Directie en teams

Algemeen directeur

Pieterjan Renier is algemeen directeur.

Hij is belast met het dagelijks bestuur. Hij treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de VREG en is belast met de leiding van het personeel.

Team Communicatie

Het team Communicatie staat in voor de interne en externe communicatie en belanghebbendenmanagement.

Het team bestaat uit Fanny Schoevaerts, Yolanda Leenen, Shirley Pauwels en Moniek Schelstraete. Moniek Schelstraete is woordvoerder.

Team Algemene diensten

Het team Algemene diensten staat in voor de financiën, HR, facility en ICT.  

Het team bestaat uit Ruben Verboven (teamverantwoordelijke), Ingrid Borrey, Cindy Van Lierde, Caroline De Schoenmaeker, Christophe Lebegge en Sue Heye.

Directie Juridische zaken, markttoezicht, applicatie- en databeheer

Sarah Van Kerckhoven is directeur.

In de directie Juridische zaken, markttoezicht en data is er één domeinexpert: Mieke Langie is expert energie- en datamarkt.

Team Juridische zaken

Het team Juridische zaken staat in voor de opvolging van nieuwe (energie)wetgeving en coördinatie van advisering en het toezicht op de naleving van de vereisten opgelegd aan netbeheerders, werkmaatschappij, databeheerder of bij aanleg van directe lijnen en leidingen en gesloten distributienetten.

Het team bestaat uit Bregt Leyman, Isabelle Vanden Bon, Kim Verstraeten, Didier Van Overloop, Laura De Deyne en Sander Meert.

Team Markttoezicht

Het team Markttoezicht staat in voor de monitoring van de elektriciteits-, aardgas-, warmte- en certificatenmarkt en de controle op de naleving van de energieregelgeving en openbaredienstverplichtingen .

Het team bestaat uit Sofie Lauwaert (teamverantwoordelijke), Annelies Vandermeulen, Kris De Bruyn en Evy Bert. 

Team Applicatie- en databeheer

Het team Applicatie- en databeheer staat in voor het beheer en de ontwikkeling van de VREG-applicaties (V-test®, VREG-platform, Groencheck, …) en het ontsluiten van VREG-data intern en extern.

Het team bestaat uit Karolien Verhaegen (teamverantwoordelijke), Hans Berden, Bert Geysen, Laurens Van Goubergen en Kirsten Van Der Stappen.

Directie Technische regulering

Thierry Van Craenenbroeck is directeur.

In de directie Technische regulering is er één domeinexpert: Jo Demeyere voor aardgas.

Team Netexploitatie en marktfacilitatie

Het team Netexploitatie en marktfacilitatie staat in voor de technische reglementen, het toezicht op de netontwikkeling en -exploitatie en volgt de besprekingen op tussen de marktpartijen en de ontwikkeling van nieuwe marktprocessen. 

Het team bestaat uit Marc Michiels (teamverantwoordelijke), Ivan Lambrechts, Tim Mertens, Anke Uytterhoeven, Karel Vranken en Cyril Cousein.

Directie Prijzen en tarieven

Leen Vandezande is directeur.

Team Tarieven

Het team Nettarieven staat in voor de tariefregulering, controle van de kosten en budgetten​ van de distributienetbeheerders en benchmarking van de tarieven.

Het team bestaat uit Bert Stockman (teamverantwoordelijke), Jonas De Smit, Niels Govaerts en Lothar Heymans.