Zonnepanelen en de energietransitie

We zitten volop in de  energietransitie : de evolutie van het huidige energiesysteem naar een decentraal, koolstofarm systeem dat zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen. 

Zonnepanelen

De energietransitie kan niet enkel worden getrokken door de overheid en de energiesector. Ook het engagement van burgers en bedrijven is noodzakelijk om de transitie tot een goed einde te brengen.

Ondertussen zijn al honderdduizenden gezinnen en bedrijven in Vlaanderen op de trein van de hernieuwbare energie gesprongen door zelf zonnepanelen (photovoltaïsche- of PV-installaties) te installeren. Die trend zal zich ook de komende jaren verder doorzetten. Die evolutie zorgt voor een grondige verandering van het energielandschap. Zo gaan consumenten ook zelf energie produceren – ze worden prosumenten – en op het elektriciteitsnet zetten. Niet alleen de energieconsumptie gebeurt decentraal, ook de energieproductie gebeurt steeds meer lokaal. 

De komst van de digitale meter maakt zelfconsumptie nog belangrijker. Hoe meer elektriciteit u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen energie opwekken, hoe minder stroom u van het net afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

Met onze simulator schatten we de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur in, zowel als u al zonnepanelen heeft maar ook als u overweegt om zonnepanelen te plaatsen. We geven u ook een inschatting van uw zelfconsumptie met tips om deze te verhogen.

U kan onder bepaalde voorwaarden een premie voor een thuisbatterij aanvragen bij het departement Omgeving.

Vragen over uw dossier zonnepanelen, over hoe u de meterstand van uw zonnepanelen kan doorgeven of over uw groenestroomcertificaat? Wijzigde uw rekeningnummer voor de betaling van de certificaten?  

Fluvius , het vroegere Eandis en Infrax, is het unieke aanspreekpunt voor alle vragen, klachten,… over uw zonnepanelen. Ook voor alle wijzigingen in uw dossier (wijziging rekeningnummer, wijziging eigenaar, verhuis, ...) kan u bij Fluvius terecht.

Fluvius 

De energiefactuur van een zonnepaneleneigenaar

Zonnepanelen betekenen een forse investering van duizenden euro’s. Maar ze zorgen ook voor lagere energiefacturen: een deel van de energie die u verbruikt, produceert u immers zelf en moet u niet aankopen bij uw energieleverancier. Wat staat op de factuur van een zonnepaneleneigenaar en waarvoor betaalt hij?

Prosumententarief voor zonnepanelen die gekeurd zijn voor eind 2020

Eigenaars van zonnepanelen maken ook gebruik van het elektriciteitsnet. Ze nemen stroom af van het net op momenten dat hun zonnepanelen onvoldoende energie opwekken, ze injecteren stroom op het net op momenten dat hun zonnepanelen energie opwekken die ze zelf niet onmiddellijk verbruiken. Om ook eigenaars van zonnepanelen bij te laten dragen voor het gebruik van het distributienet betalen zij het prosumentarief.

De digitale meter en de zonnepaneleneigenaar

De digitale meter verandert het één en ander voor zonnepaneleneigenaars. Conform het decreet blijft wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ in combinatie met het prosumententarief. Let op, wij dienden een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof, voor het deel nettarieven. Er zijn ook andere partijen die een beroep indienden, waardoor gans het principe van de terugdraaiende teller op de helling staat. Zodra u een digitale meter hebt, kan u vanaf 1 juli 2019 ook al overstappen naar een nieuw nettariefsysteem. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan nettarieven op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordelig. U kan de impact (voor- of nadeel) berekenen via onze simulator. 

Simulator digitale meter voor zonnepanelen die gekeurd zijn voor eind 2020

Als u al zonnepanelen heeft en deze zijn gekeurd voor eind 2020, dan geeft de simulator u een inschatting van uw zelfconsumptie . Voor deze zelfconsumptie ziet u of u met een digitale meter en afrekening van uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname meer of minder zal betalen dan met het  prosumententarief . U ziet ook of u het best kiest voor een dag/nacht of enkelvoudige digitale meter.

Als u overweegt zonnepanelen te plaatsen geeft de simulator u een inschatting van uw zelfconsumptie. Voor deze zelfconsumptie tonen we de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur en dit zowel voor de situatie met het prosumententarief als de situatie waarbij u nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname.

Dynamische contracten vanaf 2021

Vanaf 2021 zal een klant met een  digitale meter  kunnen kiezen voor een dynamisch contract voor zijn elektriciteitsafname.

Energiegemeenschappen

Meer info over de concepten ‘actieve afnemer’ en ‘energiegemeenschap van burgers’, ‘zelfverbruiker van hernieuwbare energie’, ‘gezamenlijk optredende zelfverbruikers van energie’ en ‘hernieuwbare-energiegemeenschap’.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn een vorm van verwarming die grote voordelen biedt voor het milieu. Het gebruik van een  warmtepomp  is een toekomstgerichte investering die past in de strijd tegen de klimaatverandering en in de  energietransitie .

Wil u meer informatie over de energietransitie en de veranderende rol van u als consument of prosument hierin. U vindt meer info op onze pagina's voor de Energiesector.

Energietransitie