Energielevering

Energieleveranciers kopen energie bij producenten of produceren zelf energie. Ze verkopen aardgas en elektriciteit aan hun klanten en maken hiervoor facturen op. Om elektriciteit en aardgas te mogen leveren in Vlaanderen hebben leveranciers een leveringsvergunning van de VREG.

Overzicht energieleveranciers Vlaanderen

Hieronder vindt u een alfabetische lijst met alle leveranciers van elektriciteit en aardgas met een leveringsvergunning voor Vlaanderen.

Overzicht energieleveranciers Vlaanderen

Energieleverancier worden

Leveringsvergunningen voor Vlaanderen worden door de VREG toegekend. Als u van plan bent om energie te leveren via het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in Vlaanderen kan u contact opnemen voor een gesprek over de Vlaamse energiemarkt, de reglementering, de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier, de verplichtingen, … 

Openbaredienstverplichtingen leveranciers

Leveranciers van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaaleconomisch, ecologisch en technisch vlak, de zogenaamde openbaredienstverplichtingen .

Rapporteringsverplichtingen leveranciers

Leveranciers van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen moeten regelmatig rapporteren aan de VREG om aan te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en om input te leveren voor marktstatistieken.