Veelgestelde vragen over een energiecontract sluiten

Hoe kan ik een energiecontract sluiten?

U kan op verschillende manieren een energiecontract sluiten (via de telefoon, in een verkooppunt, sommige leveranciers sturen ook nog altijd verkopers deur aan deur). Via de website van de leverancier zal u het snelst een energiecontract af kunnen sluiten. Het consumentenakkoord legt de energieleveranciers strenge regels op rond contracten.

Meer informatie over het Consumentenakkoord

Hoe kies ik een energiecontract?

Dat hangt af van wat u belangrijk vindt. Uiteraard zal de prijs voor veel energieconsumenten doorslaggevend zijn in hun keuze voor een energiecontract, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen:

  • Vaste of variabele energiecomponent : net zoals bij een woonlening kan u kiezen voor een energiecontract met vaste energiecomponent (die niet verandert) of met een variabele energiecomponent (die mee daalt of stijgt met de prijzen op de energiebeurzen). Bij stijgende energieprijzen bent u beter af met een vast contract, bij dalende energieprijzen profiteert u mee met een variabel contract. Voor u een contract kiest, maakt u dus best voor uzelf uit hoeveel prijsrisico u bereid bent te lopen.
  • Looptijd: kiest u liefst een energiecontract van onbepaalde duur, of een contract van bepaalde duur (1 tot 5 jaar) dat u elk jaar moet vernieuwen? Opgelet: als u zelf geen actie onderneemt, wordt u contract stilzwijgend verlengd, mogelijk naar een ander en duurder tarief.
  • Herkomst van de geleverde elektriciteit: als u het belangrijk vindt waar de energie die u verbruikt vandaan komt, kan u de Herkomstvergelijker gebruiken. Wil u er zeker van zijn dat u alleen groene (duurzame, hernieuwbare) energie verbruikt, dan kan u dat controleren door de Groencheck te doen.
  • Dienstverlening: ook de bereikbaarheid van uw leverancier, de manier waarop u uw factuur krijgt (bij de goedkoopste contracten zal alle communicatie meestal volledig digitaal verlopen), de klachtenbehandeling, kunnen meespelen in uw keuze voor een energiecontract en een energieleverancier. Als particuliere energieverbruiker kan u de V-test® doen om de dienstverlening van de verschillende leveranciers te vergelijken.

Mag een energieleverancier mij weigeren als klant?

Energieleveranciers mogen alleen maar klanten weigeren in een aantal specifieke gevallen. Het gaat dan over leveringsgebieden (de leverancier levert bijvoorbeeld niet in de regio waar u woont), over types klanten (een leverancier levert bijvoorbeeld alleen aan bedrijven) of over coöperatieve vennootschappen die alleen participanten als klant aanvaarden. Onbetaalde facturen zijn alléén een weigeringsgrond als de schulden nog bij de leverancier zelf openstaan. Leveranciers mogen geen klanten weigeren omdat ze schulden hebben openstaan bij andere leveranciers. Ze mogen wel een waarborg vragen.

Heb ik twee aparte energiecontracten voor aardgas en elektriciteit?

Ja. U hebt altijd twee aparte contracten voor aardgas en voor elektriciteit. Ook als u voor beiden klant bent bij dezelfde leverancier.

Wat staat er allemaal in mijn energiecontract?

Een energiecontract bevat een aantal vaste elementen:

  • Het contract zelf, met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, de unieke EAN-codes van uw energiemeters,…)
  • De algemene voorwaarden die zowel uw rechten en plichten als klant, als die van uw energieleverancier vastlegt
  • De tariefkaart die toelicht welk bedrag de leverancier zal aanrekenen, hoe de prijs van uw contract is samengesteld, en hoe de variabele prijzen kunnen evolueren (als u voor een contract met variabele energiecomponent kiest)
  • De berekening van uw voorschotfacturen wordt duidelijk omschreven in uw energiecontract.
  • Waarborgen mogen leveranciers enkel eisen als de voorwaarden nauwkeurig en objectief beschreven staan in het energiecontract.

Bestaan er verschillende soorten energiecontracten?

Er bestaan drie types energiecontracten:

Eerst en vooral is er het ‘gewone’ huishoudelijke contract. Dat sluit u af voor de energie die u verbruikt in de woning waar u gedomicilieerd bent.

Als u een tweede woning hebt (of meerdere woningen), moet u ook voor dat tweede verblijf een contract op privénaam afsluiten. Dat kan uiteraard bij een andere energieleverancier zijn. Het grote verschil tussen beide contracten is dat u bij het huishoudelijk contract voor uw eerste woning beschermd bent. Ook als u uw factuur laattijdig of niet betaalt, kan uw leverancier u niet afsluiten van aardgas en elektriciteit. Bij een contract voor een tweede woning hebt u die bescherming niét.

Het derde type energiecontract is het professioneel contract, op naam van een bedrijf. Dat contract sluit u af voor de energie die een bedrijf of een handelszaak verbruikt. Ook bij dit contract bent u niét beschermd als u uw energiefactuur laattijdig of niet betaalt.

Voor woningen, handelspanden of bedrijfsruimtes die tijdelijk leegstaan – bijvoorbeeld tussen twee huurders in – kan u ook nog tijdelijk een speciaal leegstandscontract afsluiten. U betaalt dan een lager maandelijks voorschot.

Welk energiecontract raadt de VREG aan?

We krijgen vaak de vraag van energieverbruikers welke energieleverancier of welk energiecontract nu het beste is voor hen. De VREG is als energieregulator objectief en onafhankelijk, we raden dus geen leveranciers of contracten aan. Dat is ook onmogelijk, omdat de contracten evolueren in de tijd en omdat de situatie van elke verbruiker anders is. De kans is groot dat het contract dat voor u het voordeligst is, dat niét is voor uw buren. Met de V-test® willen we iedereen de kans geven om zelf de vergelijking te doen, op basis van objectieve en onafhankelijke gegevens. Elke leverancier in de V-test® heeft van de VREG een vergunning gekregen, en elk jaar controleren we grondig alle energieleveranciers in Vlaanderen.