Rapportering leveranciers per kwartaal

Aantal huishoudelijke en kleine professionele afnemers per contract

Om de evolutie van de energieprijzen in kaart te brengen combineren we de kwartaalgegevens over het aantal afnemers per contract met de maandgegevens uit de rapportering voor de V-test®. De energieleveranciers worden verzocht spontaan en tijdig te rapporteren via het VREG-platform. De kwartaalrapportering geeft een overzicht van alle contracten (dus ook verlengingscontracten, ...).

Rapportering op: Situatie op: Foto genomen op:
3/2 1/1 25/1
4/5 1/4 25/4
3/8 1/7 26/7
2/11 1/10 25/10

Aantal ontvangen vragen en klachten

Leveranciers die leveren aan huishoudelijke klanten rapporteren op kwartaalbasis over het aantal ontvangen vragen en klachten (volgens ERGEG-classificatie). Ze worden verzocht spontaan en tijdig te rapporteren via het VREG-platform

Rapportering op: Situatie op: Foto genomen op:
01/02/2022 01/10/2021 31/12/2021
02/05/2022 01/01/2022 31/03/2022
01/08/2022 01/04/2022 30/06/2022
02/11/2022 01/07/2022 30/09/2022