Veelgestelde vragen over aansluitingen

Is een aansluiting verplicht?

Nee, u kan perfect in uw eigen energie voorzien, zonder een aansluiting op het distributienet.

Let op, het is wel verplicht om een niet-mobiele productie-installatie (bv. zonnepanelen) die in eilandmodus werkt aan te melden bij de VREG. Voor meer info: https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen.

Moet ik een batterij aanmelden?

Ja, een thuisbatterij die verbonden wordt met het distributienet moet net zoals een decentrale productie-eenheid (bv. zonnepanelen) aangemeld worden bij Fluvius.

Als u een batterij of een decentrale productie-installatie in eilandwerking plaatst (dit wil zeggen nooit verbonden met het distributienet), hoeft u dit niet aan Fluvius te melden. Dit moet wel aan de VREG gemeld worden. Voor meer info: https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen.

Deze meldingsplicht geldt sinds 24 oktober 2019.

Is een aansluiting overal mogelijk?

Voor elektriciteit kan iedereen in Vlaanderen in principe aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dat is niet het geval voor aardgas. U vraagt aan uw netbeheerder of een aardgasaansluiting voor uw woning of vestiging mogelijk is.

Wie is mijn netbeheerder?

Hoeveel kost een aansluiting?

De kostprijs van een aansluiting hangt af van de netbeheerder, maar ook van het type aansluiting. U betaalt de aansluiting rechtstreeks aan uw netbeheerder, deze afrekening is ook de enige die niét via uw energieleverancier(s) gebeurt.
U kan de aansluitingstarieven opvragen of raadplegen op de websites van de netbeheerders.

Wie is mijn netbeheerder?

Hoe kan ik een aansluiting aanvragen voor bij mij thuis?

Als u een aansluiting voor gas en/of elektriciteit wil, kan u daarvoor een aanvraag indienen bij uw netbeheerder. Die brengt de aansluiting dan zo snel mogelijk in orde.

Wie is mijn netbeheerder?

Hoe kan ik een aansluiting aanvragen voor mijn bedrijf?

De grote meerderheid van de bedrijven dient ook gewoon een aanvraag in bij de netbeheerder.
Alleen grote bedrijven die heel veel energie gebruiken, kunnen rechtstreeks op het hoogspanningsnet en/of het hogedruknet worden aangesloten. Ze moeten daarvoor aankloppen bij Elia (elektriciteit) of Fluxys (aardgas).

Hoe kan ik een aansluiting aanpassen of verplaatsen?

Wil u de aftakking van het aardgas- en elektriciteitsnet in uw woning laten verzwaren of verplaatsen? Wil u een tijdelijke aftakking aanvragen? Of een meter laten wegnemen of bijplaatsen? Dan kan u terecht bij uw netbeheerder. Die zal bekijken wat mogelijk is, en een timing en kostprijs bepalen voor de aanpassingswerken.

Meer info via https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen

Wat moet ik doen met mijn aansluiting als ik verhuis?

Met uw aansluiting moet niets gebeuren, uw aansluiting is verbonden met uw huis of bedrijf en niet met uw persoonlijk energiecontract. Bij een verhuis kan u een nieuw contract voor elektriciteit en aardgas afsluiten of uw huidig contract meenemen. Dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. Wie verhuist, moet zowel voor zijn oude als voor zijn nieuwe adres energieovernamedocumenten invullen. Zowel voor de vorige woning als voor de nieuwe woning  moeten er twee exemplaren opgemaakt worden: één voor de vertrekkende klant en één voor de overnemer. De twee partijen moeten het document zorgvuldig invullen en ondertekenen. Elke partij stuurt daarna een kopie van zijn document aan zijn energieleverancier(s).   

Wat moet ik doen bij schade aan mijn aansluiting?

Als u vermoedt dat er schade is aan uw aardgas- of elektriciteitsaansluiting of als u schade vaststelt (bijvoorbeeld aan de stoep) breng dan zo snel mogelijk uw netbeheerder op de hoogte. Best met een aangetekende brief en een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de schade. Foto's helpen altijd om de schade zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en te kunnen herstellen. We raden aan om ook meteen uw verzekeraar in te lichten.

Wie is mijn netbeheerder?

Verdere behandeling van uw dossier en eventuele schadevergoeding

Uw netbeheerder zal nagaan of er een fout is gebeurd en indien nodig zijn verzekeraar op de hoogte brengen. U kunt een exemplaar van zijn verslag opvragen.
Als uw netbeheerder vaststelt dat de schade werd veroorzaakt door een derde zal hij u doorverwijzen naar deze derde, tenzij het over een andere netbeheerder gaat. In dat geval zal uw netbeheerder het dossier zelf verder afhandelen en u eventueel vergoeden.

Daarbij zal de netbeheerder rekening houden met de bepalingen die in het aansluitingscontract opgenomen zijn, als u, voor uw aansluiting, dergelijk contract gesloten hebt.

In geval van betwisting is de rechter hiervoor bevoegd.

Krijg ik een compensatie als mijn (her)aansluiting te laat geregeld wordt of als ik langere tijd zonder stroom zit?

U kan via de website van uw netbeheerder een vergoeding aanvragen. Let wel op: het gaat om een ongemakkenvergoeding, en niet om een echte schadevergoeding. U krijgt een vast bedrag toegekend, dat staat los van de werkelijke schade die u leed omdat u een tijdlang geen stroom had.

U kan er ook voor kiezen om de werkelijke schade te laten vergoeden, maar dan moet u een andere procedure volgen en zal u ook een fout van de netbeheerder moeten aantonen.

U moet de compensatie binnen de 30 kalenderdagen indienen, bij goedkeuring volgt de betaling ten laatste 60 kalenderdagen later.

Wie is mijn netbeheerder?

Heeft elke woning en elk bedrijf altijd een gas- én elektriciteitsaansluiting?

Nee, u kan aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, maar bijvoorbeeld verwarmen met stookolie of een andere verwarmingsbron dan aardgas. Niet elk gezin of elk bedrijf heeft een aardgasaansluiting.