Kostenverdeling voor thermisch en warmwaterverbruik

Koststructuur

Er zijn verschillende soorten kosten voor een gemeenschappelijke bron die verdeeld moeten worden over de afnemers van die bron. Sommige daarvan zijn constant en voorspelbaar, andere kosten hangen grotendeels van het verbruik van de verschillende eenheden af. Daarom verdelen we de kosten in verschillende categorieën, die ook op verschillende manieren verdeeld worden.

Verdeling van de kosten

Vaste kosten

Een deel van de kosten wordt verdeeld volgens het aandeel in de mede-eigendom. Dit is het geval voor kosten waarvoor het verbruik per eenheid weinig invloed heeft op de hoogte van de kost. Deze kosten, die verdeeld worden volgens een vaste verdeelsleutel (zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek wat betreft mede-eigendom, of zoals bepaald in de basisakte van de mede-eigendom), noemen we vaste kosten.

Variabele kosten

Het overige deel van de kosten wordt verdeeld in verhouding met het verbruik per eenheid in het gebouw. Voor deze kosten wordt aangenomen dat het verbruik per afnemer wel een duidelijke invloed op de gemaakte kosten. Deze verdeelsleutel is variabel, aangezien het verbruik veranderlijk is. Daarom spreken we hier van variabele kosten.

Energiekosten: deels vast, deels variabel

Voor de energiekosten voor verwarming en koeling is er een deel dat als een gemeenschappelijke kost beschouwd kan worden, bijvoorbeeld het verbruik voor gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en de leidingverliezen tussen de bron en individuele eenheden. Dit is het aandeel vaste kosten. Het overige deel wordt grotendeels bepaald door het verbruik van de eenheden zelf. Dit is het aandeel variabele kosten.

De vereniging van mede-eigenaars bepaalt zelf welk aandeel van de kosten als vast of als variabel beschouwd wordt. Het gedeelte dat als variabele kost beschouwd wordt moet ten minste 40% zijn, en ten hoogste 90%. Het overgebleven gedeelte (100-X%) wordt als een vaste kost verdeeld.

De energiekosten voor warm water worden volledig als een variabele kost verdeeld.

Kosten voor hulpverbruik, onderhoudskosten, overige kosten: vast

Kosten voor hulpverbruik, onderhoudskosten en overige kosten hangen doorgaans minder sterk af van het effectieve gebruik van de installatie. Daarom worden deze kosten volledig als een vaste kost verdeeld. 

Uitzonderingen op de verdeling van kosten

  • Indien er geen individuele verbruiksmeters (warmtemeters) voor verwarming zijn geïnstalleerd, worden de warmtekostenverdelers gebruikt om de variabele kosten te verdelen.
  • Indien er geen individuele verbruiksmeters voor koeling zijn geïnstalleerd, worden de variabele kosten verdeeld zoals de vaste kosten.