Controleren hoe groen uw stroom is (GROENCHECK)

Met de Groencheck controleert u of het elektriciteitscontract met uw leverancier echt groen is. U ziet onmiddellijk het percentage groene stroom dat uw leverancier u de afgelopen maanden leverde. Let op: u kunt alleen elektriciteitscontracten in Vlaanderen controleren, niet in Brussel of Wallonië.

Wat moet u doen?

Op uw energiefactuur vindt u uw EAN-code . Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. Voer de EAN-code in in het veld. U kan tot 10 EAN-codes ingeven. Druk hiervoor op het plussymbool. Als resultaat krijgt u per maand het percentage van de door u verbruikte elektriciteit waarvoor uw leverancier de herkomst uit hernieuwbare energiebronnen bewees. Lees ook de disclaimer onderaan deze pagina. 

Let op dat u de EAN-code elektriciteit ingeeft en niet de EAN-code aardgas.

 

Uw EAN code(s)

 

Hoe bewijst uw leverancier dat uw elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht ...?

 

  • Uw leverancier geeft ons maandelijks een lijst met de EAN-codes van al zijn klanten aan wie hij groene stroom levert en het percentage groene stroom dat hij levert.
  • De netbeheerders melden ons het individuele elektriciteitsverbruik van deze klanten.
  • Op basis van deze verbruiksgegevens berekenen wij hoeveel groenestroomlevering elke leverancier maandelijks moet bewijzen.
  • Een leverancier bewijst dat hij groene stroom leverde via ‘garanties van oorsprong’ die hij aan ons voorlegt.

Meer details leest u in BESL-2011-7

Meer veelgestelde vragen over de Groencheck

Meer info over herkomst van groene stroom en over andere leveranciers

De Groencheck geeft u informatie over uw huidige elektriciteit. De Herkomstvergelijker informeert u over de herkomst van alle elektriciteit die de leveranciers vorig jaar leverden.

Ook krijgt u er per leverancier te zien uit welk(e) land(en) en/of regio('s) de stroom voortkwam en uit welke energiebron de stroom vorig jaar gewonnen werd.

Disclaimer:
Het gebruik van deze toepassing en de informatie die ermee wordt verkregen, is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële prospectie en/of directmarketingdoeleinden. Het is verboden om gegevens verzameld via deze toepassing te hergebruiken. Alleen een gerichte raadpleging per toegangspunt is toegestaan. Systematisch en ononderbroken de informatie toegangspunt per toegangspunt opvragen, kan niet worden gelijkgesteld met een gerichte raadpleging.