Nieuwe nettarieven voor elektriciteit

Landingspagina nieuwe nettarieven 

Gezinnen en bedrijven vinden alle informatie over de nieuwe nettarieven via een aparte landingspagina

Simulator nieuwe nettarieven 

In augustus 2021 lanceerden wij de simulator nieuwe nettarieven. Met die simulator schatten gezinnen en kleine bedrijven aangesloten op het laagspanningsnet hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur met de nieuwe nettarieven in. 

Online toelichtingen 

In de periode vooraf gaven we een aantal online toelichtingen over de nieuwe nettarieven voor elektriciteit en de impact ervan op verschillende types consumenten: 

Op 4 mei 2020, bij de start van de openbare raadpleging over de tariefmethodologie 2021-2024, gaven we een toelichting aan onze belanghebbenden in een online webinar. In die toelichting gingen we uitgebreid in op onze voorstellen om de tariefstructuur vanaf het jaar 2022 te wijzigen met het oog op de energietransitie . We toonden ook verschillende simulatievoorbeelden, zowel voor gezinnen en kleine bedrijven aangesloten op het laagspanningsnet als grotere bedrijven aangesloten op een hoger spanningsniveau.  

Presentatie in PDF en Opname webinar

Op 28 januari 2021 stelden we ons ondernemingsplan 2021 voor aan onze belanghebbenden, gevolgd door enkele parallelle infosessies. In één van die infosessies gingen we dieper in op de nieuwe nettarieven voor elektriciteit. Aan de hand van de specifieke situatie van een collega illustreerden we ook de impact ervan op een gezin dat investeerde in zonnepanelen en de aankoop van een elektrische wagen overweegt.

Presentatie in PDF en Opname infosessie 

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 10 maart 2021 gingen we onder meer in op de impact van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit op verschillende types consumenten aangesloten op het laagspanningsnet. We deden dit aan de hand van een aantal nieuwe simulatievoorbeelden.

Presentatie in PDF en Opname hoorzitting ( vanaf 1:05:15)

Op 30 maart 2021 lichtten we de nieuwe nettarieven voor elektriciteit toe op een live event georganiseerd door Volta over energiebeheerssystemen.

Presentatie in PDF en Opname presentatie