Veelgestelde vragen over energiedelen

Ik wil mijn overschot aan zonne-energie delen (met mezelf) of verkopen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw leverancier. Vraag na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn. Zo moet elke locatie/deelnemer een digitale meter hebben en voorlopig een afnamecontract bij dezelfde elektriciteitsleverancier. Vraag uw leverancier om meetregime 3 te activeren. Met meetregime 3 geeft u Fluvius de toestemming om kwartierwaarden uit de digitale meter uit te lezen en die door te sturen naar de leverancier. Zo kan uw leverancier uw elektriciteitsfactuur en die van de andere locatie(s)/deelnemer(s) automatisch aanpassen.  

Meld u aan in Mijn Fluvius. Daar staan alle verdere stappen die u moet nemen toegelicht. 

Doet u aan persoon-aan-persoonverkoop? En wil u uw energie niet gratis wegschenken? Spreek dan met de ontvanger van uw energie onderling een prijs af. U bepaalt zelf hoe u die afspraak (contractueel) regelt.  

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik vraag meetregime 3 aan bij mijn leverancier om aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop te doen. Mag mijn leverancier dat weigeren?

Nee. Uw leverancier is verplicht om op uw vraag meetregime 3 voor u aan te vragen bij Fluvius. Die verplichting volgt uit Art. 4.2.13, §2 en §3 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.   

U vraagt bij uw leverancier best wel na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn.

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Moet ik nettarieven betalen voor de energie die ik ontvang via zonnedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop?

Ja. Voor de ontvangen energie valt enkel de energiecomponent aan uw leverancier weg. U betaalt voor die energie dus wel nog nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

Ik ontvang energie via energiedelen (met mezelf) of persoon-aan-persoonverkoop. Welk voordeel levert mij dat op?

Heeft de energiedeler of -verkoper een overschot aan zonne-energie in een bepaald kwartier? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van uw elektriciteitsverbruik in dat kwartier. Verbruikt u op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. Hoeveel kWh zonne-energie u ontvangt hangt dus af van de hoeveelheid energie die de deler of verkoper injecteert op het net én de mate waarin u op die momenten verbruikt. 

Voor elke ontvangen kWh zonne-energie valt de energiecomponent aan uw leverancier weg. Op onze website kan u opvolgen hoe hoog die energiecomponent gemiddeld is. Let op: de energiecomponent die u betaalt hangt af van het contract met uw leverancier. Het bedrag per kWh kan dus afwijken van de gemiddelde cijfers op onze website. U blijft voor de ontvangen energie wel nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling betalen. 

Algemene info over energiedelen vindt u hier.

‘De ontvanger’ van mijn gedeelde of verkochte energie verbruikt in een bepaald kwartier minder dan ik zelf injecteer op het net. Wat gebeurt er met de overgebleven energie?

De overgebleven energie wordt aan u (= de energiedeler of -verkoper) toegewezen. U kan voor die energie een terugleveringsvergoeding ontvangen van uw leverancier.  

Lees meer over de effectieve toepassingsregels van energiedelen en persoon-persoonverkoop op de website van Fluvius

Algemene info over energiedelen vindt u hier.