Niet-publieke netten

Gesloten distributienetten

Netten voor distributie van elektriciteit of aardgas, binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie, of locatie met gedeelde diensten die aan bepaalde criteria voldoen

Privédistributienetten

Elke elektriciteitslijn, elke aardgasleiding of elk net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder noch door de beheerder van het plaatselijk vervoernet, en dat geen gesloten distributienet, directe lijn of directe leiding is 

Directe lijnen en leidingen

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.