Gegevensuitwisseling tussen marktpartijen

Het uitwisselen van gegevens tussen de marktpartijen in de energiesector is van cruciaal belang in de vrijgemaakte energiemarkt. Energieleveranciers en distributienetbeheerders moeten hun processen op elkaar afstemmen om de markt op een efficiënte wijze te laten functioneren.

In uitvoering van de Technische Reglementen Distributie stelden de netbeheerders en energieleveranciers samen een partij aan die de toepassing van het informatieprotocol opvolgt. Dat is Atrias.

Atrias is een dochteronderneming van de netbeheerders en treedt als marktfacilitator op: ze beschrijft in detail de processen waarmee energiemarktdata worden uitgewisseld, conform aan de regelgeving en monitort de gegevensuitwisseling.

Meer informatie 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700