Energieverbruik

Hoeveel energie een gezin precies verbruikt, zal afhangen van veel verschillende factoren:

 • hoe groot is uw woning?
 • hoe goed is ze geïsoleerd?
 • hoeveel mensen wonen er?
 • hebt u zonnepanelen?
 • verwarmt u uw woning op aardgas of elektriciteit?
 • welke toestellen werken op elektriciteit en welke op aardgas? (bv. elektrisch fornuis of gasfornuis?)
 • kennen we een strenge of een zachte winter?
 • hebt u een warmtepomp ?

Elektriciteitsverbruik

In 2022 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin 2.658 kWh elektriciteit. Maar dit gemiddelde geeft een vertekend beeld, omdat het cijfer fors naar omlaag wordt gehaald door gezinnen met zonnepanelen. Die gezinnen nemen immers veel minder elektriciteit af van het net, omdat ze ook gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen opwekken.

Verbruikscategorieën elektriciteit

Onderstaande Europese categorieën beschrijven verschillende verbruikstypes: van een alleenstaande in een appartement zonder elektrische verwarming tot een gezin in een grote, elektrisch verwarmde woning. Deze verbruiksgegevens zijn gebaseerd op de Europese statistieken (Eurostat).

Verbruiker Jaarverbruik dagmeter in kWh Jaarverbruik nachtmeter in kWh Jaarverbruik uitsluitend nachtmeter in kWh
Kleine verbruiker met 1 meter 600 / /
Relatief kleine verbruiker met 1 meter 1.200 / /
Doorsnee verbruik van een gezin met 2 meters 1.600 1.900 /
Doorsnee verbruik van een gezin met één meter 3.500 / /
Relatief grote verbruiker met 2 meters 3.600 3.900 /
Grote verbruiker met 2 meters + accumulatieverwarming en/of elektrische boiler 3.600 3.900 12.500
Grote verbruiker, met 1 meter + accumulatieverwarming en/of elektrische boiler 7.500 / 12.500

Deze Europese categorieën zijn geen weerspiegeling van representatieve afnemers in Vlaanderen. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager liggen, afhankelijk van: comforteisen, gewoontes, het aantal elektrische apparaten, de mate waarin de woning is geïsoleerd, zonnepanelen, warmtepomp , … 

Aardgasverbruik

In 2022 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin op jaarbasis 11.448 kWh aardgas. Maar in dit gemiddelde zitten zowel de huishoudens die met aardgas verwarmen als de huishoudens die niét met aardgas verwarmen, en dus een verbruik hebben dat al snel tien keer lager ligt.

Verbruikscategorieën aardgas

Onderstaande Europese categorieën  beschrijven verschillende situaties bij huishoudelijke aardgasverbruikers. Het aardgasverbruik van een doorsnee gezin bedraagt gemiddeld 2.326 kWh (koken + warm water). Als aardgas naast koken en water ook voor de verwarming wordt gebruikt, stijgt het verbruik naar een gemiddelde van 17.000 kWh.

 
Gebruik Verbruiker Jaarverbruik aardgasmeter (in kWh)
Koken en warm water Kleine verbruiker 2.326
Relatief kleine verbruiker 4.652
Verwarming en ander gebruik Doorsnee verbruik van een gezin 17.000
Grote verbruiker 34.890

Energie besparen

Er bestaan veel verschillende manieren om te besparen op energie en om uw energieverbruik terug te dringen. Dat gaat van heel kleine ingrepen en kleine veranderingen in uw dagelijkse gewoonten (de verwarming één graadje lager draaien en een warme trui aantrekken, uw televisietoestel helemaal uitschakelen,…) tot het vervangen van enkel glas of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp .

Met de energiewinstcalculator die het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ( VEKA ) ontwikkelde, kan u precies nagaan welke besparing elke maatregel oplevert. De website van het VEKA geeft ook een overzicht van de premies en subsidies waar u mogelijk recht op heeft om het kostenplaatje van energiebesparende ingrepen te drukken.

Milieugevolgen van uw verbruik

Sinds de wetswijziging van 17 augustus 2019 van Artikel 7.4.1 in het Energiedecreet is de VREG bevoegd om informatie beschikbaar te stellen over de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, ten minste voor wat betreft CO2-emissies en radioactief afval.  

De VREG koos ervoor om de emissiewaarden die jaarlijks door AIB (= Association of Issuing Bodies) berekend worden in het kader van de Belgische Residuele Mix berekening als standaard te gebruiken. AIB is een internationale organisatie die een gestandaardiseerd systeem heeft opgezet voor het toekennen van garanties van oorsprong, waar de VREG ook lid van is. Voor geleverde elektriciteit waarvan de herkomst niet gestaafd werd met garanties van oorsprong wordt de herkomst bepaald door de Residuele Mix van AIB. In deze Residuele Mix berekening geeft AIB ook weer wat de gevolgen zijn voor het milieu van het gebruik van deze niet-hernieuwbare energiebronnen.  

Voor 2022 waren deze emissiewaarden het volgende:  

Energiebron

CO2-emissies (gCO2/kWh) 

Radioactief afval (mg/kWh) 

Hernieuwbare energiebronnen 0 0
Nucleaire centrales 0 2,7
Fossiele brandstoffen 445 0


Voorbeeld:  

Als uw elektriciteitscontract voor 20% uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen, voor 30% uit fossiele brandstoffen en voor 50% uit nucleaire energie afkomstig is en uw verbruik in 2022 3.100 kWh was, dan zag uw uitstoot er in 2022 als volgt uit:  

CO2-emissie

 • Aandeel fossiele brandstoffen = 3.100 kWh * 0,30 = 930 kWh  
 • CO2-uitstoot per kWh = 445 gCO2/kWh  
 • Totale uitstoot: 930 kWh * 445 gCO2/ kWh = 413.850 g CO2  

Radioactief afval:  

 • Aandeel nucleaire energiebronnen = 3.100 kWh * 0,5 = 1.550 kWh  
 • Radio-actief afval per kWh = 2,7 mg/KWh  
 • Totale uitstoot: 1.550 kWh * 2,7 mg/KWh = 4.185 mg radioactief afval