Rapporteringsverplichtingen leveranciers

Leveranciers van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen moeten regelmatig rapporteren aan de VREG om aan te tonen dat ze de energiewetgeving naleven en om input te leveren voor marktstatistieken.

Jaarlijks

Het opvolgingsverslag is slechts één onderwerp waarover de leveranciers jaarlijks moeten rapporteren.

Per kwartaal

De gegevens van de Servicecheck bijvoorbeeld is iets waarover de leveranciers per kwartaal moeten rapporteren.

Per maand

De gegevens van de V-test® bijvoorbeeld is iets waarover de leveranciers maandelijks moeten rapporteren.

Ad hoc

De leveranciers moeten ons onmiddellijk inlichten over een aantal wijzigingen.