Warmte- en koudenetten

Wat is een warmte- en een koudenet?

Een warmtenet , soms ook stadsverwarming genoemd, brengt via ondergrondse, geïsoleerde buizen warmte uit centrale warmtebronnen naar meerdere warmteverbruikers. Het warmtenet functioneert als een heel grote centrale verwarming op de schaal van een wijk, stad of zelfs regio. Koudenetten zijn een vergelijkbare oplossing voor de collectieve levering van koeling, via een leidingnet aan grote afnemers.

De warmteklanten kunnen heel divers zijn: bedrijven, tertiaire sector, woningen, publieke gebouwen,… De warmte wordt via water onder druk (of via stoom voor industriële warmte-uitwisseling) in een gesloten netwerk getransporteerd, met aparte leidingen voor de aanvoer en de retour van warmte. Een warmtewisselaar bij de verbruikers levert de warmte aan de binneninstallatie, voor ruimteverwarming en sanitair warm water, of voor industriële proceswarmte.

Warmtenetten zijn geen duurzame bron op zich, maar een transportmiddel voor collectieve warmtevoorziening.

Bron: https://warmtenet.ode.be/nl/hoewerkthet

Bestaan ze al in Vlaanderen?

In Vlaanderen bestaan een beperkt aantal warmtenetten: https://www.energiesparen.be/overzicht-warmtenetten-in-vlaanderen.

Maar meer en meer steden en gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst warmtenetten uit te bouwen.

Rol van de VREG

In de eerste helft van 2019 krijgt de VREG voor het eerst taken toegewezen ivm warmte- en koudenetten. De taken bestaan vooral uit:

  • Informeren van afnemers
  • Toezicht op de dienstverlening van warmte- en koudeleveranciers 
  • Toezicht op de zekerheid en betrouwbaarheid van de warmte- en koudenetten
  • Bemiddelen en beslechten van geschillen
  • Toezicht en controle op de bepalingen van het decreet en uitvoeringsbepalingen