Contacteer een energieleverancier

De lijst met de contactgegevens van de energieleveranciers verschilt voor elke doelgroep.

 

Veelgestelde vraag
Wanneer spreekt men van een KMO?
In de energieregelgeving zijn Kleine of Middelgrote Ondernemingen 'de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet'.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700