Marktorganisatie

Er zijn heel wat verschillende spelers op de energiemarkt (energieleveranciers, transmissie- en distributienetbeheerders, werkmaatschappijen, regulatoren, …). De uitwisseling van gegevens tussen alle marktpartijen in de energiesector is van groot belang voor een vlotte werking van de markt en voor een goede dienstverlening aan de klanten.

Gegevensuitwisseling tussen marktpartijen

Op de energiemarkt is het uitwisselen van gegevens tussen marktpartijen cruciaal. Energieleveranciers en distributienetbeheerders moeten hun processen op elkaar afstemmen om de markt op een efficiënte wijze te laten functioneren.

Verbruiksprofielen

Omdat het energieverbruik meestal niet continu gemeten wordt, zijn verbruiksprofielen nodig om te schatten hoeveel energie een klant in een bepaalde periode (kwartier, uur) tussen de meteropname in verbruikt. Het is een curve of cijfertabel die voor een bepaald type klant per kwartier (voor elektriciteit) of per uur (voor aardgas) van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft.

Allocatie en reconciliatie

Allocatie is het bepalen van welk deel van de geleverde energie voor rekening komt van welke leverancier. Reconciliatie is dan weer het proces dat de onderlinge eindafrekening van de geleverde energie tussen netbeheerders en leveranciers regelt.

Overleg Belgische energieregulatoren

Het overleg tussen de Belgische energieregulatoren gebeurt via een informeel overlegorgaan, FORBEG.

Overleg Europese energieregulatoren

Op Europees niveau volgen we de activiteiten op van de Europese koepel van Energieregulatoren, CEER en van de Europese Regulator, ACER.