Veelgestelde vragen over energiecontract en leveranciers

Wat is het energieovernamedocument?

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuis, maar ook bij de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niét om het energiecontract van iemand over te nemen. U neemt ofwel uw huidig contract mee bij een verhuis of u sluit een nieuw contract. Maar dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. 

Voor elke verhuis moet u in totaal vier energieovernamedocumenten invullen en ondertekenen:

  • Twee voor de woning die u verlaat (één exemplaar voor u, één voor de nieuwe bewoner)
  • Twee voor de woning waar u intrekt (één exemplaar voor u, één voor de vorige bewoner)

Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier het opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. U houdt dus best altijd zelf ook een kopie bij!

Bij sommige leveranciers kan u een verhuis telefonisch regelen. Toch is het ook dan aangeraden om altijd energieovernamedocumenten in te vullen.
Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Energieovernamedocument

Wat is het verschil tussen Herkomstvergelijker en Groencheck?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Wat is het verschil tussen Groencheck en Herkomstvergelijker?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Wat moet ik doen als er een vermogensbegrenzer in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u nog energie kunt verbruiken, moet u aan uw energieleverancier melden dat er een vermogensbegrenzer in uw nieuwe woning aanwezig is. Uw leverancier zal uw netbeheerder op de hoogte brengen. U moet dan een afspraak maken met uw netbeheerder, die de vermogensbeheerder binnen 15 dagen zal verwijderen.
Als de energiemeter op uw nieuwe adres afgesloten is en u geen energie kunt verbruiken, zal de netbeheerder de vermogensbegrenzer meteen verwijderen wanneer hij de energiemeters opnieuw activeert.

Wat moet ik doen als er een budgetmeter in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u in uw oude woning ook een budgetmeter had, moet u zowel uw oude netbeheerder als de netbeheerder van uw nieuwe adres contacteren. U krijgt dan een nieuwe kaart voor de budgetmeter in uw nieuwe woning. De oplaadkaart van uw vorige woning werkt immers niet in de nieuwe budgetmeter, en kan u niet langer gebruiken in uw nieuwe woning. Als de budgetmeter in uw nieuwe woning niet actief is, zal de netbeheerder deze activeren.

Als u in uw oude woning zelf géén budgetmeter had, moet u zo snel mogelijk aan uw netbeheerder melden dat er een budgetmeter aanwezig is in uw nieuwe woning. Uw netbeheerder zal de budgetmeter deactiveren, zodat die opnieuw werkt als een gewone energiemeter.

Mijn nieuwe woning is nog niet aangesloten op het net. Wat moet ik doen om aardgas en elektriciteit te kunnen verbruiken.

Vraag eerst bij de netbeheerder van uw nieuwe woonplaats een aansluiting op het net aan.

  • Als u voor uw nieuwe adres al een contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u die tijdig de verhuisdatum en uw nieuwe adres melden.
  • Als u voor uw nieuwe adres nog geen contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u dat eerst regelen. Zonder energiecontract mag u geen aardgas of elektriciteit verbruiken.

Moet ik extra kosten betalen als ik van energieleverancier verander vóór het aflopen van mijn contract?

Nee, gezinnen en kmo’s kunnen gratis veranderen van leverancier. Alleen grote professionele klanten (met een elektriciteitsverbruik van meer dan 49.999 kWh en een aardgasverbruik van meer dan 99.999 kWh) moeten hun contractuele voorwaarden respecteren.
Opgelet: sommige leveranciers rekenen wel de jaarlijkse vergoeding (administratieve- en andere kosten) voor een heel jaar aan als u minder dan een jaar klant blijft. U vindt hierover meer informatie in de V-test®.

Hoe kan ik een energiecontract sluiten?

U kan op verschillende manieren een energiecontract sluiten (via de telefoon, in een verkooppunt, sommige leveranciers sturen ook nog altijd verkopers deur aan deur). Via de website van de leverancier zal u het snelst een energiecontract af kunnen sluiten. Het consumentenakkoord legt de energieleveranciers strenge regels op rond contracten.

Meer informatie over het Consumentenakkoord