Gegevensuitwisseling tussen marktpartijen

Atrias

In uitvoering van de Technische Reglementen Distributie stelden de netbeheerders en energieleveranciers samen een partij aan die de toepassing van het informatieprotocol opvolgt. Dat is Atrias. Het is een gezamenlijk initiatief van Fluvius (het vroegere Eandis en Infrax), ORES, Sibelga en TECTEO.

Atrias werd opgericht om een centraal Market System (ook wel Clearing House genoemd) op federale schaal te bouwen. Het is een overlegplatform voor de netbeheerders, de leveranciers en de gewestelijke regulatoren. Atrias streeft er naar om de Belgische energiemarkt voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen in het energiedomein (digitale meters, toename lokale productie,…) en antwoorden te bieden op de bijhorende uitdagingen.

De oprichting van het federaal clearing house moet bijdragen tot de versterking, verbetering en vereenvoudiging van de werking van de Belgische energiemarkt. Ondertussen is het vooral nodig om in overleg met de energieleveranciers en de regulatoren de bestaande marktprocessen te vereenvoudigen. Dat zal leiden tot een vereenvoudigd model van marktwerking, want iedereen is het er over eens dat het huidig model te complex is.

Atrias werkte samen met de energieleveranciers en netbeheerders en in samenwerking met en onder toezicht van de regionale energieregulatoren een nieuw marktmodel en verbeterde marktprocessen uit.

Voor meer informatie: www.atrias.be

MIG 6

MIG 6 is de naam van een nieuwe generatie van marktprocessen. MIG staat voor “Market Implementation Guide”. Het is de handleiding die door Atrias werd opgesteld en die de informatie-uitwisseling beschrijft tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen. Deze handleiding bestaat uit een aantal onderliggende delen en documenten.

De marktprocessen onder MIG 6 zullen op maat van de vrijgemaakte markt zijn en rekening houden met de digitale meters.

Doel van MIG 6 is te komen tot een minder foutgevoelige, (kosten-)efficiëntere, klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.