Energie delen en verkopen

Hebt u een digitale meter ? Dan kan u sinds 2022 energiedelen of verkopen. 

 • Bij energiedelen kan u zelf opgewekte energie direct delen binnen een groep (leden of vennoten van een energiegemeenschap, of bewoners van een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw) of met uzelf.
 • In bepaalde gevallen kan u zelf opgewekte energie ook rechtstreeks verkopen aan een andere afnemer. Dat kan via (meervoudige) persoon-aan-persoonverkoop of via de verkoop door een vereniging van mede-eigenaars (VME) in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw.

Meer weten over de digitale meter?

Energiedelen

U ontvangt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

Energiedelen binnen een groep:

 •  energiedelen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw

      

Energiedelen met uzelf:

 • energiedelen tussen eigen vestigingen

Energie verkopen

U verkoopt uw energie of schenkt die gratis weg.

Persoon-aan-persoonverkoop:

 • energie verkopen tussen 2 verschillende afnemers

 • meervoudige persoon-aan-persoonverkoop: meerdere afnemers verkopen energie aan één andere afnemer.

Vereniging van mede-eigenaars (VME) verkoopt energie aan afnemers in het gebouw:

 • energie verkopen aan mede-eigenaar of huurders in een een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw

      

 

 

Fluvius werkte een protocol uit om alle bovenstaande activiteiten mogelijk te maken. Dat protocol doet alles technisch werken.

In april 2023 keurde de VREG de huidige versie van het protocol goed (BESL-2023-32). Die protocolversie maakt verkoop door een vereniging van mede-eigenaars (VME) mogelijk, naast alle andere vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop die eerder al mogelijk waren.

Wie kan energiedelen?

Energiedelen binnen een groep

a) Energiedelen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw

Wat is het?

Woont of werkt u in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw? Dan kan u samen met de andere bewoners of gebruikers investeren om energie te produceren in dat gebouw. U kan die energie dan delen onder elkaar. Dat gebeurt per kwartier. Energiedelen moet kosteloos gebeuren: u krijgt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

Wie kan het doen?

 • Iedereen die woont in of gebruik maakt van een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw aangesloten op het elektriciteitsnet in het Vlaamse Gewest en een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. 
 • Let op: 
  • Het energiedelen mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.
  • Wilt u energiedelen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw? Dan moet u daarvoor geen energiegemeenschap oprichten.

Voorbeeld

Bewoners van een appartementsgebouw of bedrijven in een kantorencomplex laten zonnepanelen plaatsen op het dak van hun gebouw. Produceren die zonnepanelen energie? Dan wordt die zonne-energie verdeeld over de bewoners of bedrijven in dat gebouw, bijvoorbeeld afhankelijk van het investeringsbedrag van elke bewoner of elk bedrijf. 

Bekijk het voorbeeld van Soraya, Liliane en Michel die energie delen in een gemeenschappelijk gebouw.

Let op

U kan energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen.

b) Energiedelen in een energiegemeenschap

Wat is het?

Bent u een deelnemer van een energiegemeenschap? Dan kan u samen investeren om energie te produceren en die energie delen onder elkaar. Energiedelen gebeurt per kwartier. En het moet kosteloos gebeuren: u krijgt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

      

Wie kan het doen?

Er zijn twee soorten energiegemeenschappen. Lees meer over een energiegemeenschap van burgers en een hernieuwbare-energiegemeenschap. Richt u een energiegemeenschap op? Ga dan goed na of die aan alle voorwaarden voldoet.

Voorbeeld

 • Een buurt met een woonwijk en kmo-zone richt samen een hernieuwbare-energiegemeenschap op. De betrokken bewoners en bedrijven hebben aandelen van de hernieuwbare-energiegemeenschap die zonnepanelen en een windmolen plaatst. Ze delen de geproduceerde energie onder elkaar. Ze kunnen er ook voor kiezen om andere diensten aan te bieden, bijvoorbeeld oplaaddiensten voor elektrische wagens.
 • Verschillende rusthuizen, kinderdagverblijven, scholen, … verspreid over Vlaanderen verenigen zich binnen een energiegemeenschap van burgers. Ze plaatsen zonnepanelen. De instellingen op de verschillende locaties gebruiken de geproduceerde energie van die zonnepanelen.
 • Een  vzw heeft leden die verspreid over heel Vlaanderen wonen. Sommige leden hebben zonnepanelen en willen de energie die ze daarmee opwekken graag delen met de andere vennoten/leden. Dat is mogelijk als de vzw voldoet aan de voorwaarden voor een energiegemeenschap van burgers (EGB). De leden van een EGB hebben het recht om onder elkaar de energie te delen, die wordt opgewekt met de zonnepanelen waarop de energiegemeenschap een gebruiksrecht heeft. 

Let op

 • In een energiegemeenschap kan u enkel energie delen. Energie verkopen in een energiegemeenschap is niet mogelijk. 
 • Hebben bepaalde deelnemers meer geïnvesteerd dan anderen? Dan kan u daar rekening mee houden als u de verdeelsleutel voor energiedelen vastlegt. Meer informatie over de mogelijkheden voor de verdeelsleutel vindt u op de website van Fluvius en in het protocol voor energiedelen
 • U kan ook energiedelen in een energiegemeenschap niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen.

Energiedelen met uzelf

Wat is het?

Produceert u zelf energie en hebt u meerdere verblijfplaatsen of gebouwen in Vlaanderen? Dan kan u energiedelen tussen die verschillende locaties. De energie die u zelf produceert maar niet gebruikt op de ene locatie deelt u dan met de andere locatie. Energiedelen gebeurt per kwartier

Wie kan het doen?

 • Iedereen die in het Vlaamse Gewest twee of meer toegangspunten heeft op het elektriciteitsnet en een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen.
 • Let op: het energiedelen mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

Let op

 • U kan energiedelen met uzelf niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen. U kan dus bijvoorbeeld niet delen met uw tweede verblijf of bedrijfsvestiging én verkopen aan een andere afnemer.
 • U kan ook geen energie delen met een tweede verblijf of met bedrijfsvestigingen in het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
   

Wie kan energie verkopen?

Persoon-aan-persoonverkoop

a) Energie verkopen tussen 2 verschillende afnemers

Wat is het?

Produceert u zelf energie maar hebt u geen andere locatie(s) om uw overschotten mee te delen? Dan kan u die overschotten rechtstreeks verkopen aan één andere afnemer. Dat heet persoon-aan-persoonverkoop of peer-to-peerhandel. Gratis wegschenken mag ook. U bepaalt zelf de prijs en regelt de eventuele betaling onderling. Persoon-aan-persoonverkoop gebeurt per kwartier.

Wie kan het doen?

 • Iedereen die in het Vlaamse Gewest aangesloten is op het elektriciteitsnet en een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers (familieleden, vrienden, buren, ...), lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen.
 • Let op: de persoon-aan-persoonverkoop mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

Een koppel heeft een woning met zonnepanelen. Op bepaalde momenten hebben ze een overschot aan zonne-energie. Ze geven dat overschot weg aan hun zoon. Die woont met zijn gezin op een andere locatie.

Bekijk het voorbeeld van Martine en Frank die energie wegschenken aan het gezin van hun dochter Laura.

Let op

 • Zowel de verkoper als de koper moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. 
 • Wil u zelf opgewekte energie gratis weggeven aan één andere afnemer? Dan kan u met persoon-aan-persoonverkoop een prijs van € 0/kWh afspreken. 
 • Persoon-aan-persoonverkoop kan u niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen (behalve meervoudige persoon-aan-persoonverkoop, dat is een combinatie van verschillende ‘persoon-aan-persoonverkopen’).
   

b) Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop: meerdere afnemers verkopen aan één andere afnemer

Wat is het?

Wil u energie-overschotten kopen van meerdere afnemers die zelf energie opwekken? Dat kan met meervoudige persoon-aan-persoonverkoop. Bij meervoudige persoon-aan-persoonverkoop verkopen meerdere afnemers rechtstreeks energie (die ze niet zelf gebruiken) aan één andere afnemer. Gratis wegschenken mag ook. 

Wie kan het doen?

 • Iedereen die 
  • in het Vlaamse Gewest aangesloten is op het elektriciteitsnet en 
  • een digitale meter heeft. 
 • Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. 
 • Let op: de verkoop mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft vijf werknemers. Die werknemers komen elk met het bedrijf overeen dat zij de zonne-energie die zij thuis opwekken met hun zonnepanelen, verkopen aan het bedrijf.

Let op

 • Bij meervoudige persoon-aan-persoonverkoop kunnen meerdere afnemers (verkopers) enkel verkopen aan één andere afnemer (koper). Omgekeerd gaat niet. U kan geen energie verkopen aan meerdere afnemers.
 • Kosteloos energiedelen in een groep is wel mogelijk: ofwel in een gemeenschappelijk gebouw ofwel in een energiegemeenschap. Voor een energiegemeenschap gelden verschillende voorwaarden.
 • U kan meervoudige persoon-aan-persoonverkoop niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen.
 • Zowel de verkopers als de koper bij de meervoudige persoon-aan-persoonverkoop moeten in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.
   

Vereniging van mede-eigenaars (VME) verkoopt energie aan bewoners van het gebouw.

Wat is het?

Wil een vereniging van mede-eigenaars (VME) investeren om energie te produceren in of op een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw? Dan kan de VME die geproduceerde energie verkopen aan de afnemers in dat gebouw. Dat kunnen mede-eigenaars zijn of huurders.

Let op: de verkoper hoeft niet altijd een VME te zijn. 

 • Heeft het gebouw maar één eigenaar? Dan kan de gebouweigenaar de zelf geproduceerde energie verkopen aan de huurders in het gebouw. 
 • Heeft een individuele eigenaar van de VME het recht gekregen om in of op de gemeenschappelijke delen van het gebouw een eigen productie-installatie te plaatsen? Dan kan die de daarmee geproduceerde energie ook verkopen aan de mede-eigenaars of huurders in het gebouw.

Wie kan het doen?

 • Iedereen die
  • woont in of gebruik maakt van een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw dat is aangesloten op het elektriciteitsnet in het Vlaamse Gewest en
  • een digitale meter heeft.
 • De verkoper is in elk geval een VME, een gebouweigenaar of een individuele eigenaar met een productie-installatie in of op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
 • De kopers zijn de bewoners of de gebruikers van het gebouw: dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. 
 • Let op:
  • de verkoop mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.
  • Wilt u energiedelen in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw? Dan moet u daarvoor geen energiegemeenschap oprichten.

Voorbeeld

De VME van een gebouw met zes appartementen en een winkel op het gelijkvloers, beslist om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De zonne-energie die met deze zonnepanelen wordt opgewekt, wordt verkocht aan de bewoners van de appartementen en de huurder van het winkelpand.

Let op

U kan deze vorm van energie verkopen niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen.


Wat hebt u nodig?

 • Elke locatie/deelnemer heeft een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Fluvius met een eigen meter.
 • Elke locatie/deelnemer heeft een digitale meter .
 • Elke locatie/deelnemer heeft aan Fluvius de toestemming gegeven om kwartierwaarden uit die digitale meter uit te lezen en die door te sturen naar zijn leverancier (‘meetregime 3’). U geeft die toestemming door meetregime 3 aan te vragen bij uw leverancier. U betaalt dan 1,14 euro (incl. btw) extra per jaar voor het tarief databeheer. Dat tarief databeheer is een onderdeel van de nettarieven.
 • U vraagt bij uw leverancier best na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn.
 • Elke locatie/deelnemer maakt onderling goede afspraken over de betaling en de prijs. Dat kan bijvoorbeeld met de modelovereenkomst op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. 

Wat zijn de voordelen?

Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop hebben enkel een effect op de energiecomponent  van de elektriciteitsfactuur. Het blijft dus het meest voordelig om uw geproduceerde energie zo veel mogelijk zelf te verbruiken. 

Lees meer over de verschillende onderdelen van de energiefactuur.

 • U produceert energie: Zet u een overschot op het net? Dan krijgt u een terugleveringsvergoeding van uw leverancier. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die terugleveringsvergoedingen gemiddeld zijn. Verkoopt of deelt u dat overschot? Dan valt die terugleveringsvergoeding weg. Maar voor de ontvanger van uw overschot is die energie meer waard. 
 • U ontvangt energie: U betaalt minder voor de energiecomponent aan uw leverancier. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiecomponent gemiddeld is. Voor elke ontvangen kWh zonne-energie valt die energiecomponent weg. Maar u blijft voor die ontvangen energie wel nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling betalen.

Let op:

 • De energiecomponent en terugleveringsvergoeding hangen af van het contract met uw leverancier. Het bedrag per kWh kan dus afwijken van de gemiddelde cijfers op onze website.
 • Hebt u een overschot in een bepaald kwartier? En verkoopt of deelt u dat met iemand anders? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van het elektriciteitsverbruik van de andere in dat kwartier. Verbruikt die andere op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. U ontvangt dan wel een terugleveringsvergoeding.
 • Doet u aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop? Dan moet u nog altijd een contract nemen bij een leverancier voor momenten waarop u geen energie produceert of ontvangt.

Verrekeningen

Fluvius voert de verrekeningen bij energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop uit. Daarom zal Fluvius:

 • de verschillende vormen van energie-uitwisseling registreren;
 • bepaalde deelnamevoorwaarden controleren, bv. of de kwartierwaarden uit de digitale meter worden uitgelezen;
 • de afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes doorgeven aan de betrokkenen en de energieleveranciers.

De betrokkenen moeten zich daarvoor eerst aanmelden via het online klantenportaal van Fluvius. U leest daar ook over de verdere nodige stappen en hoe het systeem precies werkt. 
 
Hebt u daarover vragen? Bekijk de veelgestelde vragen van Fluvius.

Meer weten?

In deze artikels van het Energiedecreet leest u meer: 

Veelgestelde vragen over energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

Ik wil mijn overschot aan zonne-energie delen (met mezelf) of verkopen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw leverancier. Vraag na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn. Zo moet elke locatie/deelnemer een digitale meter hebben en voorlopig een afnamecontract bij dezelfde elektriciteitsleverancier. Vraag uw leverancier om meetregime 3 te activeren. Met meetregime 3 geeft u Fluvius de toestemming om kwartierwaarden uit de digitale meter uit te lezen en die door te sturen naar de leverancier. Zo kan uw leverancier uw elektriciteitsfactuur en die van de andere locatie(s)/deelnemer(s) automatisch aanpassen.  

Meld u aan in Mijn Fluvius. Daar staan alle verdere stappen die u moet nemen toegelicht. 

Doet u aan persoon-aan-persoonverkoop? En wil u uw energie niet gratis wegschenken? Spreek dan met de ontvanger van uw energie onderling een prijs af. U bepaalt zelf hoe u die afspraak (contractueel) regelt.  

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik vraag meetregime 3 aan bij mijn leverancier om aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop te doen. Mag mijn leverancier dat weigeren?

Nee. Uw leverancier is verplicht om op uw vraag meetregime 3 voor u aan te vragen bij Fluvius. Die verplichting volgt uit Art. 4.2.13, §2 en §3 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.   

U vraagt bij uw leverancier best wel na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn.

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Moet ik nettarieven betalen voor de energie die ik ontvang via zonnedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop?

Ja. Voor de ontvangen energie valt enkel de energiecomponent aan uw leverancier weg. U betaalt voor die energie dus wel nog nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik ontvang energie via energiedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop. Welk voordeel levert mij dat op?

Heeft de energiedeler of -verkoper een overschot aan zonne-energie in een bepaald kwartier? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van uw elektriciteitsverbruik in dat kwartier. Verbruikt u op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. Hoeveel kWh zonne-energie u ontvangt hangt dus af van de hoeveelheid energie die de deler of verkoper injecteert op het net én de mate waarin u op die momenten verbruikt. 

Voor elke ontvangen kWh zonne-energie valt de energiecomponent aan uw leverancier weg. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiecomponent gemiddeld is. Let op: de energiecomponent die u betaalt hangt af van het contract met uw leverancier. Het bedrag per kWh kan dus afwijken van de gemiddelde cijfers op onze website. U blijft voor de ontvangen energie wel nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling betalen. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.