Veelgestelde vragen over aansluitingen

Wat moet ik doen bij schade aan mijn aansluiting?

Als u schade vaststelt (bijvoorbeeld aan uw trottoir) of vermoedt aan uw aardgas- of elektriciteitsaansluiting, breng dan zo snel mogelijk uw netbeheerder op de hoogte. Best met een aangetekende brief, best met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de schade. Foto's helpen altijd om de schade zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en te kunnen herstellen. We raden aan om ook meteen uw verzekeraar in te lichten.

Wie is mijn netbeheerder?

Krijg ik een compensatie als mijn (her)aansluiting te laat geregeld wordt of als ik langere tijd zonder stroom zit?

U kan via de website van uw netbeheerder een vergoeding aanvragen. Let wel op: het gaat om een ongemakkenvergoeding, en niet om een echte schadevergoeding. U krijgt een vast bedrag toegekend, dat staat los van de werkelijke schade die u leed omdat u een tijdlang geen stroom had.

U kan er ook voor kiezen om de werkelijke schade te laten vergoeden, maar dan moet u een andere procedure volgen en zal u ook een fout van de netbeheerder moeten aantonen.

U moet de compensatie binnen de 30 kalenderdagen indienen, bij goedkeuring volgt de betaling ten laatste 60 kalenderdagen later.

Wie is mijn netbeheerder?

Wat moet ik doen met mijn aansluiting als ik verhuis?

Met uw aansluiting moet niets gebeuren, uw aansluiting is verbonden aan uw huis of bedrijf, niet aan uw persoonlijk energiecontract. Bij een verhuis kan u een nieuw contract voor elektriciteit en aardgas sluiten, of uw huidig contract meenemen. Dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. Wie verhuist, moet zowel voor zijn oude als voor zijn nieuwe adres energieovernamedocumenten invullen. Zowel voor de vorige woning als voor de nieuwe woning  moeten er twee exemplaren opgemaakt worden: één voor de vertrekkende klant en één voor de overnemer. De twee partijen moeten het document zorgvuldig invullen en ondertekenen. Elke partij stuurt daarna een kopie van zijn document aan zijn energieleverancier(s).   

Hoe kan ik een aansluiting aanpassen of verplaatsen?

Wil u de aftakking van het aardgas- en elektriciteitsnet in uw woning laten verzwaren of verplaatsen? Wil u een tijdelijke aftakking aanvragen? Of een meter laten wegnemen of bijplaatsen? Dan kan u terecht bij uw netbeheerder. Die zal bekijken wat mogelijk is, en een timing en kostprijs bepalen voor de aanpassingswerken.

Meer info via https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen

Hoeveel kost een aansluiting?

De kostprijs van een aansluiting hangt af van de netbeheerder, maar ook van het type aansluiting. U betaalt de aansluiting rechtstreeks aan uw netbeheerder, deze afrekening is ook de enige die niét via uw energieleverancier(s) gebeurt.
U kan de aansluitingstarieven opvragen of raadplegen op de websites van de netbeheerders.

Wie is mijn netbeheerder?

Is een aansluiting overal mogelijk?

Voor elektriciteit kan iedereen in Vlaanderen in principe aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dat is niet het geval voor aardgas. U vraagt aan uw netbeheerder of een aardgasaansluiting voor uw woning of vestiging mogelijk is.

Wie is mijn netbeheerder?

Hoe kan ik een aansluiting aanvragen voor mijn bedrijf?

De grote meerderheid van de bedrijven dient ook gewoon een aanvraag in bij de netbeheerder.
Alleen grote bedrijven die heel veel energie gebruiken, kunnen rechtstreeks op het hoogspanningsnet en/of het hogedruknet worden aangesloten. Ze moeten daarvoor aankloppen bij Elia (elektriciteit) of Fluxys (aardgas).

Hoe kan ik een aansluiting aanvragen voor bij mij thuis?

Als u een aansluiting voor gas en/of elektriciteit wil, kan u daarvoor een aanvraag indienen bij uw netbeheerder. Die brengt de aansluiting dan zo snel mogelijk in orde.

Wie is mijn netbeheerder?

Heeft elke woning en elk bedrijf altijd een gas- én elektriciteitsaansluiting?

Nee, u kan aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, maar bijvoorbeeld verwarmen met stookolie of een andere verwarmingsbron dan aardgas. Niet elk gezin of elk bedrijf heeft een aardgasaansluiting.

Is een aansluiting verplicht?

Nee, u kan perfect in uw eigen energie voorzien, zonder een aansluiting op het distributienet.
Hou er wel rekening mee dat een batterij bijvoorbeeld verplicht moet aangemeld worden bij de netbeheerder. Deze meldingsplicht geldt sinds 1 januari 2017.

Het aansluitingsreglement, waarin de meldingsplicht van de plaatsing van bepaalde opslagsystemen (nl.: vanaf 3 kWh) is vermeld, is in werking sinds 1 januari 2017 (voor Eandis) en sinds 1 februari 2017 (voor Infrax). U moet de plaatsing van batterijen die sinds die datum worden geïnstalleerd aanmelden bij Fluvius , de fusiemaatschappij van beide bedrijven.  

De distributienetgebruiker op laagspanning “is er toe gehouden met de DNB in contact te treden om na te gaan of er al dan niet tot een aanpassing van de aansluiting of een aanpassing van het distributienet overgegaan moet worden teneinde de operationele veiligheid en spanningskwaliteit te waarborgen bij: […] - de installatie of het weghalen van een Opslagmogelijkheid voor elektriciteit vanaf 3 kWh […]”.

Zie bijvoorbeeld de volgende link onder artikel 7.5. ‘Wijziging van afname- of injectiekarakteristieken’.