Overleg Belgische energieregulatoren

Overleg Belgische energieregulatoren

FORBEG of het forum van Belgische Energieregulatoren is een informeel overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de CREG , VREG, BRUGEL en CWaPE .

Binnen FORBEG wordt aan kennisopbouw en kennisdeling gedaan rond de evoluties in de Belgische energiemarkt en het beleid van de federale en gewestelijke ministers van energie. Het voorzitterschap wordt door elke regulator afwisselend waargenomen gedurende 6 maand.

Plenaire vergaderingen worden tweemaandelijks gehouden. Specifieke werkgroepen, vast voorgezeten door een van de regulatoren, komen op verzoek samen en in functie van de actualiteit en de voortgang van lopende werkzaamheden.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

  • WG « Elektriciteit », voorgezeten door de VREG
  • WG « Gas », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Hernieuwbare energiebronnen », voorgezeten door BRUGEL
  • WG « Slimme meters », voorgezeten door BRUGEL
  • WG « Tarieven », voorgezeten door de CWaPE
  • WG « Informatieuitwisseling », voorgezeten door de CREG
  • WG « Europa », voorgezeten door de CREG

Het doel van FORBEG is een forum te zijn waar de Belgische energieregulatoren informatie uitwisselen en standpunten innemen. Het laat ook toe om adequaat te reageren op verzoeken om studies, analyses en gemeenschappelijke standpunten aan hen gericht door zowel de EU als de federale en regionale overheden, als de energiesector.