Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis of bij uw onderneming te brengen. Ze dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. Ze dekken ook de transmissiekosten die Fluvius aan Elia betaalt. De nettarieven zijn een deel van de factuur die u van uw energieleverancier krijgt, naast de energiekost en een aantal heffingen.

Filmpje: hoe komen de nettarieven tot stand?

Nettarieven 2023

Op 21 november 2022 hebben we de nettarieven voor 2023 goedgekeurd. 

Nettarieven 2023

Nettarieven voorbije jaren


Capaciteitstarief

Sinds 2023 zijn er nieuwe nettarieven voor elektriciteit ingevoerd. Alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen betalen vanaf dan een deel van hun nettarieven met een capaciteitstarief.

Capaciteitstarief voor elektriciteit

Afbouw uitsluitend nachttarief

De korting op de nettarieven voor uitsluitend nachtverbruik wordt sinds 2021 geleidelijk afgebouwd.

Afbouw uitsluitend nachttarief


Nettarieven bij eigenaars van zonnepanelen

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter betalen nettarieven op basis van hun werkelijke afname . Wie nog een klassieke meter met terugdraaiende teller heeft, betaalt het prosumententarief .

Nettarieven bij eigenaars van zonnepanelen

Veelgestelde vragen over nettarieven