Energietransitie en flexibiliteit

Energietransitie

De energiesector is in volle evolutie. De energietransitie is het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem, met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Energie zal in de toekomst steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Nieuwe spelers en technologie├źn vinden hun weg naar de energiemarkt en laten toe om energiediensten digitaal aan te sturen en slim aan elkaar te koppelen. 

Flexibiliteit

De energietransitie noodzaakt onderzoek naar alternatieven voor het traditionele investeringsbeleid. Het aantal decentrale hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties die aangesloten worden op het distributienet of op het plaatselijk vervoernet nemen fors toe. Met die toename groeit ook het risico dat de middenspannings-distributienetten en hun verbinding met het Elia -net hun congestielimieten bereiken. 

Energiegemeenschappen

Er zijn twee soorten energiegemeenschappen: Energiegemeenschap van burgers (EGB) en Hernieuwbare-energiegemeenschap (HEG).