Energiecontracten

Energiecontracten zijn de verantwoordelijkheid van uw leverancier

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw energieleverancier

Iedereen die energie verbruikt, moét een contract voor energie afsluiten met een energieleverancier. U kiest uw energiecontract zelf. Met de V-test® kan u alle energiecontracten in Vlaanderen op maat van uw persoonlijke situatie en uw verbruik vergelijken, en ontdekken welke contracten en leveranciers het voordeligst zijn voor u.
Gezinnen en kmo's kunnen op elk moment gratis van contract en leverancier veranderen.

Een energiecontract sluiten

Zonder contract met een energieleverancier mag u geen energie verbruiken. Ook als u een nieuwe aansluiting voor gas en/of elektriciteit wil, voor een nieuwe woning bijvoorbeeld, bent u verplicht om eerst een energiecontract te sluiten. Uw netbeheerder zal uw aansluiting pas in orde brengen als u een energiecontract hebt gesloten.

Van energiecontract veranderen

Als u van energieleverancier wil veranderen, dan moet u enkel een nieuw contract sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt dan alles met uw oude leverancier en met de netbeheerder, en zorgt ervoor dat uw oude energiecontract wordt beëindigd en dat u een slotfactuur krijgt.
Als u een nieuw contract sluit bij dezelfde leverancier, zal die uiteraard ook alles voor u regelen.

Als u verhuist, kan u uw energiecontract gewoon mee verhuizen naar uw nieuwe adres. Via het energieovernamedocument regelt u – net als na een echtscheiding of overlijden – snel en efficiënt uw verhuis.

Klik hier om het energieovernamedocument te downloaden

Hebt u een productie-installatie hernieuwbare energie? Dan kan u dit energieovernamedocument gebruiken.

Een energiecontract stopzetten

Als u verhuist naar het buitenland (of naar een regio waar uw leverancier niet actief is), naar een woning zonder aparte meter (bv. in een appartementsgebouw) of gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft, moet u uw energiecontract opzeggen. U vult dan een energieovernamedocument in en bezorgt het aan uw energieleverancier. Die zal op basis van de meterstanden op het document een slotfactuur opmaken. Als u verhuist of verandert van energieleverancier moet u uw contract niét stopzetten.

Uw energiecontract na een verhuis

Als u verhuist, neemt u normaal gezien uw energiecontract gewoon mee naar uw nieuwe woning. U kan er natuurlijk ook voor kiezen om van energieleverancier te veranderen. Hoe dan ook moet u bij een verhuis altijd op tijd uw leverancier(s) verwittigen en uw meterstanden doorgeven. Daarvoor gebruikt u het energieovernamedocument, waar alle leveranciers in Vlaanderen mee werken om klanten te verhuizen.

Via onze verhuisplanner kennen we in amper twee minuten uw specifieke situatie en vertellen we hoe u best uw energie mee verhuist. 

Uw energiecontract na een overlijden

Bij een overlijden is het, net als bij een verhuis, nodig om een energieovernamedocument op te maken.

Uw energiecontract na een echtscheiding

Na een echtscheiding, of een andere situatie waar mensen besluiten om niet langer samen te wonen, kan er ook een energieovernamedocument nodig zijn wanneer iemand op het oude adres blijft wonen.