Over VREG

Wij zijn de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, informeren en adviseren. Hiervoor voeren we een open communicatie met energiespelers, eindverbruikers en overheden. We spelen in op evoluties en verschuivingen op de energiemarkt. We treden op als betrouwbare spelverdeler en streven naar een energie-zekere toekomst.

Wie zijn we? Wat doen we?

Welke taken en bevoegdheden hebben we? Maar ook: wat doen we niet, en waarvoor kan u bij een andere organisatie terecht?

Missie, visie en waarden

Waarvoor staan we als organisatie en wat zijn onze waarden?

Raad van Bestuur

De VREG wordt bestuurd door een raad van bestuur. Die is samengesteld uit maximaal zeven leden. Zij kiezen onder hun leden een voorzitter. De leden van de raad van bestuur worden door het Vlaams Parlement aangesteld voor een vaste termijn van vijf jaar. Die termijn kan eenmaal worden verlengd. 

Directie en teams

De directie Net- en marktregulering en de directie Juridische zaken, markttoezicht en data voeren onze kerntaken uit. Het team Algemene diensten en het team Communicatie ondersteunen hen daarin.

Ondernemingsplan

Wij stellen elk jaar een ondernemingsplan op. Dat bevat onze strategische en operationele doelstellingen, maar ook onze weerkerende taken en de actiepunten die we dat jaar zullen ondernemen om die doelstellingen te bereiken. Het ondernemingsplan beschrijft op welke manier wij onze mensen en middelen daarvoor zullen inzetten.

Openbaarheids- en vertrouwelijkheidsbeleid

Als Vlaamse bestuursinstantie zijn wij onderworpen aan het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dat decreet bepaalt zowel de actieve openbaarheid (gegevens publiceren en communiceren) als de passieve openbaarheid (vragen behandelen).