Nettarieven

De VREG is sinds 2014 bevoegd voor het vastleggen van de tariefmethodologie en voor het jaarlijks goedkeuren van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams Gewest. Zo zorgen we voor een coherent toezicht op de distributienetbeheerders. We zorgen niet alleen voor de technische regulering en de naleving ervan, maar we bepalen nu ook de vergoeding voor de netuitbouw en de  openbaredienstverplichtingen .

Tariefmethodologie

De tariefmethodologie legt vast hoe de netbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. 

Periodieke nettarieven

Elk jaar in december keuren we de periodieke nettarieven voor elektriciteit en aardgas goed voor het komende jaar.

Aansluitingstarieven

Elk jaar in december keuren we de aansluitingstarieven voor elektriciteit en aardgas goed voor het komende jaar.

Toegelaten inkomens en tariefvoorstellen

We bestuderen de tariefvoorstellen bijzonder grondig vooraleer we het licht op groen zetten. Na het doorlopen van een uitgebreid proces keuren we elk jaar in december de periodieke nettarieven en aansluitingstarieven voor elektriciteit en aardgas voor het komende jaar goed.

Nieuwe nettarieven voor elektriciteit

Op 1 januari 2023 worden de nieuwe nettarieven voor elektriciteit ingevoerd. Alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen betalen vanaf dan een deel van hun nettarieven met een capaciteitstarief.