Rapporteringsverplichtingen

De netbeheerders moeten regelmatig rapporteren aan de VREG om te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en ook om ons in staat te stellen toezicht op de energiemarkt uit te oefenen.

Jaarlijkse rapporteringsverplichtingen

De investeringsplannen voor de komende jaren, rapporteren over de kwaliteit van dienstverlening en gegevens in het kader van de solidarisering zijn slechts enkele onderwerpen waarover de netbeheerders jaarlijks moeten rapporteren.

Maandelijkse rapporteringsverplichtingen

De gegevens rond productie en verbruik van groene stroom moeten de netbeheerders maandelijks rapporteren.

Ad hoc

De netbeheerders moeten ons onmiddellijk inlichten over een aantal wijzigingen.