Marktorganisatie

De uitwisseling van gegevens tussen de marktpartijen in de energiesector is van groot belang voor een vlotte werking en goede dienstverlening aan de klanten. Energieleveranciers en netbeheerders moeten hun processen op elkaar afstemmen zodat de markt efficiënt functioneert.
Er bestaan verschillende verbruiksprofielen, 6 voor elektriciteit en 3 voor aardgas. Omdat de meeste energiemeters niet continu gemeten worden, zijn verbruiksprofielen nodig om te schatten hoeveel energie een klant in een bepaalde periode (kwartier, uur) verbruikt tussen de meteropname in.
Allocatie is het bepalen van welk deel van de geleverde energie voor rekening komt van welke leverancier. Reconciliatie is het proces dat de eindafrekening van de geleverde energie tussen netbeheerders en leveranciers onderling regelt.
Op deze pagina vinden aanbieders van energiediensten en aggregatoren informatie over de omstandigheden waarin zij hun diensten kunnen aanbieden aan netgebruikers en andere partijen.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700