Openbaredienstverplichtingen

De netbeheerders hebben een aantal wettelijke verplichtingen op sociaal-economisch, ecologisch en technisch vlak, de zogenaamde openbaredienstverplichtingen .

Ononderbroken toevoer voor huishoudelijke afnemers

Elke distributienetbeheerder staat in zijn gebied in voor de ononderbroken toevoer van elektriciteit of aardgas. Volgens artikel 6.1.2 van het Energiedecreet kan de netbeheerder de toevoer van elektriciteit of aardgas alleen in de volgende gevallen afsluiten:

 • bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid, zolang die toestand duurt;
 • bij een leegstaande woning;
 • bij fraude van de huishoudelijke afnemer ;
 • als de huishoudelijke afnemer geen wanbetaler is en weigert om een energiecontract te sluiten;
 • als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de elektriciteits- of aardgasmeter is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor de plaatsing, de inschakeling, de controle of de meteropname van de elektriciteitsmeter, inclusief de budgetmeter voor elektriciteit en de stroombegrenzer of van de aardgasmeter, inclusief de budgetmeter voor aardgas;
 • als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de budgetmeter voor elektriciteit is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor het uitschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit;
 • als de huishoudelijke afnemer weigert om met de netbeheerder een afbetalingsplan te sluiten of als hij het gesloten afbetalingsplan met de netbeheerder niet naleeft;
 • als het energiecontract van de huishoudelijke afnemer werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de huishoudelijke afnemer binnen een bepaalde periode geen energiecontract heeft gesloten, tenzij de afnemer kan aantonen dat hij geen contract heeft kunnen sluiten. 

Rationeel energiegebruik

De Vlaamse regering moedigt Rationeel Energiegebruik (REG) aan. Op basis van artikel 7.5.1. van het Energiedecreet kan de Vlaamse regering openbaredienstverplichtingen opleggen aan leveranciers en netbeheerders. De netbeheerders moeten o.a. jaarlijks elektriciteit doen besparen aan de hand van een REG-actieplan met sensibiliserende acties en financiële maatregelen (premies). 

Meer informatie: www.energiesparen.be 

Aankoop van steuncertificaten groene stroom en WKK

Minimumprijs

Het Energiedecreet verplicht de netbeheerder om steuncertificaten voor groene stroom en warmte-krachtinstallaties op te kopen tegen een vaste minimumprijs als de certificaatgerechtigde erom verzoekt. 

Meer informatie

Solidarisering opkoopverplichting

Met artikel 7.1.6. §2 en 7.1.7 §2 van het Energiedecreet wordt een solidariteitsmechanisme opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders voor de kost van de verplichting tot opkopen van certificaten.

Meer informatie

Andere openbaredienstverplichtingen

Artikel 4.1.20-22 van het Energiedecreet bepaalt dat de Vlaamse regering de netbeheerders openbaredienstverplichtingen kan opleggen naast degene die in het Energiedecreet zelf staan vermeld.

Deze verplichtingen worden nader gepreciseerd in het Energiebesluit:

 • verplichtingen met betrekking tot de dienstverlening aan afnemers en aanvragers van een aansluiting;
 • verplichtingen met betrekking tot de dienstverlening aan de leveranciers die toegang hebben op hun net;
 • verplichtingen die te maken hebben met de investeringen, de exploitatie van de openbare verlichting en bijkomende maatregelen van sociale aard.

De sociale energiemaatregelen worden uitvoerig beschreven in het Energiebesluit.

De gemeenten en de OCMW's verlenen hun medewerking aan de netbeheerders bij de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen.