VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen.

We reguleren, controleren, informeren en adviseren.

VREG-PLATFORM

Het VREG-platform bundelt de certificatendatabank en het extranet. In de certificatendatabank beheren we zowel de certificaten voor groene stroom en warmte-kracht die in Vlaanderen zijn toegekend als de garanties van oorsprong die toegekend of ingevoerd werden in Vlaanderen. Via het extranet kunnen de energieleveranciers en distributienetbeheerders vlot rapporteren aan de VREG.

DATABANK PUBLICATIES EN DOCUMENTEN

Op zoek naar een publicatie of een document over de energiemarkt in Vlaanderen? In deze databank vindt u een overzicht van alle relevante beslissingen, adviezen, rapporten, mededelingen en consultaties. Een handig zoeksysteem helpt u om het juiste document snel en eenvoudig terug te vinden.

OVERLEG

De VREG hecht veel belang aan overleg. We geven niet alleen toelichting over onze activiteiten, we vragen ook feedback aan de belanghebbenden op de energiemarkt: andere regulatoren, netbeheerders, leveranciers, maar ook energieconsumenten. Dat overleg gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, via openbare raadplegingen (consultaties).

CONSULTATIES

Over belangrijke dossiers met een grote impact op de energiemarkt organiseren we regelmatig openbare bevragingen. We peilen naar het standpunt van de marktpartijen, maar we leggen ons oor ook te luisteren bij het grote publiek. Het resultaat van die bevragingen is onze leidraad voor het opstellen van adviezen, mededelingen, beslissingen,…

Wie doet wat op de energiemarkt?

Voor uw verwarming werkt, uw wasmachine draait of uw lampen branden, heeft de energie die u verbruikt al een hele weg afgelegd. Tussen productie en consumptie van aardgas en elektriciteit zitten nog verschillende onmisbare schakels in de ketting.

Over VREG

Wij zijn de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, informeren en adviseren. 

Werken bij VREG

Werk mee aan een betere energiemarkt in Vlaanderen!

De energiesector innoveert en evolueert voortdurend. Om deze uitdagingen aan te gaan zijn we nu en dan op zoek naar enthousiast talent. Word jij onze nieuwe collega?

Pers

Naast persberichten bieden we materiaal aan via communicatiecampagnes (advertenties, banners, folders, ...). We hebben kant-en-klare artikels, maar u kan zelf ook een energiedossier samenstellen met behulp van verschillende elementen.

Blog artikelen

12 sep 2023
Soraya, Liliane en Michel wonen in hetzelfde appartementsgebouw, elk in hun eigen appartement. Ze investeren samen in een zonnepaneleninstallatie.
12 sep 2023
Sofia en Valentina delen energie tussen hun koffiebranderij en hun verkooppunt.
12 sep 2023
Martine en Frank verkopen hun overschot aan zelf opgewekte energie aan hun dochter Laura.