Energiecontracten

Iedereen die energie verbruikt, moét een contract voor energie afsluiten met een energieleverancier. U kiest uw energiecontract zelf. Met de V-test® kan u alle energiecontracten in Vlaanderen op maat van uw persoonlijke situatie en uw verbruik vergelijken, en ontdekken welke contracten en leveranciers het voordeligst zijn voor u. Gezinnen en kmo's kunnen op elk moment gratis van contract en leverancier veranderen. Als u verhuist, kan u uw energiecontract gewoon mee verhuizen naar uw nieuwe adres. Via het energieovernamedocument regelt u – net als na een echtscheiding of overlijden – snel en efficiënt uw verhuis.

Energiecontracten zijn de verantwoordelijkheid van uw leverancier

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw energieleverancier

Dynamische contracten vanaf 2021

Vanaf 2021 zal een klant met een  digitale meter  kunnen kiezen voor een dynamisch elektriciteitscontract.

In een dynamisch contract wordt de prijs voor de  energiecomponent  doorgaans per uur bepaald op basis van de prijzen op de energiebeurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien. Dit betekent dat het elektriciteitsverbruik per uur wordt afgerekend aan de prijs van dat uur.

Omdat deze uurprijzen normaal gezien een dag op voorhand gekend zijn, kan de klant op basis van deze prijzeninformatie zijn verbruik hierop afstemmen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan hij het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (bv. laden elektrisch voertuig,  warmtepomp , wasmachine). Zo kan hij de energiekost op zijn factuur verlagen.

Dit type contract is enkel mogelijk als er al een digitale meter werd geplaatst. De elektriciteitsafname moet minstens per kwartier kunnen gemeten worden. Dit is niet mogelijk bij een klassieke meter. De klant wordt ook verondersteld om actief bezig te zijn met zijn elektriciteitsverbruik en om bereid te zijn om dit verbruik af te stemmen op de uurprijzen, of om minstens een verbruiksprofiel te hebben dat afwijkt van het gemiddelde (bv. hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, wat afwijkt van het gemiddelde van laag verbruik ’s nachts en hoog verbruik overdag). Een klant die veel verbruikt op momenten met hoge uurprijzen loopt bij dit type contract namelijk het risico om een hogere energiefactuur te krijgen.

Opgepast voor wie zelf elektriciteit produceert met een installatie (bijvoorbeeld zonnepanelen) van maximum 10 kW en die een terugdraaiende teller heeft: de keuze om een dynamisch contract af te sluiten betekent dat uw meter niet meer zal terugdraaien. Dit is onomkeerbaar. Enerzijds zal u geen prosumententarief meer moeten betalen, maar anderzijds zal u wel moeten betalen voor de elektriciteit die u van het net afneemt (energiekost, nettarieven en heffingen) en die bij een terugdraaiende teller werd gecompenseerd met productie van uw installatie (i.e. ‘terugdraaien’ van de teller tot maximum het nulpunt). U moet een terugleveringscontract afsluiten voor de verkoop van de geproduceerde elektriciteit die u niet zelf verbruikt en dus in het elektriciteitsnet injecteert.

Een energiecontract sluiten

Zonder contract met een energieleverancier mag u geen energie verbruiken. Ook als u een nieuwe aansluiting voor gas en/of elektriciteit wil, voor een nieuwe woning bijvoorbeeld, bent u verplicht om eerst een energiecontract te sluiten. Uw netbeheerder zal uw aansluiting pas in orde brengen als u een energiecontract hebt gesloten.

Van energiecontract veranderen

Als u van energieleverancier wil veranderen, dan moet u enkel een nieuw contract sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt dan alles met uw oude leverancier en met de netbeheerder, en zorgt ervoor dat uw oude energiecontract wordt beëindigd en dat u een slotfactuur krijgt.
Als u een nieuw contract sluit bij dezelfde leverancier, zal die uiteraard ook alles voor u regelen.

Een energiecontract stopzetten

Als u verhuist naar het buitenland (of naar een regio waar uw leverancier niet actief is), naar een woning zonder aparte meter (bv. in een appartementsgebouw) of gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft, moet u uw energiecontract opzeggen. U vult dan een energieovernamedocument in en bezorgt het aan uw energieleverancier. Die zal op basis van de meterstanden op het document een slotfactuur opmaken. Als u verhuist of verandert van energieleverancier moet u uw contract niét stopzetten.

Uw energiecontract na een verhuis

Als u verhuist, neemt u normaal gezien uw energiecontract gewoon mee naar uw nieuwe woning. U kan er natuurlijk ook voor kiezen om van energieleverancier te veranderen. Hoe dan ook moet u bij een verhuis altijd op tijd uw leverancier(s) verwittigen en uw meterstanden doorgeven. Daarvoor gebruikt u het energieovernamedocument, waar alle leveranciers in Vlaanderen mee werken om klanten te verhuizen.

Via onze verhuisplanner kennen we in amper twee minuten uw specifieke situatie en vertellen we hoe u best uw energie mee verhuist. 

Uw energiecontract na een overlijden

Bij een overlijden is het, net als bij een verhuis, nodig om een energieovernamedocument op te maken.

Uw energiecontract na een echtscheiding

Na een echtscheiding, of een andere situatie waar mensen besluiten om niet langer samen te wonen, kan er ook een energieovernamedocument nodig zijn wanneer iemand op het oude adres blijft wonen.