Overleg Belgische energieregulatoren

FORBEG is een informeel overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de CREG, VREG, BRUGEL en CWaPE.

Het voorzitterschap wordt door elke regulator afwisselend waargenomen gedurende 6 maand.

Plenaire vergaderingen worden tweemaandelijks gehouden. Specifieke werkgroepen, vast voorgezeten door een van de regulatoren, komen op verzoek samen en in functie van de actualiteit en de voortgang van lopende werkzaamheden.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

  • WG « Elektriciteit », voorgezeten door de VREG
  • WG « Gas », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Hernieuwbare energiebronnen », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Slimme meters », voorgezeten door BRUGEL
  • WG « Tarieven », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Informatieuitwisseling », voorgezeten door de CREG
  • WG « Strategie », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Europa », voorgezeten door de CREG

Het doel van FORBEG is een forum te zijn dat de regulatoren toelaat  om adequaat te reageren op verzoeken om studies, analyses en gemeenschappelijke standpunten aan hen gericht door zowel de EU als de federale en regionale overheden, als de energiesector.  

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700