Veelgestelde vragen

Als ik minder energie verbruik dan mijn zonnepanelen produceren, bedraagt mijn energiefactuur dan ook 0 euro?

Nee, zelfs bij een nulverbruik betaalt u als zonnepaneleneigenaar nog altijd volgende kosten:

 • prosumententarief
 • bijdrage aan het energiefonds
 • meterhuur
 • jaarlijkse vergoeding of vaste vergoeding

De jaarlijkse vergoeding kan verschillen van leverancier tot leverancier, de eerste drie kosten zijn in principe bij elke energieleverancier gelijk.

Als u contracten vergelijkt via de V-test® en bij uw verbruik ‘0’ ingeeft, dan krijgt u de prijs die u zelfs bij een nulverbruik bij elke leverancier zou betalen.

Wat is het energieovernamedocument?

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuis, maar ook bij de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niét om het energiecontract van iemand over te nemen, wel om het contract mee te verhuizen of om een nieuw contract af te sluiten.

Voor elke verhuis moet u in totaal vier energieovernamedocumenten invullen en ondertekenen:

 • Twee voor de woning die u verlaat (één exemplaar voor u, één voor de nieuwe bewoner)
 • Twee voor de woning waar u intrekt (één exemplaar voor u, één voor de vorige bewoner)

Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier het opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. U houdt dus best altijd zelf ook een kopie bij!

Bij sommige leveranciers kan u een verhuis telefonisch regelen. Toch is het ook dan aangeraden om altijd energieovernamedocumenten in te vullen.
Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Energieovernamedocument

Kan ik altijd worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas?

Nee, in de wintermaanden gelden strengere regels voor afsluiting. Tussen 1 december en 1 maart mogen elektriciteit en aardgas alleen worden afgesloten in de gevallen waar geen advies van de LAC nodig is: dus alleen wegens onveiligheid, leegstand, fraude en een niet goed geregelde verhuizing.  Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de minister van energie deze termijn vroeger laten beginnen of verlengen.
Let op: als u al vóór 1 december afgesloten was, wordt u niet automatisch heraangesloten in de winter.

Wanneer verander ik als zonnepaneleneigenaar best van energieleverancier?

Voor energieconsumenten zonder zonnepanelen maakt het niet zoveel uit wanneer ze van energieleverancier veranderen, voor eigenaars van zonnepanelen is de timing bijzonder belangrijk. U maakt de overstap best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Als u de leverancierswissel niet goed plant, riskeert u op de tussentijdse afrekening die bij elke wissel wordt opgemaakt:

 • ofwel een groot overschot van de zomer, dat naar 0 herleid wordt en waar u dus niet meer van profiteert
 • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd.

Wil u energiecontracten vergelijken? Doe de V-test®!

Kan ik overschakelen van een enkelvoudige meter naar een tweevoudige meter?

Ja, u kan uw netbeheerder vragen om een tweevoudig uurtariefmeter te plaatsen. Die meter maakt een onderscheid tussen dag (normaal tarief) en nacht (verminderd tarief). U moet er dan wel op letten dat u de toestellen die veel energie verbruiken vooral 's nachts laat werken, anders is het tweevoudig tarief niet altijd voordelig.

Let op: de plaatsing van de tweevoudige meter is niet gratis, en sommige leveranciers rekenen ook een hogere abonnementskost aan voor een tweevoudige meter.

Wie is mijn netbeheerder?

Wat is het verschil tussen Herkomstvergelijker en Groencheck?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

 • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
 • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Wat is het verschil tussen Groencheck en Herkomstvergelijker?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

 • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
 • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Hoe wordt de goede werking van de meter opgevolgd?

De goede werking van de elektriciteitsmeter/aardgasmeter wordt opgevolgd door de netbeheerder. Bij beschadiging van de meter neemt men best zo snel mogelijk contact op met de netbeheerder.

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).