Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

Hebt u een digitale meter ? Dan kan u vanaf 2022 aan energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop doen. 

 • Bij energiedelen kunnen afnemers zelf opgewekte energie direct delen met een groep buren, vrienden, familie, overheden, kmo’s, of met zichzelf.
 • Met persoon-aan-persoonverkoop kunnen afnemers ook rechtstreeks verkopen aan een andere afnemer.

Meer weten over de digitale meter?

Energiedelen binnen een groep

U ontvangt geen vergoeding voor de energie die u deelt.   

→  energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw

                                  

 energiedelen in een energiegemeenschap

               
          

Energiedelen met uzelf

U ontvangt geen vergoeding voor de energie die u deelt.
 

→  energiedelen tussen eigen toegangspunten

Persoon-aan-persoonverkoop

U verkoopt uw energie of schenkt die gratis weg.
 

→  energie verkopen tussen 2 verschillende afnemers

   

Fluvius werkt aan een protocol voor energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Dat protocol moet alles technisch doen werken. De VREG keurde een eerste versie van dat protocol eind 2021 goed (BESL-2021-146). Die versie van het protocol geldt vanaf 1 januari 2022 en regelt energiedelen in (appartements)gebouwen. De volgende versies van het protocol zullen ook de andere vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop regelen.

Wie kan aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop doen?

Energiedelen binnen een groep

a) Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw

Wat is het?

Woont of werkt u in een gemeenschappelijk gebouw? Dan kan u samen met de andere bewoners of gebruikers investeren om energie te produceren in dat gebouw. U kan die energie dan delen onder elkaar. Energiedelen moet kosteloos gebeuren: u krijgt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

Wie kan het doen?

 • Iedereen die 
  • woont in of gebruik maakt van een gemeenschappelijk gebouw aangesloten op het elektriciteitsnet en
  • een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. 
 • Let op: 
  • Het energiedelen mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.
  • Wilt u energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw? Dan moet u daarvoor geen energiegemeenschap oprichten.

Voorbeeld

Bewoners van een appartementsgebouw of bedrijven in een kantorencomplex laten zonnepanelen plaatsen op het dak van hun gebouw. Produceren die zonnepanelen op zonnige momenten energie? Dan wordt die energie verdeeld over de bewoners of bedrijven in dat gebouw, bijvoorbeeld afhankelijk van het investeringsbedrag van elke bewoner of elk bedrijf. 

b) Energiedelen in een energiegemeenschap

Wat is het?

Bent u een deelnemer van een energiegemeenschap? Dan kan u samen investeren om energie te produceren en die energie delen onder elkaar. Energiedelen moet kosteloos gebeuren: u krijgt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

      

Wie kan het doen?

Er zijn twee soorten energiegemeenschappen. Lees meer over energiegemeenschap van burgers en hernieuwbare-energiegemeenschap

Voorbeeld

 • Een buurt met een woonwijk en kmo-zone richt samen een hernieuwbare-energiegemeenschap op. De betrokken bewoners en bedrijven hebben aandelen van de hernieuwbare-energiegemeenschap die zonnepanelen en een windmolen plaatst. Ze delen de energie onder elkaar. Ze kunnen er ook voor kiezen om andere diensten aan te bieden, bijvoorbeeld oplaaddiensten voor elektrische wagens.
 • Verschillende rusthuizen, kinderdagverblijven, scholen, … verspreid over Vlaanderen verenigen zich binnen een energiegemeenschap van burgers. Ze plaatsen zonnepanelen. De instellingen op de verschillende locaties gebruiken de geproduceerde energie van die zonnepanelen. 

Energiedelen met uzelf

Wat is het?

Hebt u meerdere toegangspunten op het elektriciteitsnet? Dan kan u energiedelen tussen die toegangspunten. De energie die u zelf produceert op de ene locatie deelt u dan met de andere locatie. 

Wie kan het doen?

Wie kan het doen? 

 • Iedereen die 
  • twee of meer toegangspunten heeft op het elektriciteitsnet en 
  • een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen.
 • Let op: het energiedelen mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

 • Een bedrijf heeft vier kantoren op een verschillende plaats in Vlaanderen. Op het dak van één kantoor liggen zonnepanelen. De elektriciteit die de zonnepanelen produceren, kan ook gedeeld worden met de drie andere kantoren. 
 • Een koppel heeft een woning met zonnepanelen en een appartement aan zee. Ze gaan elk weekend naar zee. Produceren de zonnepanelen van hun woning een overschot? Dan kunnen ze de energie van hun woning delen met hun appartement.

Persoon-aan-persoonverkoop

Wat is het?

Produceert u zelf energie? En hebt u op bepaalde momenten een overschot? Dan kan u dat overschot rechtstreeks aan een andere afnemer verkopen. Dat heet persoon-aan-persoonverkoop of peer-to-peerhandel van groene stroom (P2P). Gratis wegschenken mag ook.

Wie kan het doen?

 • Iedereen die 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. 
 • Let op: de persoon-aan-persoonverkoop mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

Een gezin heeft zonnepanelen op het dak van hun woning geplaatst. Op bepaalde momenten hebben ze een overschot aan zonne-energie. Dan kunnen zij dat overschot verkopen of weggeven aan een buur, een vriendin, een familielid, een overheid of een onderneming.


Wat hebt u nodig voor energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop?

 • Alle deelnemers moeten een digitale meter hebben. Ook moeten ze aan Fluvius de toestemming geven om kwartierwaarden uit die digitale meter uit te lezen. 
 • Elke deelnemer behoudt zijn eigen elektriciteitsaansluiting en -meter. Alleen zo kan iedere afnemer zelf kiezen of hij deelneemt aan een energiegemeenschap en bij welke leverancier hij zich wil aansluiten.

Wat zijn de voordelen?

 • U ontvangt energie: U betaalt minder voor de energiekost aan uw leverancier. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiekost gemiddeld is. In december 2021 was dat 19 eurocent/kWh. 
   
 • U produceert energie: Hebt u een overschot en zet u dat op het net? Dan krijgt u nu een terugleveringsvergoeding. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die terugleveringsvergoedingen gemiddeld zijn. In december 2021 was dat 13 eurocent/kWh. Verkoopt of deelt u dat overschot? Dan valt die terugleveringsvergoeding weg. Maar voor de ontvanger van uw overschot is die energie meer waard. In december 2021 was dat gemiddeld 19 eurocent/kWh. 

  Let op:
  • Hebt u een overschot in een bepaald kwartier? En verkoopt of deelt u dat met iemand anders? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van het elektriciteitsverbruik van de andere in dat kwartier. Verbruikt die andere op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. 
  • Doet u aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop? Dan moet u nog altijd een contract nemen bij een energieleverancier voor momenten waarop u geen energie produceert of ontvangt. 

Verrekeningen energiedelen en -verkoop

Fluvius voert de verrekeningen bij energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop uit. Daarom zal Fluvius:

 • de verschillende vormen van energie-uitwisseling registreren;
 • bepaalde deelnamevoorwaarden controleren, bv. of de kwartierwaarden uit de digitale meter worden uitgelezen;
 • de afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes doorgeven aan de betrokkenen en de energieleveranciers.

Hebt u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen van Fluvius

Meer weten?

In deze artikels van het Energiedecreet leest u meer: