Organisatie en rollen

De organisatiemodellen voor warmtenetten in Vlaanderen kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de lokale troeven en behoeften. Het regulerend kader van warmtenetten duidt niet aan welke partij de rol van warmteproducent, warmtenetbeheer of warmteleverancier moet opnemen. Verschillende rollen kunnen ook door dezelfde partij opgenomen worden. Het is belangrijk dat binnen elk warmtenetproject de betrokken partijen duidelijke afspraken maken over wie welke rol op zich neemt, omdat dit bepaalt wie verantwoordelijk is voor taken en plichten uit het Energiedecreet en -besluit. De rollen worden verondersteld vast te liggen wanneer het warmte- of koudenet aan de VREG gemeld wordt.

Welke verplichtingen en taken bij de rollen passen, vatten we hieronder samen.

Warmtenetbeheerder

De warmtenetbeheerder heeft volgende taken:  

 • het warmtenet beheren en ontwikkelen;  
 • het verzekeren van de capaciteit om de behoeften op het warmtenet te vervullen;  
 • het warmtenet onderhouden en onderbrekingen herstellen;  
 • de plannen van het warmtenet beheren;  
 • aansluitingen voorzien;  
 • toegang tot het warmtenet verlenen;  
 • het toegangsregister beheren;  
 • warmtemeters plaatsen en beheren;  
 • meetgegevens aflezen, verwerken en verstrekken;  
 • energiefraude opsporen en maatregelen nemen;  
 • de tarieven en voorwaarden voor aansluiting bekendmaken;  
 • de tarieven en voorwaarden voor toegang door toegangshouder bekendmaken. 

Warmteleverancier

De warmteleverancier is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die warmte verkoopt aan afnemers. Zijn taken zijn:  

 • warmte leveren;  
 • de warmtelevering en het gebruik van het warmtenet factureren;  
 • het evenwicht voorzien tussen de warmte- injectie en -afname ;  
 • klachten behandelen;  
 • sociale beschermingsmaatregelen verzekeren voor huishoudelijke klanten