Gesloten distributienetten

Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook gesloten distributienetten en privédistributienetten.

Gesloten distributienetten zijn netten voor distributie van elektriciteit of aardgas, binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie, of locatie met gedeelde diensten, en die aan bepaalde criteria voldoen. De beheerder van een dergelijk net heeft iets minder verplichtingen dan de gewone netbeheerder.

Voor de aanleg en het beheer van gesloten distributienetten zijn bijzondere bepalingen opgenomen in het Energiedecreet en in de technische reglementen.

Het beheer van een op 1 juli 2011 bestaand elektriciteits- of aardgasdistributienet, dat gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet, moet aan ons gemeld worden, net zoals de aanleg of het beheer van een nieuw, op de eigen site gelegen, gesloten distributienet. Hiertoe stelden we een model van meldingsformulier op.

Voor de aanleg en het beheer van een gesloten distributienet dat buiten de eigen site gelegen is, heeft men de toelating van de VREG nodig. Voor de aanvraag van deze toelating stelden we een model van aanvraagformulier op.

We namen ondertussen al volgende beslissingen met betrekking tot het beheer van gesloten distributienetten:

2019
BESL-2019-02 (Ineos nv - Zwijndrecht)
BESL-2019-26 (Profel nv (elektriciteit) en Profalu (aardgas) - Pelt)

2018
BESL-2018-01 (BP Chembel, Geel)

2016
BESL-2016-01 (oorspronkelijk Essent Energy Belgium, thans RWE Generation Belgium - Zwijndrecht)

2015
BESL-2015-75 (Umicore, Olen - uitbreiding net)

2014
BESL-2014-13 (Plukon Convenience, Olen)
BESL-2014-02 (BASF, Antwerpen)

2013
BESL-2013-19 (Mondelez, Herentals)
BESL-2013-09 (Umicore, Olen)
BESL-2013-06 (oorspronkelijk Solvic, nu Inyovyn Manufactoring Belgium - Antwerpen (Lillo))

2012
BESL-2012-29 (oorspronkelijk Wind Energy Power, nu Eoly - Lot)
BESL-2012-19 (Borealis Polymers, Beringen)
BESL-2012-2 (Brussels Airport)