Directie en teams

Algemeen directeur

Pieterjan Renier is algemeen directeur.

Hij is belast met het dagelijks bestuur. Hij treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de VREG en is belast met de leiding van het personeel. 

Het Huishoudelijk Reglement regelt de taakverdeling tussen de algemeen directeur en de raad van bestuur.

De benoeming en bevoegdheden van de algemeen directeur zijn geregeld in de artikelen 3.1.9 en artikel 3.1.10 van het Energiedecreet.

Directieteam

De algemeen directeur stelt een directieteam samen, waarbij deze directeurs worden gekozen omwille van hun deskundigheid.

Het huidige directieteam bestaat uit:

 • Thierry Van Craenenbroeck, directeur netbeheer
 • Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking
 • Sarah Van Kerckhoven, directeur juridische zaken en communicatie

Directie netbeheer

De directie netbeheer bestaat uit het team Nettarieven en het team Technische Regulering.

Thierry Van Craenenbroeck is directeur.

Het team nettarieven bestaat uit Marc Michiels, Bert Stockman, Leen Vandezande en Jonas De Smit.

Zij staan in voor:

 • Opmaak tariefmethodologie en -structuur​
 • Goedkeuring tariefvoorstellen​
 • Controle kosten en budgetten​
 • Benchmarking tarieven 

Het team technische regulering bestaat uit Pauline Ottoy, Frederik Van Goolen, Jo Demeyere, Ivan Lambrechts en Bram van der Heijde.

Zij staan in voor:

 • Technische reglementen ​
 • Europese Netwerkcodes ​
 • Technische voorschriften, reglementen en contracten netbeheerders ​
 • Goedkeuring investeringsplannen​
 • Kwaliteit netbeheer ​

Directie marktwerking

De directie marktwerking bestaat uit het team Controle en Monitoring en de cel VREG-Platform.

Dirk Van Evercooren is directeur.

Het team controle en monitoring bestaat uit Els Vanberghen, Mieke Langie, Wim Somers en Jana Vynckier. 

Taken:

 • Toezicht op de leveranciers, marktorganisatie, marktprocessen, marktdrempels en de contractuele verhoudingen en communicatie tussen marktpartijen
 • Het toezicht op de naleving van de openbaredienstverplichtingen in de energiemarkt
 • Hulp aan consumenten bij het vergelijken van elektriciteits- en gasleveranciers:
  • het aanleveren van de content voor de V-test (vergelijking prijzen van de leveranciers)
  • de monitoring van de dienstverlening van de leveranciers
  • vergelijking van de “groenheid” van de diverse contracten van iedere producent
 • Publicatie en analyse van marktstatistieken (o.a. marktaandelen, evolutie prijzen voor huishoudelijke afnemers, sociale statistieken, statistieken inzake groene stroom en WKK , …)
 •  Faciliteren en bevorderen van de handel in groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

De cel VREG-platform bestaat uit Karolien Verhaegen, Hans Berden, Jeannine De Rijck, Justine Soete, Bert Geysen en Maja Buttiens.

Zij staan in voor:

 • Beheer VREG-platform (certificatendatabank/extranet)​
 • Aansturing IT-partners hierbij​
 • Beheer contacten met gebruikers hiervan (intern en extern)​

Directie juridische zaken en communicatie

Deze directie bestaat uit het team juridische zaken, de cel informatie en communicatie en de ICT-verantwoordelijke.

Sarah Van Kerckhoven is directeur. 

Het team juridische zaken bestaat uit Isabelle Vanden Bon, Kim Verstraeten, Bregt Leyman, Didier van Overloop en Laura De Deyne.

Dit team staat in voor:

 • Opvolging van nieuwe (energie)wetgeving en coördinatie van advisering door de VREG
 • Juridische advisering en ondersteuning bij alle processen van VREG
 • Toezicht op de naleving van de vereisten opgelegd aan netbeheerders, werkmaatschappij, databeheerder of bij aanleg van directe lijnen en leidingen en gesloten distributienetten
 • Opvolging van rechtszaken en coördinatie procedure opleggen administratieve boetes
 • Behandeling klachten tegen VREG en behandeling geschillen die ter bemiddeling of beslechting worden voorgelegd

Binnen deze directie is er een aparte cel informatie en communicatie die fungeert als single-point-of-entry voor de Vlaamse burgers en bedrijven die op zoek zijn naar informatie over of problemen hebben in de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Deze cel staat ook in voor de website, de nieuwsbrief en alle andere communicatieacties en de samenwerking met de federale ombudsdienst voor energie.

Sofie Lauwaert is celhoofd. Fanny Schoevaerts, Yolanda Leenen en Shirley Pauwels zijn informatie- en communicatiedeskundigen.

Karel Vranken is  ICT-verantwoordelijke. Hij beheert de IT-infrastructuur en verzekert de (informatie)veiligheid en bedrijfscontinuïteit van de IT-middelen en -infrastructuur.

Cel personeel en financiën

De cel personeel en financiën heeft volgende taken:

 • Begroting, budget en financieel management en facility management
 • Onthaal, inkomende en uitgaande post, logistieke organisatie, secretariaat, contractbeheer en facturen en boekhouding

Ruben Verboven is celhoofd. Ingrid Borrey is assistent loonadministratie. Lincy De Mey, Cindy Van Lierde en Caroline De Schoenmaeker zijn administratief medewerkers.