Gesloten distributienetten

Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook gesloten distributienetten en privédistributienetten.

Gesloten distributienetten zijn netten voor distributie van elektriciteit of aardgas, binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie, of locatie met gedeelde diensten, en die aan bepaalde criteria voldoen. De beheerder van een dergelijk net heeft iets minder verplichtingen dan de gewone netbeheerder.

Voor de aanleg en het beheer van gesloten distributienetten zijn bijzondere bepalingen opgenomen in het Energiedecreet en in de technische reglementen.

Het beheer van een op 1 juli 2011 bestaand elektriciteits- of aardgasdistributienet, dat gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet, moet aan ons gemeld worden, net zoals de aanleg of het beheer van een nieuw, op de eigen site gelegen, gesloten distributienet. Hiertoe stelden we een model van meldingsformulier op.

Voor de aanleg en het beheer van een gesloten distributienet dat buiten de eigen site gelegen is, heeft men de toelating van de VREG nodig. Voor de aanvraag van deze toelating stelden we een model van aanvraagformulier op.

Onze mededeling (MEDE-2020-01) bevat nadere toelichting hierover. Daarnaast moeten we ook wijzen op de beslissing tot ontheffing van beheerders van een gesloten distributienet van elektriciteit van de plicht om welbepaalde taken en verplichtingen te vervullen (BESL-2021-36).

We namen ondertussen al volgende beslissingen met betrekking tot het beheer van gesloten distributienetten:

SITE BEHEERDER BESLISSING

Luchthaven Zaventem

Brussels Airport

BESL-2012-2
Beringen

Borealis Polymers

BESL-2012-19

Lot

Eoly
(voorheen: Wind Energy Power)

BESL-2012-29

Antwerpen (Lillo)

Inovyn Manufactoring Belgium
(voorheen Solvic)

BESL-2013-06
Olen Umicore

BESL-2013-09 en BESL-2015-75 (uitbreiding netgebied)

Herentals

Mondelez Belgium Biscuits Production BESL-2013-19
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen BASF Antwerpen BESL-2014-02
Zwijndrecht

Ineos Oxide Utilities
(voorheen Essent Energy Belgium)

BESL-2016-01

Amocolaan 2, 2440 Geel

Ineos Aromatics
(voorheen: BP Chembel)

BESL-2018-01

Pelt

Profel nv (elektriciteit) en Profalu (aardgas)

BESL-2019-26
Zwijndrecht

Ineos nv

BESL-2019-02
Balen Nyrstar Belgium BESL-2021-112
Kallo Luik Natie Coldstore BESL-2022-29
Kallo en Lillo Lanxess NV BESL-2022-206