Energieverbruik

Hoeveel energie een gezin precies verbruikt, zal afhangen van veel verschillende factoren:

  • hoe groot is uw woning?
  • hoe goed is ze geïsoleerd?
  • hoeveel mensen wonen er?
  • hebt u zonnepanelen?
  • verwarmt u uw woning op aardgas of elektriciteit?
  • welke toestellen werken op elektriciteit en welke op aardgas? (bv. elektrisch fornuis of gasfornuis?)
  • kennen we een strenge of een zachte winter?
  • hebt u een warmtepomp ?

Elektriciteitsverbruik

In 2017 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin 3.305 kWh elektriciteit. Maar dit gemiddelde geeft een vertekend beeld, omdat het cijfer fors naar omlaag wordt gehaald door gezinnen met zonnepanelen. Die gezinnen nemen immers veel minder elektriciteit af van het net, omdat ze ook gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen opwekken.

Aardgasverbruik

In 2017 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin op jaarbasis 13.851 kWh aardgas. Maar in dit gemiddelde zitten zowel de huishoudens die met aardgas verwarmen als de huishoudens die niét met aardgas verwarmen, en dus een verbruik hebben dat al snel tien keer lager ligt.

Energie besparen

Er bestaan veel verschillende manieren om te besparen op energie en om uw energieverbruik terug te dringen. Dat gaat van heel kleine ingrepen en kleine veranderingen in uw dagelijkse gewoonten (de verwarming één graadje lager draaien en een warme trui aantrekken, uw televisietoestel helemaal uitschakelen,…) tot het vervangen van enkel glas of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp .

Met de energiewinstcalculator die het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) ontwikkelde, kan u precies nagaan welke besparing elke maatregel oplevert. De website van het VEA geeft ook een overzicht van de premies en subsidies waar u mogelijk recht op heeft om het kostenplaatje van energiebesparende ingrepen te drukken.