Nettarieven bij eigenaars van zonnepanelen

U hebt zonnepanelen en een klassieke meter

Wie zonnepanelen én een terugdraaiende teller heeft, betaalt het  prosumententarief . Het prosumententarief is de vergoeding die zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller sinds 2015 betalen voor het niet-gemeten gedeelte van hun gebruik van het distributienet.

U hebt zonnepanelen en een digitale meter

Het prosumententarief is niet van toepassing. U betaalt nettarieven op basis van uw werkelijke afname

Hoeveel bedraagt het prosumententarief voor zonnepaneleneigenaars?

Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

Om te weten hoeveel u zal moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied.

De tarieven vindt u terug in onze vereenvoudigde tariefkaarten:


VEREENVOUDIGDE TARIEFKAARTEN VAN ELEKTRICITEIT

Hoe gebeurt de facturatie van het prosumententarief?

Uw energieleverancier rekent het prosumententarief aan via de voorschotfactuur of de jaarafrekening. De aanrekening startte op 1 juli 2015.

Sinds 1 juli 2022 wordt het prosumententarief per maand berekend (volgens de spreiding van de normaal uren zonneschijn in Ukkel).

Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Verdeling per maand  3,68345%  4,54585%  7,84144%  10,67994%  12,36484%  12,42595%  12,67289%  12,00005%  9,63172%  7,02331  4,10124%  3,02932%

Rekenvoorbeeld

Frances en Matteo hebben een zonnepaneleninstallatie van 5 kW. Ze wonen in het netgebied Imewo.

Op 31 juli 2022 ontvingen ze hun jaarafrekening van hun energieleverancier. Op 14 december 2022 krijgen Frances en Matteo een  digitale meter . Voor de periode van 1 augustus tot en met 14 december betalen ze nog het prosumententarief.

Voor hun installatie van 5 kW komt dat neer op:

  • augustus: 40,80017 euro
  • september: 32,747848 euro
  • oktober: 23,87925 euro
  • november: 13,944216 euro
  • december: 10,299688 euro x 14/31 dagen = 4,651472 euro

    Totaal: 116,02 euro

Het prosumententarief voor netgebied Imewo is 68 €/kW/jaar.

 

Januari

Februari Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September Oktober November December
Percentage uren zonneschijn 3,68345% 4,54585% 7,84144% 10,67994% 12,36484% 12,42595% 12,67289% 12,00005% 9,63172% 7,02331% 4,10124% 3,02932%
Berekening voor een installatie van 1 kW

€/kW/maand

2,504746 

3,091178

5,332179 7,2623592 8,4080912 8,449646 8,6175652 8,160034 6,5495696 4,775851 2,7888432 2,0599376
Berekening voor een installatie van 5 kW
€/kW/maand

12,52373 

15,45589 26,6609 36,311796 42,040456 42,24823 43,087826 40,80017 32,747848 23,87925 13,944216 10,299688