Werkmaatschappij Fluvius

Distributienetbeheerders kunnen voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen een beroep doen op een aparte rechtspersoon, een ‘werkmaatschappij’ (zie artikel 4.1.5 Energiedecreet). Hiertoe moeten zij onze voorafgaande toestemming krijgen. Een werkmaatschappij moet aan gelijkaardige voorwaarden voldoen als een netbeheerder. Deze voorwaarden werden vastgelegd in het Energiebesluit. Vooraleer we de distributienetbeheerder toestemming geven om een beroep te doen op een werkmaatschappij, onderzoeken we of aan deze voorwaarden voldaan is.
Het Energiebesluit bepaalt ook de procedure om als netbeheerder toestemming te krijgen om een beroep te doen op een werkmaatschappij.

Fluvius System Operator als enige werkmaatschappij in het Vlaamse Gewest

Sinds 1 juli 2018 fuseerden de werkmaatschappijen EANDIS en INFRAX. De naam voor deze gefuseerde entiteit is FLUVIUS SYSTEM OPERATOR. Op 26 juni 2018 gaven we onze toestemming hiervoor aan de distributienetbeheerders (BESL-2018-21).