dag/nacht) naar een digitale meter (enkelvoudig of dag/nacht).

Warmtepompen

Warmtepompen zijn een vorm van verwarming die grote voordelen biedt voor het milieu. Op dit ogenblik lijdt deze technologie onder een ongunstige kostenverhouding tegenover andere technologieën. Het gebruik van een warmtepomp is een toekomstgerichte investering die past in de strijd tegen de klimaatverandering en in de energietransitie . Om de energietransitie te doen slagen, moeten we maximaal inzetten op hernieuwbare energie en zonnepanelen en warmtepompen zijn daar zeker een belangrijk element in. Een toekomstgerichte energietransitie kan enkel slagen als de prosumenten op een efficiënte manier ingeschakeld worden in het energiesysteem. Minstens een deel van het probleem ligt aan de elektriciteitsfactuur in het algemeen en de distributienettarieven voor elektriciteit in het bijzonder die zwaar overladen zijn met kosten die daar niet echt thuis horen.

De intentie in het federaal energiepact om deze kosten beter te verdelen zou toelaten om deze lasten die nu quasi uitsluitend op elektriciteit wegen, te verschuiven naar aardgas, maar ook naar aardolie en biomassa (houtpellets). Dit zou de concurrentiepositie van elektriciteit en de positie van bezitters van warmtepompen ten goede komen en voor een correctere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ zorgen.

Wil u meer informatie over de energietransitie en de veranderende rol van u als consument of prosument hierin. U vindt meer info op onze pagina's voor de Energiesector.

Energietransitie