Privédistributienetten

Naast het elektriciteitsdistributienet, aardgasdistributienet of plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaan er nog andere netten. Zo zijn er ook gesloten distributienetten en privédistributienetten.

Een privédistributienet is elke elektriciteitslijn, elke aardgasleiding of elk net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder noch door de beheerder van het plaatselijk vervoernet, en dat geen gesloten distributienet, directe lijn of directe leiding is (art. 1.1.3, 101°/1 Energiedecreet). Privédistributienetten zijn principieel verboden (art. 4.7.1, §1 Energiedecreet).

Op dit verbod bestaan enkel volgende uitzonderingen (zie art. 4.7.1, §2 Energiedecreet):

1° privédistributienetten waarbij de distributie van elektriciteit of aardgas een inherent en ondergeschikt karakter heeft ten opzichte van het geheel van diensten die door de beheerder van het privédistributienet aan de achterliggende afnemer worden geleverd, zoals bij garageverhuur, bij verhuur van een studentenkamer, een verblijfplaats in een recreatie- of vakantiepark, een kamer in een rusthuis, de terbeschikkingstelling van een standplaats bij markten, evenementen en kermissen;

2° laadpunten voor voertuigen.

In een mededeling sommen we de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van privédistributienetten en geven meer uitleg bij de praktische betekenis ervan. Onder meer wordt uiteengezet op welke wijze bestaande privédistributienetten (dat zijn netten die op 1 juli 2011 bestonden) geregulariseerd moeten worden.

Specifiek voor laadpunten voor voertuigen stelden we ook een mededeling op die focust op enkele technische aspecten.