Forfaitaire vergoeding bij laattijdige aansluiting

Forfaitaire vergoeding bij laattijdige aansluiting

Als u een aansluiting op het distributienet bestelde, en de vastgelegde of afgesproken termijn voor aansluiting wordt overschreden, dan is de distributienetbeheerder u een vergoeding verschuldigd per dag vertraging. De distributienetbeheerder is u deze vergoeding evenwel niét verschuldigd als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de aansluiting niet heeft kunnen voorkomen.

De dagvergoeding bedraagt:

  • 25 euro voor een gezin
  • 50 euro voor een niet-huishoudelijke netgebruiker
  • 100 euro voor een laattijdige aansluiting met detailstudie

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Forfaitaire vergoeding bij laattijdige heraansluiting

Als u van het distributienet afgesloten werd en een heraansluiting aanvroeg, en de vastgelegde termijn voor de heraansluiting wordt overschreden, dan is de distributienetbeheerder u een vergoeding verschuldigd per dag vertraging. De distributienetbeheerder is u deze vergoeding evenwel niét verschuldigd als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de heraansluiting niet heeft kunnen voorkomen.

De dagvergoeding bedraagt 75 euro voor gezinnen en niet-huishoudelijke netgebruikers. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Forfaitaire vergoeding bij langdurige stroomonderbreking

De netbeheerder is de netgebruiker een vergoeding verschuldigd in geval van een niet-geplande stroomonderbreking die minstens vier uur duurt.

Het gaat enkel om stroomonderbrekingen die niet op voorhand werden aangekondigd.

De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, voor elke bijkomende periode van vier uur komt daar 20 euro bij. Deze bedragen worden verdubbeld als de onderbreking plaatsvindt in de winterperiode (van 1 december tot 1 maart), afhankelijk van de weersomstandigheden kan die periode verlengd worden.

Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan, met een minimum van 35 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur.

Ook hier geldt dat de genoemde bedragen jaarlijks geïndexeerd worden.

De vergoedingsplicht geldt niet in geval van een onderbreking als gevolg van een noodsituatie of overmacht, zoals omschreven in de technische reglementen.

Wettelijke basis

Decreet van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Meer informatie over de aanvraag van een vergoeding via de website van Fluvius.